ELY-keskukset

Finansiering för bekämpning av främmande arter – ansökan om understöd öppnar 1 maj 2023

Dela
Har skadliga främmande arter erövrat din fastighet? Behövs bekämpning av främmande arter i din närmiljö? Har du funderat på ett projekt för främmande arter, men saknar partner och finansiering? Ansökan om understöd för bekämpning av främmande arter och särskilt för talkoarbete är öppen fram till den 19 maj 2023.
Vi bekämpar främmande arter – naturen tackar.
Vi bekämpar främmande arter – naturen tackar.

Jord- och skogsbruksministeriet vill effektivisera bekämpningen av skadliga främmande arter. Ansökan om understöd för bekämpning av främmande arter är öppen till mitten av maj. Målet är att stärka samarbetet mellan kommuner, medborgarorganisationer och företag i bekämpningen av skadliga främmande arter och främja åtgärder för att utrota förekomster av arter och förhindra deras spridning.

Understöd kan beviljas för kostnader för bekämpningstalko. Understöd kan beviljas för talkoarbeten som utförs 2023.

Understödet kan beviljas om

  • man med talkot bekämpar en art som ingår i förteckningen över invasiva främmande arter, det vill säga en växt- eller djurart, som antingen ingår i den nationella förteckningen över främmande arter eller i EU:s förteckning över främmande arter
  • talkoprojektet genomför hanteringsplanen för invasiva främmande arter så att
    • objektet för talkot är ett område där det finns en främmande art som enligt planen i första hand ska bekämpas. Talkon med flera sådana områden prioriteras, dvs. de borde vara så regionalt täckande som möjligt
    • de bekämpningsåtgärder eller bekämpningsmetoder som rekommenderas i planen används i talkot
  • flera aktörer deltar i talkot (kommuner, medborgarorganisationer, andra offentliga och privata samfund)
  • talkot innehåller åtgärder som möjliggör uppföljningen av projektets resultat.

Ansökan om understöd för talkon är öppen 1-19.5.2023 och talkoprojekten ska utföras under 2023.

– Till en början lönar det sig att ta reda på i vilken omfattning en invasiv främmande art förekommer och om det finns flera förekomster i närområdena som kostnadseffektivt skulle kunna skötas på samma gång med talkot. NTM-centralen erbjuder rådgivning om bekämpning av främmande arter, planering av projekt samt bemötande av eventuella samarbetspartner. Tveka inte att kontakta oss, uppmuntrar NTM-centralernas riksomfattande koordinator för främmande arter Reima Leinonen vid NTM-centralen i Kajanaland.

Bekämpning av främmande arter gynnar hela området

Talkounderstöd kan sökas särskilt av kommuner, men också av föreningar, företag och andra sammanslutningar. Understöden är i synnerhet avsedda för att finansiera större projekthelheter med så omfattande genomslagskraft som möjligt. Därför beviljas understöden inte till privatpersoner eller enskilda aktörer, såsom bostadsaktiebolag.

Talkounderstöd kan beviljas till ett belopp som motsvarar de faktiska talkokostnaderna. Självfinansieringsandel krävs inte.

Bekämpningen av främmande arter gynnar hela orten och området och främjar också de ursprungliga arternas återhämtning till de behandlade områdena.

– Ursprungsväxter som växer i livsmiljöer främjar den biologiska mångfalden, piggar upp invånarna och gör hela området lockande, konstaterar Reima Leinonen.

Talkoarbete för bekämpning av främmande arter understöds endast i år.

Ansökan om understöd

Ansök om understöd senast den 19 maj 2023 hos NTM-centralen i Kajanaland, som har det riksomfattande ansvaret för koordineringen av NTM-centralernas uppgifter gällande främmande arter.

Mer information om ansökan finns på webbplatsen ely-keskus.fi:
Tjänster och kontaktinformation/Finansiering, understöd och ersättningar/Understöd för genomförande av åtgärder enligt planen för hantering av invasiva främmande arter.

Nyckelord

Kontakter

NTM-centralen i Kajanaland


koordinator för främmande arter Reima Leinonen
0295 023 799, reima.leinonen@ely-keskus.fi


enhetschef Jari Pesonen
0295 023 861, jari.k.pesonen@ely-keskus.fi

Bilder

Vi bekämpar främmande arter – naturen tackar.
Vi bekämpar främmande arter – naturen tackar.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. Liikenteeseen ja infrastruktuuriin liittyvät palvelut Kainuun alueelle tarjoaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Ansökningarna om utvecklingstjänster för företag upphör22.9.2023 12:32:52 EEST | Tiedote

NTM-centralernas Utvecklingstjänster för företag läggs ned i början av 2024 i enlighet med regeringsprogrammet. Ansökningstiden för Analys- och Konsulteringstjänster går ut i alla landskap senast 30.11.2023. I landskapen Västra och Södra Finland upphör dock anslagen redan tidigare. Minst anslag finns till förfogande i Västra Finland, där man inte längre rekommenderar att lämna in nya ansökningar. Ansökningarna behandlas i den ordning de inkommit och tjänsterna beviljas så länge det finns anslag. Under hösten inleds ännu nya utbildningar.

ELY-keskusten Yritysten kehittämispalvelujen haut päättyvät22.9.2023 12:32:52 EEST | Tiedote

ELY-keskusten Yritysten kehittämispalvelut lakkautetaan vuoden 2024 alusta hallitusohjelman mukaisesti. Analyysi- ja Konsultointi-palvelujen haku päättyy kaikissa maakunnissa viimeistään 30.11.2023. Länsi- ja Etelä-Suomen maakunnissa määrärahat kuitenkin loppuvat jo aiemmin. Vähiten määrärahaa on käytettävissä Länsi-Suomessa, jossa uusien hakemusten jättämistä ei enää suositella. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä ja palveluja myönnetään niin kauan kuin määrärahoja riittää. Syksyn aikana on käynnistymässä vielä uusia koulutuksia.

Korjaamisen jalo taito - suunnitteletko vanhan rakennuksesi korjausta?18.9.2023 14:00:33 EEST | Tiedote

Tervetuloa 10.10.2023 Turussa järjestettävään Korjaamisen jalo taito -seminaariin (etäosallistumismahdollisuus). Seminaarissa pureudutaan korjausrakentamisen taidon tarpeisiin ja uhanalaisuuteen. Tapahtuma on suunnattu valtakunnallisesti kaikille rakentamisen ja kiinteistönhuollon parissa toimiville ja alalle aikoville sekä koulutuksen parissa työskenteleville. Ympäristöministeriö osoittaa ELY-keskuksille vuosittain määrärahaa jaettavaksi avustuksina rakennusperinnön hoitoon. Tänä vuonna rakennusperinnön hoidon avustusten haku käynnistyy 17.10.2023.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum