Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Being Black – glimtar ur livet som afrofinländare lyfter fram det mångstämmiga Helsingfors

Dela
Stadsmuseets nya utställning Being Black – glimtar ur livet som afrofinländare, som öppnas i Helsingfors stadsmuseum den 22.4 berättar om afrofinländare som en del av Helsingfors och helsingforsiskheten. Utställningen har gjorts tillsammans med afrofinländska unga vuxna. I huvudrollen står ungdomarna själva och deras erfarenheter samt äldre människors minnen från sin ungdom från olika årtionden. Utställningen är historisk, eftersom det inte tidigare har berättats om afrofinländskhet i Helsingfors i denna omfattning.
Vy från utställningen. Bild: Maija Astikainen / Helsingfors stadsmuseum
Vy från utställningen. Bild: Maija Astikainen / Helsingfors stadsmuseum

I utställningen Being Black – glimtar ur livet som afrofinländare ser man på Helsingfors med afrofinländska och svarta ungdomars ögon. Minoritetskulturer sammanflätas med majoritetskulturen många sätt. Medvetenheten om den egna historien och den egna familjens och släktens traditioner är en resurs som bär från generation till generation. Utställningen erbjuder utrymme för reflektioner kring mångfald, minoriteter, afrofinskhet, identiteter, traditioner och dokumentering av information. Stadsmuseet vill också uppmuntra alla helsingforsbor att se den mångfald som hör till helsingforsiskheten.

Centrala teman är familje- och vänskapsrelationer, skönhetsideal, identitet, aktivism samt de utmaningar som studierna, arbetslivet och majoritetskulturen ställer, till exempel känslan av utanförskap och rasism. Utställningen presenterar också olika plock ur livet som afrofinländare ur ett brett perspektiv samt framstående afrofinländares berättelser. På stadsmuseet byggs en frisersalong, där besökaren kan utforska mångfalden av afrohår och -frisyrer. I utställningen visas också ett brett urval av fotografier som skildrar afrofinländarnas vardag från tidigare årtionden till idag.

”Utställningen är historisk, eftersom det aldrig tidigare har berättats om afrofinländskhet i Helsingfors i denna utsträckning. Utställningen har gjorts tillsammans med unga afrofinländska vuxna och den uppmuntrar afrofinländare att identifiera och värna om sitt kulturarv. Jag önskar att utställningen stärker de unga afrofinländarnas identitet och samhörighetskänsla”, berättar utställningens kurator Wisam Elfadl.

Med afrofinländskhet avses i utställningen finländare med rötter i Afrika söder om Sahara som mer omfattande hör till den afrikanska diasporan. Alla som definierats på detta sätt upplever sig dock inte vara afrofinländare och svarta och afrikaner som bor i Finland har varken en gemensam identitet, historia eller kultur. Vad dokumenterar vi då om den afrofinländska befolkningen för kommande generationer? Denna fråga dryftas på stadsmuseet från och med den 22 april.

Evenemang i anknytning till utställningens tema ordnas under vårens och sommarens lopp

Utställningen kompletteras under vårens och sommarens lopp och därför är det värt att besöka utställningen flera gånger. Man kan också komplettera utställningen med sina egna erfarenheter, bilder eller föremål i verkstäder med temana rötter och kärlek.

Under öppningsveckoslutet ordnas AFROFINN FASHION-modevisningen i stadsmuseets foajé, Good Hair Day evenemanget som firar olika afrohår och -lockar ordnas i juni och Basaren som samlar ihop afrofinländska försäljare, företagare och hantverkare i september. Being Black-glimtar ur livet som afrofinländare breder ut sig också till östra Helsingfors, då stadsmuseets parallellutställning öppnas i Nordhuset den 15 juni.

Utställningen Being Black – glimtar ur livet som afrofinländare kurator är Wisam Elfadl som har tidigare varit medarbetare i Kulturcentret Caisas och Helsingfors stadsmuseets projekt Afrosuomalaiset Helsingissä kulttuuriympäristön tulkitsijoina ja muokkaajina (afrofinländare i Helsingfors som uttolkare och formare av kulturmiljön. Utställningen har producerats av forskaren Eero Salmio. Alina Pajula ansvarar för planeringen av utställningen och Jade Lönnqvist för den grafiska planeringen. Utställningen genomförs i samarbete med Museum of Impossible Forms och den afrofinländska gemenskapen i Helsingfors. 

Representanter för medierna kan bekanta sig med utställningen på förhand to-fre 20-21.4.2023.

Förfrågningar om intervjuer och fotografering:
kommunikationchef Satu Pusa
tfn 050 336 5039, satu.m.pusa@hel.fi

Ladda ner bilder från utställningen

Being Black – glimtar ur livet som afrofinländare
22.4–24.9.2023
Helsingfors stadsmuseum, 4:e våningen (Alexandersgatan 16)
Öppet: må-fre 11–19, lö-sö 11–17
Alltid fritt inträde
helsinginkaupunginmuseo.fi/sv/

Helsingfors stadsmuseums och samarbetspartners evenemang i anslutning till utställningen: helsinginkaupunginmuseo.fi/sv/evenemang/

Nyckelord

Bilder

Vy från utställningen. Bild: Maija Astikainen / Helsingfors stadsmuseum
Vy från utställningen. Bild: Maija Astikainen / Helsingfors stadsmuseum
Ladda ned bild

Länkar

Om

Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialahttps://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/

Helsingfors stadsmuseum är världens enda museum med Helsingfors som tema. Fokus ligger särskilt på stadsbornas självupplevda erfarenheter och vanliga vardag som återspeglas i museets föremål och fotografier. Kiss-Kiss-godispapper, en knarrande hetekasäng och ett foto på en förortsgård är värdefulla skatter på museet.

Helsingfors stadsmuseum ligger vid hörnet av Senatstorget i stadens äldsta kvarter och inträdet är alltid fritt. Helsingfors stadsmuseum var Finlands populäraste museum år 2022.

Följ Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum