Varsinais-Suomen ELY-keskus

Färjeändringar i landsvägsfärjetrafiken vid färjplatserna Gustavs-Iniö och Korpo-Norrskata fr.o.m. 11 maj 2023

Dela
NTM-centralen i Egentliga Finland ändrar servicenivåerna vid färjplatserna Gustavs-Iniö och Korpo-Norrskata med färjeändringar från och med 11 maj 2023. Ändringarna grundar sig på kundrespons och utlåtanden.

Färjan Sterna flyttades till Gustavs-Iniö vid årsskiftet 2022–2023. Målet med flyttningen var att under högsäsong förbättra kapaciteten för det överbelastade färjeavsnittet med en färja med en fordonskapacitet på 7–12 fler fordon. Samtidigt flyttades färjan Aura, som tidigare trafikerade färjeavsnittet Gustavs-Iniö, till färjeavsnittet Korpo-Norrskata och ersatte färjan Mergus. Landsvägsfärjan och dess trafikleder är en del av landsvägen och väghållarens primära uppgift är att möjliggöra en så smidig vägtrafik som möjligt. Detta har legat till grund för färjeändringarna i fråga. Färjeändringarna har inte påverkat tidtabellerna och turtätheten vid färjeavsnitten.

På basis av kundresponsen samt Skärgårdsdelegationens och Pargas stads utlåtanden är den allmänna uppfattningen att servicenivån på färjeavsnittet Gustavs-Iniö har försämrats i och med färjeändringen trots kapaciteten på den större färjan. Försämringen av passagerarutrymmena och bristen på kafé upplevs försämra servicenivån. Det finns plats för nio passagerare i Sternas passagerarutrymme under färjans bildäck, bredvid maskinutrymmet. Passagerarutrymmena på Aura ligger ovanför bildäck och på färjan finns också ett kafé.

NTM-centralen i Egentliga Finland har utrett möjligheten att bygga ett tillgängligt passagerar- och kaféutrymme ovanför Sternas bildäck samt om det är möjligt att öka trafiktätheten mellan Gustavs och Iniö under de överbelastade sommarmånaderna då Skärgårdens ringväg är öppen. Det är dock inte möjligt att genomföra ändringarna av ekonomiska skäl.

NTM-centralen i Egentliga Finland ändrar servicenivån vid färjplatserna från och med 11 maj 2023 enligt följande:

  • Färjan Aura återvänder till färjeavsnittet Gustavs-Iniö. Trafiken fortsätter enligt gällande tidtabell
  • Färjan Falco börjar trafikera färjeavsnittet Korpo-Norrskata
  • Färjan Sterna placeras som reservfärja på färjeavsnittet Pargas-Nagu.

Mer information: NTM-centralen i Egentliga Finland, kontakt via Trafikens kundservice, tfn 0209 020600

Nyckelord

Bilder

Om

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Itsenäisyydenaukio 2
20800 Turku

0295 022 500 (vaihde)http://www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

Följ Varsinais-Suomen ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Varsinais-Suomen ELY-keskus

Arbetslösheten i Egentliga Finland minskade som vanligt klart i augusti26.9.2023 08:00:00 EEST | Tiedote

Vid Egentliga Finlands arbets- och näringsbyrå fanns i slutet av augusti 20 300 arbetslösa arbetssökande. I augusti brukar antalet arbetslösa i normala fall minska klart jämfört med juli och så gick det även denna gång. Antalet arbetslösa minskade med 2 700 personer jämfört med föregående månad. Jämfört med året innan minskade antalet arbetslösa med 200 personer (1 %), medan arbetslöshetsgraden i hela landet ökade 4 % under samma tid. I Egentliga Finland ökade antalet permitterade med mindre än 100 (1 %) personer jämfört med året innan.

Varsinais-Suomen työttömyys elokuulle tyypillisessä selkeässä laskussa26.9.2023 08:00:00 EEST | Tiedote

Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli elokuun lopussa 20 300 työtöntä työnhakijaa. Elokuun aikana työttömien määrä laskee normaalitilanteessa reippaasti heinäkuuhun verrattuna, kuten kävi tälläkin kertaa. Työttömien määrä laski 2 700 hengellä edelliseen kuukauteen verrattuna. Vuotta aiemmasta on työttömien määrä laskenut 200 henkilöllä (1 %), kun koko maan työttömyysaste on noussut samassa ajassa 4 %.

Fler trafikbegränsningar på kommande till Rävsundsbron22.9.2023 12:04:46 EEST | Tiedote

Rävsundsbrons skick följs kontinuerligt upp och bron har inspekterats i juni, augusti och september. Brons skick har försämrats snabbare än väntat och belastningen på bron från den tunga trafiken måste minskas. Som tilläggsbegränsning planeras en lösning som grundar sig på att den tunga trafiken skulle vara enkelriktad. Hur detta kan genomföras utreds som bäst. Enligt bedömningen kan arrangemangen tas i bruk före utgången av december. Om brons skick förutsätter ännu snabbare begränsningsåtgärder måste man fastställa en viktbegränsning för bron dagtid och nattetid ändras trafiken så att den blir enkelriktad. Det är tryggt att trafikera på bron. Begränsningarna har fastställts för att det ska vara tryggt att trafikera på bron.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum