Kokkolanseudun Kehitys Oy, KOSEK

Företagarfostran genererar ett livskraftigare Mellersta Österbotten

Dela
Vi vill ta fram en egen lärmiljö och ett fysiskt verksamhetscenter för företagarfostran i Mellersta Österbotten. Målet med företagarfostran är att åstadkomma ett livskraftigare landskap samt svara på behovet av kompetent arbetskraft långt in i framtiden.
Sari Yli-Hukka, projektchef för YES! Keski-Pohjanmaa
Sari Yli-Hukka, projektchef för YES! Keski-Pohjanmaa

”Landskapet Mellersta Österbotten utvecklas och växer med en väldig fart. Regionens egen företagarfostran är ytterst viktig. De unga i landskapet får ta del av utbildnings- och sysselsättningsmöjligheter, och företagarfostran säkerställer tillgången till kompetent och motiverad arbetskraft i hela Mellersta Österbotten även på längre sikt”, konstaterar Timo Lahtinen, verkställande direktör för Karlebynejdens Utveckling Ab.


Verksamhetscentret kommer att användas av elever inom den grundläggande utbildningen och av näringslivet. Ett mål är att stärka de faktorer som attraherar och håller kvar särskilt barn och unga i landskapet. Genom företagarfostran stöder vi företagarandan bland barn och unga samt fostrar innovativa och modiga människor för framtidens arbetsliv. På så vis läggs grunden för framtidens start up-företagare, människor som tar över befintliga företag och framtida arbetskraft för regionens företag.

”Undervisningssektorn i Karleby har en lång tradition av att anordna företagarfostran. Genom att bygga en konkret fysisk och digital lärmiljö för företagarfostran tar vi detta till en ny nivå. Lärmiljön betjänar alla elever inom den grundläggande utbildningen i landskapet och studerande på andra stadiet i samarbete med regionens näringsliv”, berättar Terho Taarna, bildningsdirektör vid Karleby stad.


”Företagarfostran är ett mycket viktigt fostringsarbete, som ger konkreta resultat: vi stärker livskraften i landskapet, svarar på framtidens utmaningar med tanke på behovet av kompetent arbetskraft. Vi behöver även framöver kunniga personer i arbetslivet och människor som tar över företagen i regionen”, säger Jukka Oravainen, verkställande direktör för YritysKannus Oy.


Verksamheten planeras inom beredningsprojektet YES! Keski-Pohjanmaa, som administreras av KOSEK. Projektet har beviljats AKKE-finansiering av Mellersta Österbottens förbund för tiden 2.1–30.9.2023. Kommunerna i Mellersta Österbotten (Karleby, Kannus, Perho och den ekonomiska regionen Kaustby) är med i projektet med kommunfinansieringsandelar.


”Redan i början av beredningsprojektet har vi sett en gemensam vision bland regionens bildnings- och undervisningstjänster, närings- och företagslivet samt utvecklingsbolagen gällande utvecklingen av företagarfostran. En egen lärmiljö och ett verksamhetscenter i regionen upplevs som en viktig del av framtidens företagarfostran”, säger Sari Yli-Hukka, projektchef för YES! Keski-Pohjanmaa.


I kartläggningsfasen av projektet har under de fyra första månaderna deltagit bildningsväsenden och undervisningssektorn i landskapets åtta kommuner, nästan 40 företag i regionen samt över 300 sjätteklassare och niondeklassare runt om i Mellersta Österbotten.


Mer information om framtidsvisionen och missionen samt om lärmiljön fås av projektchef Sari Yli-Hukka samt av de aktörer som aktivt är med och utvecklar verksamheten i Mellersta Österbotten.


Projektchef för beredningsprojektet Sari Yli-Hukka: 040 6712366, sari.yli-hukka@kosek.fi


KOSEKs verkställande direktör Timo Lahtinen: 050 420 7722, timo.lahtinen@kosek.fi

Bildningsdirektör för Karleby stad Terho Taarna, 0447809254, terho.taarna@kokkola.fi

Perho kommundirektör Lauri Laajala, 040 051 7380, lauri.laajala@perho.com

YritysKannus Oy:s verkställande direktör Jukka Oravainen, 040 778 4262, jukka.oravainen@kannus.fi


Bilder

Sari Yli-Hukka, projektchef för YES! Keski-Pohjanmaa
Sari Yli-Hukka, projektchef för YES! Keski-Pohjanmaa
Ladda ned bild

Om

Kokkolanseudun Kehitys Oy, KOSEK
Kokkolanseudun Kehitys Oy, KOSEK
Kauppatori 5
67100 KOKKOLA

06 824 3400https://www.kosek.fi

Kokkolanseudun Kehitys Oy KOSEK on Kokkolan kaupungin ja Perhon kunnan omistama elinkeino- ja kehitysyhtiö.

KOSEK palvelee yrityksiä kaikissa niiden vaiheissa perustamisesta kasvuun ja kansainvälistymiseen, sekä mahdolliseen omistajanvaihdokseen saakka.

Palvelumme ovat maksuttomia kaikille Kokkolan ja Perhon alueella toimiville yrityksille.

KOSEK – yrityksesi kumppani kaikissa käänteissä.

***

Karlebynejdens Utveckling Ab KOSEK är ett närings- och utvecklingsbolag som ägs av Karleby stad och Perho kommun.

KOSEK betjänar företag i alla skeden; då man vill grunda ett företag, då det växer och då man vill etablera internationell verksamhet och ända fram till ett eventuellt ägarskifte.

Våra tjänster är avgiftsfria för alla företag som är verksamma i Karleby- och Perhoregionen.

KOSEK – ditt företags kompanjon i alla vändningar. 

Följ Kokkolanseudun Kehitys Oy, KOSEK

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Kokkolanseudun Kehitys Oy, KOSEK

Kokkola Material Weeks nya uppsyn förmedlar starkare hållbarhetstanken8.6.2023 10:30:00 EEST | Tiedote

I år ordnas Kokkola Material Week redan för elfte gången. Under det kommande hybridevenemanget behandlas kemiindustri, bioekonomi och batteriteknologi samt aktuell forskning och utvecklingsutsikter såväl i Karlebyregionen som nationellt och internationellt. Evenemanget ordnas den 20–23 november 2023 i Karleby stadshus, med undantag av måndagens PreKMW-evenemang som ordnas helt på distans. Lördagen den 11 november ordnas även det populära publikevenemanget i köpcentret Chydenia.

Kokkola Material Weekin uusi ilme viestii entistä vahvemmin vastuullisuudesta8.6.2023 10:30:00 EEST | Tiedote

Kokkola Material Week järjestetään tänä vuonna jo 11. kerran. Tuleva hybriditapahtuma käsittelee kemianteollisuutta, biotaloutta ja akkuteknologiaa, tuoden esille niin Kokkolan alueella, valtakunnallisesti kuin myös kansainvälisesti tapahtuvaa ajankohtaista tutkimusta ja kehitysnäkymiä. Tapahtuma järjestetään 20.-23.11.2023 Kokkolan kaupungintalolla, täysin etänä toteutettavaa maanantain PreKMW-tapahtumaa lukuun ottamatta. Lisäksi suosittu yleisöpäivä järjestetään Kauppakeskus Chydeniassa lauantaina 11.11.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum