Finnboat

Den finländska båtbranschens aktörer inleder sommarsäsongen med ett stort provkörningstillfälle i Helsingfors

Dela
Den finländska båtbranschens aktörer inleder sommarsäsongen på fredagen på Drumsö i Helsingfors med ett storskaligt provkörningstillfälle. Publiken kan testköra drygt 40 olika motorbåtar och vattenjetar, representerande totalt 25 olika båtmärken från såväl hemlandet som utlandet.

”Evenemanget är unikt såtillvida, att på Drumsö koncentrera vi oss enbart på provkörning av båtar. Materialmässigt finns nästan alla båtbyggnadsmaterial representerade i testbåtarnas urval, från trä till glasfiber och aluminium samt motoralternativen från bensin och diesel till el”, berättar Båtbranschens Centralförbund Finnboats verkställande direktör Jarkko Pajusalo.

Provkörningarna pågår enligt non-stop principen klockan 12–20 på fredagen och klockan 10–18 på lördagen. Provkörningarna startar med en halv timmes intervaller, sista start är på fredagen kl. 19.30 och på lördagen kl. 17.30.

Provkörningsevenemanget är avgiftsfritt för publiken och i varje båt finns en professionell skeppare.

Utöver branschorganisationerna Finnboat och Helsingfors Båtmässa deltar i arrangemangen ett stort antal finländska båttillverkare och importörer. I sommarsäsongens öppning deltar även Båtbyggarvägens affärer som betjänar båtfolket samt båtbranschens företag som presenterar sig på evenemangsområdet. Drumsö Båtbyggarväg är Finlands största koncentration av båtbranschföretag, där man finner ett brett utbud av branschens tjänster, från reparationsvarv till båttillbehörsbutiker.

Den sena våren och osäkerheten bromsar båthandeln

Enligt prognoserna kommer vädret att gynna provkörningstillfället, men på båtbranschen har den sena våren inverkat speciellt på handeln med små utombordsmotorbåtar.

Handeln har också bromsats av den svala våren. ”Till exempel Kallavesi har först under denna vecka börjat bli isfritt och i inlandet har man varit tvungen att annullera planerade provkörningstillfällen”, säger Pajusalo.

Av de företag som svarade på båtbranschens konjunkturbarometer berättar 29 % att kundernas antal minskat under inledningen av året, då antalet senaste år var 20 %. Beställningar har dock återtagits i mindre antal än våren 2022. Av de företag i båtbranschen som svarade på barometern meddelar 40 % att omsättningen under årets 2023 första kvartal har varit lägre än under motsvarande tid förra året, men 29 % av företagen att den varit högre är året innan.

”En betydande del av den finländska båthandeln ansluter sig till sommarstugorna och relativt små utombordsmotorbåtar i stugbruk. Den ekonomiska osäkerheten som inverkat på stughandeln har via detta även inverkat på handeln av stugbåtar, bedömer Pajusalo.
Inom efterfrågan på större båtar har förändringarna varit marginella och deras leveranstider uppgår fortfarande till år.

En fjärdedel av båtbranschens företag rapporterar om växande personalbehov – hos mikro- och sm-företag utgörs behoven av från enstaka personer till några, men midcap-företagen har behov av t.o.m. tiotals personer.

Störningarna i de internationella anskaffningskedjorna, som under de föregående åren stört produktionen och handeln i båtbranschen har ännu inte helt försvunnit, dock minskat. Av de företag som svarat på barometern berättade 28 % om störningar i anskaffningskedjan, ett år tidigare var siffran 34.

Båtsommaren kulminerar på Drumsö i augusti, då Helsingfors flytande båtutställning UIVA FLYTANDE erbjuder säsongens bästa produkt erbjudanden och på en presentation av säsongs båtnyheter från torsdag till söndag 17–20 augusti 2023.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Finnboat
Finnboat
Käenkuja 8 A 47
00500 Helsinki

http://www.finnboat.fi/

Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf är branschförbundet för landets båtindustri och -handel. Finnboats medlemskår står nästan till hundra procent för branschens inhemska omsättning och Finlands båtexport.

Följ Finnboat

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Finnboat

Utmanande år för Finlands båtsektor, trots ökning i exportvärdet9.2.2024 06:00:00 EET | Tiedote

Konsumenternas försvagade köpkraft och den osäkra situationen återspeglades i båtsektorns försäljningssiffror. Enligt statistik över registrering och leveranser i grossistledet minskade antalet sålda nya båtar med nästan trettio procent jämfört med föregående år, och omsättningen för båtbranschens företag sjönk med 7 procent. Båtbranschen sysselsätter cirka 3 500 personer i Finland. Medlemsföretagen i Finnboat genererade en omsättning på över 800 miljoner euro.

Challenging year for Finnish boating industry, but value of exports rise9.2.2024 06:00:00 EET | Press release

The weakened purchasing power of consumers and the uncertain economic situation were reflected in the sales of the Finnish boating industry in 2023. According to statistics for registrations and wholesale deliveries, the number of new boats sold decreased by almost thirty percent from the previous year, while the net sales of boating industry companies decreased by 7 percent. The boating industry employs approximately 3500 people in Finland, and according to preliminary estimates, the net sales of Finnboat’s member companies exceeded EUR 800 million in 2023.

Suomen venealalla haastava vuosi, vaikka viennin arvo kasvoi9.2.2024 06:00:00 EET | Tiedote

Kuluttajien heikentynyt ostovoima ja epävarma tilanne heijastui venealan vuoden 2023 myyntiin. Myytyjen uusien veneiden määrä väheni rekisteröinti- ja tukkutoimitustilastojen mukaan lähes kolmekymmentä prosenttia edellisestä vuodesta ja venealan yritysten liikevaihto laski 7 prosenttia. Veneala työllistää Suomessa noin 3500 henkeä ja Finnboatin jäsenyritysten liikevaihto ylitti alustavan arvion mukaan 800 miljoonaa euroa.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye