ELY-keskukset

Överväger du en uppvärmningsrenovering? Understödet på tusentals euro räcker ännu till 12 000 personer som byter ut olje- eller naturgasuppvärmningen

Dela
Redan över 24 000 finländska småhusägare har beviljats 2 500 eller 4 000 euro i understöd för att avstå från olje- eller naturgasuppvärmning. Ansökningarna om understöd behandlas nu snabbt, eftersom NTM-centralen har lyckats avhjälpa den tidigare anhopningen av ansökningar om understöd.

Närings-, trafik- och miljöcentralen har stött dem som byter ut oljeuppvärmning sedan 2020 och dem som byter naturgasuppvärmning sedan 2022. Understöden avsedda för ägare av egnahemshus och parhus var mycket populära och därför blev handläggningstiden för ansökningar från dem som bytte ut oljeuppvärmning tillfälligt nästan ett år.

”För närvarande får de som avstår från oljeuppvärmning ett understödsbeslut inom cirka två månader och köerna blir allt kortare. För dem som avstår från naturgasuppvärmning kommer beslutet inom cirka en månad. Behandlingen av den egna ansökan påskyndas avsevärt om ansökan innehåller alla nödvändiga bilagor, inklusive fullmakter till exempel av fastighetens övriga ägare, såsom maken”, berättar enhetschef Vesa-Pekka Heikkilä vid NTM-centralen.

Ansökan om understöd görs behändigt i Regionförvaltningens e-tjänst.

Renoveringar kan genomföras fram till hösten 2025

Det återstår över 48 miljoner euro av anslagen för understödet, vilket räcker till cirka 12 000 sökande. De senaste anslagen för 2023 kan användas fram till hösten 2025.
Understöd kan beviljas till ett belopp av 4 000 euro när man övergår från oljeuppvärmning till jordvärmepump, luft-vattenvärmepump eller fjärrvärme. Vid övergång till andra uppvärmningssystem kan understöd beviljas till ett belopp av 2 500 euro.

En förutsättning för att understöd ska beviljas är att småhuset används som bostad året runt. För att få understöd ska oljeuppvärmningssystemet avlägsnas helt och hållet inklusive cisterner, och den som byter ut gasuppvärmningen ska avlägsna naturgasanläggningen jämte rör. Understöd beviljas inte om byggnadens nya uppvärmningssystem använder fossila bränslen, såsom olja, kol, naturgas eller torv, och inte heller om den nya anläggningen använder biogas eller bioolja. För en renovering kan man endast få ett statsunderstöd eller ett hushållsavdrag.

Av de sökande har 71 procent meddelat att de byter ut sin fossila uppvärmning till en vatten-luftvärmepump, 19 procent har varit på väg att byta till jordvärme och 7 procent till fjärrvärme. En liten del av de sökande har kommit fram till andra lösningar, såsom eluppvärmning, som ofta har kompletterats med en luftvärmepump.

Du som avstår från oljeuppvärmning, läs mer:

Understöd för avstående från oljeuppvärmning i bostadsbyggnader

Vanliga frågor

Du som avstår från naturgasuppvärmning, läs mer:

Understöd för avstående från naturgasuppvärmning i bostadsbyggnader

Vanliga frågor

Ta kontakt:

Kundservice för miljöfrågor

0295 020 901 mån.–fre. kl. 9–16 (lna/mta)

kundservice.miljo@ntm-centralen.fi

Ytterligare information för medierna:

Vesa-Pekka Heikkilä, gruppchef, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland, 0295 036 324, vesa-pekka.heikkila@ely-keskus.fi

Sabina Mäki, specialsakkunnig, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland, 0295 036 090, sabina.maki@ely-keskus.fi

Nyckelord

Om

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd. 

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Puolangan Vaarinkankaan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma nähtäville (Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa)4.10.2023 12:06:37 EEST | Tiedote

Pohjan Voima Oy:n ja Taaleri Energia Oy:n omistama hankekehitysyhtiö Haarasuonkankaan Tuulipuisto Ky suunnittelee Puolangan kunnan alueelle Vaarinkankaalle tuulivoimaloiden aluetta. Hankealueen pinta-ala on noin 20 km2 ja sille sijoittuisi maksimissaan 12 tuulivoimalaa. Yksittäisen voimalan teho tulisi olemaan 6-14 MW ja kokonaiskorkeus enintään 350 metriä.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum