Maanmittauslaitos

Säkra vårtecken i luften: Lantmäteriverkets flygfotograferings- och laserskanningssäsong inleddes

Dela
I år har står stora städer i tur att flygfotograferas och laserskannas. Flygande fotograferingsplan kan ses i bl.a. Helsingfors, Tammerfors, Åbo, Jyväskylä och Uleåborg.

De första flygplanen kommer att röra sig i Pargas och Helsingfors. För att vårsäsongens flygfotograferingar ska kunna inledas måste all snö ha smultit bort. Därför börjar vi flygfotograferingarna i söder.

Alla flygfotograferingsområden visas på lägeskartan för produktion (på finska).

Materialet har många användningsområden

Flygbilds- och laserskanningsmaterialet är av avgörande betydelse för flera funktioner i samhället. Materialet behövs och insamlingen finansieras av Finlands skogscentral, Forststyrelsen, Livsmedelsverket och Finlands miljöcentral. Flygbildsmaterial används till exempel vid EU-åkerövervakning.

Varje år skannas cirka en sjättedel och flygfotograferas en tredjedel av Finlands landyta bortsett från nordligaste Lappland i enlighet det nationella laserskannings- och flygfotograferingsprogrammet.

– Laserskanning ger ett tredimensionellt punktmoln som också används för att titta under trädgrenarna in i undervegetationen. Ur punktmolnen kan bland annat trädens höjd räknas. Dessa punktmoln används till exempel för skogsinventering och översvämningskartläggning, säger kartverkschef Juha Kareinen vid Lantmäteriverket.

Nya enheter i bruk

Fotograferingssäsongen pågår hela sommaren. Förutom med Lantmäteriverkets egna plan görs fotograferingsflyg även av konsultföretag. Tidigare gjorde konsulterna alla laserskanningar. I år har Lantmäteriverkets egen utrustning för laserskanning tagits i bruk. Den testades redan förra säsongen.

– I år producerar vi testmaterial från Heinävesi med vår nya laserskannare. Med hjälp av materialet kan vi analysera och definiera vårt behov för nästa laserskanningsprogram, som börjar år 2026, säger kartverkschef Juha Kareinen.

Den nya utrustningen stöder genomförandet av det nationella laserskanningsprogrammet. Statsförvaltningens egen utrustning är också viktig ur ett nationellt beredskapsperspektiv.

Flygbilderna är tillgängliga som öppet material

Efter fotograferingarna behandlas materialet så att det kan publiceras. Fram till slutet av året kommer hela materialet att vara tillgängligt för kunderna. Vem som helst kan titta på materialet på Kartplatsen. Kartplatsen är öppen för alla och där kan man studera olika kartor och flygbilder. Via tjänsten kan man även köpa tryckta kartor och utskrifter.

Av laserskanningsmaterialet finns en glesare version som öppna data. Materialet är offentligt med den ursprungliga punkttätheten, men åtkomsten till det förutsätter godkänt användningstillstånd och identifiering av användare.

Läs mer om hur du skaffar laserskannat material.

Kontakter

Kartverkschef Juha Kareinen, +358 40 569 7951, förnamn.efternamn@lantmateriverket.fi

Bilder

Om

Maanmittauslaitos
Maanmittauslaitos
PL 84 (Opastinsilta 12C)
00521 HELSINKI

029 530 1100 (Vaihde)https://www.maanmittauslaitos.fi/

Vi utför lantmäteriförrättningar, upprätthåller uppgifter om fastigheter och aktielägenheter, sörjer för registreringar av äganderätter och inteckningar, producerar kartmaterial samt främjar forskning inom geografisk information.

Lantmäteriverket

 

Följ Maanmittauslaitos

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Maanmittauslaitos

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum