EPT-verkosto

Organisationerna vädjar: Nu är inte läge att öka alkoholtillgänglighet!

Dela
Välfärdsstatens centrala element är dess första ord: välfärd. Politiskt beslutsfattande ska styras av sådana åtgärder som förstärker och stödjer befolkningens trygghet, hälsa och välfärd. Därför vädjar vi organisationer att det inte är dags att öka på tillgängligheten av alkoholen. Alkohol är ett berusningsmedel som på många sätt påverkar finländarnas väl- och illamående. Därför anser man i välfärdssamhällen att alkohol inte är en vanlig livsmedel och därför ska dess pris och tillgänglighet kontrolleras. Alkohol orsakar direkta skador både för individer, samfund och samhället.

Den mest ödesdigra skadan på individuell nivå är dödsfall till följd av alkohol, av vilka det årligen sker 1 700 i Finland. Ytterligare spelar alkoholen roll i ett flertal cancer, hjärt- och blodkärlssjukdomar samt mentala störningar. I Finland har det uppskattats att alkohol har ett samband med ca hälften av alla självmord. Under krisen som gäller mental hälsa är det inte dags att öka på tillgängligheten av alkoholen.


Alkoholen orsakar också flera typer av skador på samfundsnivå. OECD har uppskattat att alkoholen sänker på produktiviteten i västerländerna ca 1 % av bruttonationalprodukten, vilket i Finland är 2,34 miljarder euro. Enligt undersökningarna orsakar alkoholen upp till 500 miljoner euros direkta kostnader som frånvaron och sänkning av arbetsförmågan. Finland är världens lyckligaste land som har över 500 000 riskanvändare av alkohol. Under hållbarhetsunderskottet är det inte dags att öka på tillgängligheten av alkohol.


På samhällsnivå är regleringen av alkohol en del av välfärdssamfundets grundstruktur och förebyggande av problem. I Finland lever upp till 70 000 barn i familjer där föräldern har ett allvarligt missbruksproblem. Alkoholens skadepåverkan belastar samhällets gemensamma tjänster som polisen, barnskyddet och hälsovården. Under social- och hälsovårdskrisen är det inte dags att öka på tillgängligheten av alkoholen.


Av finländarna är 78 % nöjda med alkoholens försäljningstider och platser framgår av enkäten av Kantar Public och EHYT. Av THL:s enkät Alkoholpolitiska åsikter 2023 framgår att endast 12 % av finländarna vill kunna köpa starka alkoholdrycker från dagligvaruhandeln, vilket enligt experternas åsikt skulle vara följden av att släppa ut vinerna. Detta väcker tanken: vilket problem löser tillgängligheten av alkohol i matbutikerna och kioskerna? Ökningen av tillgängligheten hämtar närmast med sig nya problem att lösa.


Politiskt sett är det bästa med att hålla sig till nuvarande systemet att upprätthållandet av det inte kostar något extra. Alternativt uppskattas direkta skadekostnaderna till följd av ökningen av försäljning att vara ca 271 miljoner euro. Välfärdssamhällets framtid kräver att man fokuserar på beslut som ökar på människornas välmående.

Undertecknare:

ADHD-liitto ry,
A-Kiltojen Liitto ry,
A-klinikkasäätiö,
Diakonissalaitos,
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry,
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry,
Elämäni Sankari ry,
Ensi- ja turvakotien liitto ry,
Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry,
Filha ry,
Helsingin Kouluraittiuspiiri ry,
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry,
Kehitysvammaliitto,
Kipinä ry,
Koulutus Elämään Säätiö sr,
Kunnon Elämä ry,
Lastensuojelun Keskusliitto,
Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry,
Mielenterveyden keskusliitto ry,
MIELI Suomen Mielenterveys ry,
Munuais- ja maksaliitto,
Myllyhoitoyhdistys ry,
Naisten Linja Suomessa ry,
Nordic Alcohol and Drug Policy Network (NordAN),
Nuorten Palvelu ry,
Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik,
Nyyti ry,
Pinskut ry,
Pohjois-Karjalan Kansanterveyden keskus,
Psykosociala förbundet rf,
Raittiuden Ystävät ry,
Rautatieläisten Raittiusliitto ry,
Samfundet Folkhälsan i svenska Finland rf,
Sininauhaliitto ry,
Sirkkulanpuiston toimintayhdistys,
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry,
Sovatek-säätiö,
Stiftelsen Bensow,
Suoja-Pirtti ry,
Suomen ASH ry,
Suomen Lääkäriliitto ry,
Suomen Sairaanhoitajat ry,
Suomen Sydänliitto ry,
Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry,
Suomen Valkonauhaliitto - Förbundet Vita Bandet i Finland ry,
Suomen Vanhempainliitto ry,
Syöpäjärjestöt,
Toimiva ry,
Tukikohta ry,
Tunne rintasi ry,
Työttömien Keskusjärjestö ry,
VAK ry,
Wertsi - vertaiset päihdetyössä ry och
YAD Youth Against Drugs ry.

Nyckelord

Kontakter

Om

Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto (EPT-verkosto) kokoaa yhteen 62 Suomen merkittävintä ehkäisevän päihdetyön asiantuntijajärjestöä.

www.ept-verkosto.fi

Följ EPT-verkosto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från EPT-verkosto

Emme halua viinejä ruokakauppoihin, eikä niitä sinne tarvita6.6.2023 10:18:47 EEST | Blogi

Keskustelu viinien saamisesta ruokakauppoihin on edennyt nyt hallitusneuvotteluihin. Julkisuudessa asiaa on tähän saakka pyöritelty milloin kenenkin näkökulmasta – ja luonnollisesti sekä puolesta että vastaan. Päivittäistavarakaupan kanta on selvä, ja sitä ohjaa taloudellinen mielenkiinto sekä halu saada lisää voittoa. Moni kuluttaja puolestaan saattaa ajatella, että oma elämänlaatu paranee, kun viinin saa näppärästi ruokaostosten kanssa samasta paikasta. Mutta unohtuuko tällöin ajatella asiaa itseä laajemmin?

Läheisten päihteiden käyttö ja mielenterveyden haasteet huolettavat suomalaisia9.5.2023 08:00:00 EEST | Tiedote

Päihteiden käyttö horjuttaa koko perheen hyvinvointia. Tuore kysely osoittaa, että kolmasosa suomalaisista on huolissaan läheisen päihteiden käytöstä tai mielenterveyden haasteista. Huoli kuormittaa erityisesti alle 35-vuotiaita heikossa sosioekonomisessa asemassa olevia naisia. Palveluissa tulee huomioida myös läheisten jaksaminen ja kehittää yhteistyötä ammattilaisten kanssa.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum