Vasa Elektriska Ab

Fjärrvärmens kostnader stiger, elpriset fortsätter sjunka

Dela
I januari–mars uppgick koncernen Vasa Elektriskas omsättning till 63,4 miljoner euro (62,3 M€). Rörelsevinsten steg i jämförelse med motsvarande period år 2022, även om den fortfarande var negativ och landade på -1,2 miljoner euro (-3,3 M€). Soliditetsgraden steg till 46,4 procent (45,1 %). Fjärrvärmens kostnader steg redan i fjol och ledde till en förlustbringande värmeaffärsverksamhet.

Inledningen av året förlustbringande för fjärrvärmen

Under hösten 2022 fattade bolaget beslutet att tills vidare inte överföra fjärrvärmens stigande anskaffnings-, produktions- och distributionskostnader på kundpriset.

- Andra halvan av fjolåret var mycket besvärlig för alla elanvändare på grund av brant stigande elpris. Vi kunde inte gå in för att höja priset på fjärrvärmen i det läget, reflekterar verkställande direktör Stefan Damlin när han blickar tillbaka till år 2022.

Många fjärrvärmebolag fattade priskrisen till trots beslutet att höja priset redan i fjol eller från början av 2023.

Fjärrvärmeaffärsverksamheten på Vasa Elektriska har gjort förlust, vilket betyder att prisändringar kommer i början av sommaren. För egnahemskunder inom fjärrvärmenätet betyder ändringen i medeltal en höjning på 11 euro i månaden. Vasa Elektriska har fortfarande ett fjärrvärmepris som är bland de lägsta i landet. Kunderna får ett kundbrev om saken med närmare info.

- I år är det viktigt för oss att göra försäljningen av både el och värme lönsam, understryker Damlin.

Elpriset fortsätter att sjunka

Damlin påminner att höga elpriser på marknaden betyder större risker för bolaget.

- Nu ser vi en nedåtgående pristrend, och den gynnar förutom kunderna, också oss. Dyra timmar och ett kraftigt varierande pris på elbörsen ökar riskerna för elförsäljare, därför är de lägre priserna också bra för Vasa Elektriska.

Att den kommersiella produktionen vid Olkiluoto 3 kommit igång är en viktig milstolpe vad gäller prisutvecklingen och Finlands strävan efter att vara självförsörjande på el. Redan tidigare lugnades marknaden av goda nivåer i de europeiska gaslagren och en blidare vinter, vilket efter årsskiftet syntes i ett sjunkande elpris såväl på elbörsen som på derivatmarknaden.

- Utsikterna just nu visar på att priserna fortfarande är nedåtgående när vi går mot sommaren, konstaterar Damlin.
- Det är positivt.

Bolaget fastställer priset för sin populära Basel-produkt och kvartal tre i slutet av maj. Priset på produkten ändras fyra gånger per år.

Talkoandan i att spara el syns i en sjunkande förbrukning. En annan tydlig förändring i jämförelse med inledningen av fjolåret är att börselprodukter är allt mer populära.

Koncernen Vasa Elektriska

1–3/2023

1–3/2022

Omsättning M€

63,4

62,3

Förändring i omsättningen %

1,8

22,2

Rörelsevinst M€

- 1,2

- 3,3

Rörelsevinst %

- 1,9

- 5,2

Investeringar M€

3,4

4,8

Soliditetsgrad %

46,4

45,1

 

   

Elförsäljning till kunder GWh *)

456

552

Elproduktion *)

515

441

Fjärrvärmeförsäljning GWh

277

272

Elöverföring GWh

264

300

*) Rapporteringssättet har ändrats

Vasa Elektriskas bolagsstämma: cirka 3 miljoner euro i dividend

Vasa Elektriskas ordinarie bolagsstämma beslöt idag 24.4.2023 att en dividend på 3 000 375 euro utbetalas.

Bolagsstämman beslöt också att styrelsens sammansättning förblir oförändrad:

Joakim Strand
Marianne Munkki
Marko Nylund
Kim Berg
Jukka Mäkynen
Eva Liljeblom

Läs Vasa Elektriskas årsberättelse 2022 som publicerats idag 24.4.

Nyckelord

Kontakter

Anträffbar 24.4 till kl. 14.30

Bilder

Länkar

Om

Vasa Elektriska Ab
Vasa Elektriska Ab
Kyrkoesplanaden 0
65100 Vasa

06 324 5750http://www.vasaelektriska.fi

Vasa Elektriska är en stark energikoncern inom elhandel, elöverföring och fjärrvärme. Till koncernen hör dotterbolaget Vasa Elnät Ab. Koncernen sysselsätter ungefär 135 personer och omsättningen år 2022 utgjorde ca 330 milj. euro. År 2022 fyllde Vasa Elektriska 130 år.

Följ Vasa Elektriska Ab

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vasa Elektriska Ab

Värmelagret expanderas i Vasklot, Vasa30.6.2023 07:00:00 EEST | Tiedote

Det värmeenergilager som år 2020 togs ibruk i Vasklot i Vasa kommer under pågående år att expanderas med cirka tre gigawattimmar. Lagret är ännu det största i sitt slag i Finland. I samband med expansionen kommer två nya elpannor att tas ibruk. De ökar effekten i fjärrvärmeproduktionen med sammanlagt 120 megawatt. Lösningarna tillför viktig flexibilitet i energisystemet och utökar samhällets självförsörjningsgrad vad gäller energi.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum