Valtiokonttori

Statskontoret ordnar en auktion för statens referenslån den 16 maj

Dela
Auktionen är en del av statens långfristiga upplåning. Det maximala beloppet för auktionen är 1 000 miljoner euro.
Statskontoret ansvarar för statens upplåning.
Statskontoret ansvarar för statens upplåning.

Låneuppgifter

Lånet som förfaller till betalning den 15 april 2038
Kupongränta: 2,750 %
Maximal volym: 1 000 miljoner euro

Vid auktioner emitterar Statskontoret tilläggsposter i serieobligationer som emitterats tidigare. Endast banker som är primära marknadsgaranter får delta i auktionerna.

Statskontoret meddelar auktionens resultat omkring 20 minuter efter att budgivningstiden löpt ut. Auktionsresultatet kommer också att publiceras på statsskuld.fi.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Statskontoret ansvarar för statens upplåning.
Statskontoret ansvarar för statens upplåning.
Ladda ned bild

Om

Valtiokonttori
Valtiokonttori
PL 14
00054 VALTIOKONTTORI

https://www.valtiokonttori.fi

Statskontoret ansvarar för statens upplåning, placering av kassamedel och hantering av risker med anknytning till statsskulden. Läs mer: statsskuld.fi