Tuomioistuinvirasto

Helsingfors förvaltningsdomstol, marknadsdomstolen och arbetsdomstolen återvänder till Domstolarnas hus i Böle

Dela
Adressen till Helsingfors förvaltningsdomstol, marknadsdomstolen och arbetsdomstolen ändras från och med 29.5.2023 när domstolarna återvänder till Domstolarnas hus i Böle. Den nya adressen är Banbyggarvägen 5, 00520 Helsingfors.

Domstolarnas övriga kontaktuppgifter förblir oförändrade. Flyttningen påverkar inte heller öppettiderna för domstolarnas registratorskontor eller kundtjänst.

De myndigheter vars beslut överklagas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol, marknadsdomstolen eller arbetsdomstolen ombeds beakta ändringen i sina besvärsanvisningar och i övrigt i sin verksamhet.

Kontakter

Helsingfors förvaltningsdomstol
Riikka Asa
Förvaltningschef
Tfn 029 56 42000 (växel)
riikka.asa(at)oikeus.fi


Marknadsdomstolen
Riikka Pirttisalo
kanslichef
Tfn 050 406 1132 (växel)
riikka.pirttisalo(at)oikeus.fi


Arbetsdomstolen
Krista Kalske
föredragande vid arbetsdomstolen
Tfn 029 56 43350 (växel)
krista.kalske(at)oikeus.fi

Om

Tuomioistuinvirasto
Tuomioistuinvirasto
PL 100/PB 100
00085 Tuomioistuinvirasto/Domstolsverket

0295650500http://www.tuomioistuinvirasto.fi

Dom­stols­ver­ket är en själv­stän­dig central­för­valt­nings­myn­dig­het inom ju­sti­ti­e­mi­ni­s­te­ri­ets för­valt­nings­om­rå­de som be­tjä­nar hela dom­stols­vä­sen­det.

Verket har till uppgift att se till att domstolarna kan utöva dömande makt med hög kvalitet och att domstolarnas förvaltning är effektivt och ändamålsenligt organiserad.

Följ Tuomioistuinvirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tuomioistuinvirasto

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum