Suomen ympäristökeskus

Uudistunut ymparisto.fi tarjoaa luotettavaa tietoa kestäviin valintoihin

Jaa
Luotettavan ja tutkitun ympäristötiedon ykköspaikka ymparisto.fi on nyt uudistettu. Valtion ympäristöhallinnon yhteinen sivusto kerää yhteen paikkaan tietoa esimerkiksi luonnon monimuotoisuudesta, ilmastonmuutoksesta sekä kansalaisia ja yrityksiä koskevista velvoitteista.
Kuva: Adobe Stock.
Kuva: Adobe Stock.

Luotettavan ja tutkitun ympäristötiedon ykköspaikka ymparisto.fi on nyt uudistettu. Valtion ympäristöhallinnon yhteinen sivusto kerää yhteen paikkaan tietoa esimerkiksi luonnon monimuotoisuudesta, ilmastonmuutoksesta sekä kansalaisia ja yrityksiä koskevista velvoitteista.

”Luotettavan ympäristö- ja luontotiedon tarve on lisääntynyt samalla, kun ympäristö- ja luontoasiat ovat nousseet yhteiskunnallisen keskustelun keskiöön. Ymparisto.fi tarjoaa alustan tiedolle, jota voi hyödyntää sekä kestävän arjen valinnoissa että poliittisen päätöksenteon tukena”, toteaa uudistuksen ohjausryhmän puheenjohtajana toiminut ympäristöministeriön viestintäjohtaja Jussi Salmi.

Ymparisto.fi on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita ympäristötiedosta. Se palvelee esimerkiksi asiantuntijoita julkishallinnossa ja yrityksissä, opettajia sekä kaikkia kansalaisia ikään katsomatta.

Uudistuksessa palvelun käyttöliittymä ja sisältö on uudistettu. Käyttökokemusta ja saavutettavuutta on parannettu sekä sisältöjä selkeytetty. Palvelusta löytyvät nyt omat osionsa esimerkiksi lupa-asioista ja kestävän arjen vinkeistä. Samalla palvelun ulkoasu on päivitetty.

Kestävä elämäntapa suojelee ympäristöä

Kestävä arki -osion tietokoosteet auttavat meitä kaikkia tekemään ympäristön kannalta kestäviä valintoja. Osio kokoaa yhteen esimerkiksi asumiseen, mökkeilyyn, ruokavalioon, liikkumiseen, päästöjen kompensointiin ja kulutukseen liittyviä vinkkejä ja tarjoaa muun muassa laskureita ja palveluja, joiden avulla voi selvittää ympäristövaikutuksiaan ja vähentää niitä. Osiossa kerrotaan myös, miten voi parantaa lähiluonnon tilaa ja osallistua ympäristön havainnointiin.

Ymparisto.fi tekee näkyväksi lukuisat tavat, joilla ihminen voi vaikuttaa ympäristön hyvinvointiin. Esimerkiksi osallistu ja vaikuta -osio kokoaa yhteen kansalliset ja valtioiden rajat ylittävät hankkeet, joihin voi ottaa juuri nyt kantaa, sekä ohjeet ympäristövaikutusten arvioinnista, jonka tarkoituksena on varmistaa, että suunnitteilla olevan toiminnan ympäristövaikutukset selvitetään riittävällä tarkkuudella.

Luvat ja velvoitteet -osiosta löytyy tietoa luvista ja velvoitteista, jotka koskettavat sellaista kansalaisten ja yritysten toimintaa, joka voi vaikuttaa ympäristöön. Osioon on koottu ohjeita lupien hakuun ja ilmoitusten sekä rekisteröintien tekemiseen, esimerkiksi ympäristö- ja vesilupiin, luonnonsuojelun lupiin, rakentamisen ja maankäytön lupiin. Tietoa ja ohjeita on myös jätteiden siirroista, keräyksestä ja kuljetuksesta sekä kiellon ja rajoituksen hakemisesta maasto- ja vesiliikenteelle. Kemikaaleista ja haitallisista aineista on mm. ohjeita F-kaasujen ja otsonikerrosta heikentävien aineiden ja niitä sisältävien laitteiden asennuksesta, huollosta, myynnistä, maahantuonnista ja jätehuollosta.

Ymparisto.fistä löytyy kattavasti tietoa eri ympäristöaiheista, kuten kierto- ja biotaloudesta sekä luonnon monimuotoisuudesta

Ymparisto.fin uudistus helpottaa ympäristötiedon löytämistä. Palvelun eri ympäristöaiheet on luokiteltu uusiin aihekokonaisuuksiin: ilmasto muutoksessa, kestävä kierto- ja biotalous, luonto, vesistöt ja meri, rakennettu ympäristö sekä saasteettomuus ja ympäristöriskit.

Ilmasto muutoksessa -osiosta löytyy tietoa mm. ilmastonmuutoksen hillinnästä ja sopeutumisesta, kun taas kestävä kierto- ja biotalous -osiossa kerrotaan, miten esimerkiksi materiaalien, energian ja luonnonvarojen käytössä voidaan siirtyä kohti kestävämpää ja uudenlaista talousjärjestelmää. Luonto, vesistöt ja meri -osio käsittelee luonnon monimuotoisuutta, Itämerta, vesiä ja vesistöjä, luonnossa virkistäytymistä sekä maisemia. Rakennettu ympäristö -osio keskittyy ihmisen muokkaamaan fyysiseen ympäristöön, kuten rakentamiseen, yhdyskuntarakenteeseen ja kaavoitukseen. Osiosta löytyy mm. Rakennusmateriaalien tietopankki. Saasteettomuus ja ympäristöriskit -osiossa kerrotaan muun muassa otsonikerroksen suojelusta, kemikaalien ympäristöriskeistä sekä pilaantuneista maa-alueista.

Ympäristön tilaa seurataan jatkuvasti – luotettava arvio löytyy ymparisto.fistä

Ymparisto.fistä löytyy seurantatietoa ympäristöaiheista, ympäristön tilasta ja alueellisesta tiedosta.

Uusi ympäristön tila -osio tarjoaa tiiviin katsauksen ympäristömme nykytilaan; missä olemme voiton puolella, mistä täytyy olla huolissaan, miten nykytilanteeseen on jouduttu ja miten asiat korjataan. Osiosta löytyy yksityiskohtaista tietoa vesien ja luonnon tilasta, ilmastonmuutoksen vaikutuksista, suomalaisten asuinympäristön terveellisyydestä ja kiertotalousratkaisuista. Osiolla vastataan kansainvälisiin velvoitteisiin tarjota kansalaisille tietoa ympäristön tilasta.

Alueellista tietoa -osioon on koottu tietoa maakunnittain esimerkiksi luonnon monimuotoisuudesta, vesienhoidon suunnittelusta ja kestävästä yhdyskuntarakenteesta. Sivustolta löytyy tietoa myös Natura 2000 -alueista esimerkiksi maankäytön suunnittelun toimijoille.

Ymparisto.fi on väylä muuhun ympäristötietoon

Ymparisto.fi ohjaa käyttäjiä myös muille hallinnon luotettaville verkkosivuille. Esimerkiksi vesiin liittyvät sisällöt, kuten vesitilanne, tulviin varautuminen ja vesivastuullisuus, löytyvät pääosin vesi.fi-palvelusta, jonne on siirtynyt merkittävä osa aiemman ymparisto.fi-palvelun vesisisällöistä. Rakentamiseen ja asumiseen liittyvät asiat on koottu laajimmin ympäristöministeriön sivuille. Itämereen liittyviä asioita on koottu eri tahojen kanssa yhteisesti tuotetulle Itameri.fi-sivustolle ja ilmastonmuutosaiheita ilmasto-opas.fi-palveluun.

Ymparisto.fi:tä ylläpitävät valtion ympäristöhallinnon toimijat, eli Suomen ympäristökeskus, ympäristöministeriö, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) ja aluehallintovirastot.

Ymparisto.fi-palvelu uudistettiin vuosina 2021–2023. Pääyhteistyökumppaneina uudistuksessa ovat olleet Wunder Finland Oy (käyttöliittymä ja tekninen toteutus), Solita (esiselvitys ja konseptointi) ja North Patrol (määrittely ja kilpailutus). Käytettävyys- ja saavutettavuusarvioinnit on tehnyt Eficode.

Ymparisto.fi:n sisältöjä täydennetään edelleen, erityisesti palvelun ruotsin- ja englanninkielisiä sivustoja.

Voit antaa palautetta palvelusta sivullamme tai osallistua keskusteluun sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #ymparistofi.

Hankkeen ohjausryhmä

  • Puheenjohtaja: ympäristöministeriön viestintäjohtaja Jussi Salmi
  • Edustajat maa- ja metsätalousministeriöstä, Suomen ympäristökeskuksesta, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta sekä aluehallintovirastosta.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Viestintäjohtaja Jussi Salmi, ympäristöministeriö, ohjausryhmän puheenjohtaja, p. 0295 250 263, etunimi.sukunimi@gov.fi


Viestintäjohtaja Kirsi Norros, Suomen ympäristökeskus, p. +358 295 251 460, etunimi.sukunimi@syke.fi


Verkkopäätoimittaja Päivi Tahvanainen, Suomen ympäristökeskus, p. +358 295 251 674, etunimi.sukunimi@syke.fi


Hankepäällikkö Marika Leed (toteutus ja teknologia), Suomen ympäristökeskus, p. +358 295 252 190, etunimi.sukunimi@syke.fi

Mediapalvelu Suomen ympäristökeskuksessa

Suomen ympäristökeskuksen mediapalvelu välittää tietoa ympäristökeskuksessa tehtävästä tutkimuksesta, auttaa toimittajia löytämään asiantuntijoita haastateltaviksi ja tarjoaa valokuvia median käyttöön.

Yhteydenottoihin vastaavat viestintäasiantuntijat. Palvelemme arkisin klo 9-16.

Puh:029 525 1072syke_ajankohtaiset@syke.fi

Kuvat

Kuva: Adobe Stock.
Kuva: Adobe Stock.
Lataa

Tietoja julkaisijasta

Suomen ympäristökeskus
Suomen ympäristökeskus
Latokartanonkaari 11
00790 HELSINKI

0295 251 000https://www.syke.fi/fi-FI

On aika siirtyä yksittäisten ympäristöongelmien ratkaisemisesta koko yhteiskunnan läpileikkaavaan kestävyysmurrokseen. Suomen ympäristökeskus (Syke) vaikuttaa tutkimuksella, tiedolla ja palveluilla kestävän yhteiskunnan rakentamiseen. Suomen ympäristökeskus on valtion tutkimuslaitos, jossa työskentelee noin 700 asiantuntijaa ja tutkijaa Helsingissä, Oulussa, Jyväskylässä ja Joensuussa.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen ympäristökeskus

Observationerna av cyanobakterier har ökat något i insjöarna11.7.2024 14:50:43 EEST | Tiedote

Observationerna av cyanobakterier har ökat något i insjöarna i hela landet och observationer har gjorts ända till Lappland. På öppet hav finns det nu cyanobakterier i Finska viken och Skärgårdshavet, i södra Bottenhavet håller cyanobakterier på att utvecklas. I kustområdet har cyanobakterier fortfarande observerats huvudsakligen vid Nylands och Egentliga Finlands kuster och antalet observationer har knappt förändrats alls.

Slight increase in blue-green algae observations in inland waters11.7.2024 14:40:48 EEST | Press release

Blue-green algae observations have increased slightly throughout the country, and observations have been made even in Lapland. Blue-green algae now occur in the Gulf of Finland and the Archipelago Sea. In the southern part of the Bothnian Sea blue-green algae are just developing. Blue-green algae have still been observed in the coastal area, mainly on the coasts of Uusimaa and Southwest Finland, and the number of observations has not changed much.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye