Eläkevakuutusyhtiö Veritas

Veritas delårsöversikt 1.1–31.3.2023: Veritas minskade väsentligt koldioxidintensiteten i sina placeringar

Dela
Avkastningen på arbetspensionsbolaget Veritas placeringar i januari–mars var 1,6 procent. Solvensen hölls på en betryggande nivå och var i slutet av mars 1,7-faldig i förhållande till solvensgränsen. Veritas fick rekordmånga nya kunder i början av året.

”Under det första kvartalet i fjol överfördes ett rekordantal försäkringar till Veritas, och i år överträffades de siffrorna klart. Kunderna uppskattar att de hos oss förutom FöPL- eller ArPL-försäkringen också får en egen försäkringsrådgivare”, säger Veritas verkställande direktör Carl Haglund.

Lönesumman fortsatte öka i början av året i de företag som är försäkrade hos Veritas.

”Sysselsättningsläget har förblivit bra trots att antalet lediga jobb började minska i slutet av året. Det råder brist på kompetent arbetskraft inom många branscher, och situationen kommer åtminstone inte att förbättras under de kommande åren.”

Man har lyckats förlänga yrkesbanorna i slutet av arbetslivet, men enligt Haglund behöver mer uppmärksamhet ägnas åt början och mitten av arbetslivet.

”Vi har inte råd med att unga sjuk- och invalidpensioneras i nuvarande takt. År 2021 sjuk- eller invalidpensionerades åtta personer under 35 år varje dag på grund av psykisk ohälsa.”

Ränte- och aktieplaceringarna gav positiv avkastning

Avkastningen på Veritas placeringar var 1,6 procent under årets första kvartal. Ränteplaceringarna avkastade 2,0 procent, aktieplaceringarna 2,4 procent, fastigheterna 1,1 procent och de övriga placeringarna -0,6 procent.

”Den positiva trenden på placeringsmarknaden har hållit i sig trots att en del bankers problem ledde till turbulens på marknaden i mars. Aktie- och ränteplaceringarna har gett positiv avkastning i motsats till samma tid i fjol”, säger Veritas placeringsdirektör Kari Vatanen.

Den totala inflationen har fortsatt avta och i synnerhet energipriserna sjönk i början av året. När de värsta inflationsfarhågorna gav vika levde marknadsomgivningen upp trots att centralbankerna fortsatte åtstramningen av penningpolitiken genom att höja sina styrräntor.

De stigande marknadsräntorna torde återställa realismen på placeringsmarknaden nu när nollräntornas tid är förbi.

”Med de här räntenivåerna är ränteplaceringar än en gång ett beaktansvärt alternativ för institutionella placerare. Däremot behöver man sannolikt ännu testa riskplaceringarnas värderingsnivåer om centralbanksräntorna fortsätter stiga.”

Klimatneutral placeringsportfölj 2035

Åren 2020–2022 har Veritas lyckats med att väsentligt minska de koldioxidutsläpp som placeringsportföljen ger upphov till. Placeringsportföljens viktade koldioxidintensitet för noterade aktier och företagslån har sjunkit med över 40 procent. Dessutom har man övergått till fossilfri el och fjärrvärme i de fastigheter som Veritas äger.

”Vårt mål är att placeringsportföljen ska vara klimatneutral 2035. För närvarande överträffar vi våra mål, men de sista metrarna kommer säkert att vara svårare än de första stegen.”

Bild på Veritas huvudkontor: Wellu Hämäläinen

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Eläkevakuutusyhtiö Veritas
Eläkevakuutusyhtiö Veritas
PL 133
20101 Turku

https://veritas.fi/

Veritas är ett ansvarsfullt och solvent arbetspensionsbolag som handhar arbetspensionsskyddet för över 120 000 personer. Värdet på Veritas placeringar var i slutet av mars 4,3 miljarder euro.

Följ Eläkevakuutusyhtiö Veritas

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Eläkevakuutusyhtiö Veritas

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum