Työterveyslaitos

Sickness absences in the municipal sector started to increase sharply

Share
In 2022, municipal employees were, on average, 20.7 days absent from work due to their own illness. Sickness absences in all occupational groups have increased. The increase is likely due to the absences caused by COVID-19.

Finnish Institute of Occupational Health media release 22 May 2023

In 2022, sickness absences increased regardless of occupation, gender or age group, although the first years of the pandemic, 2020 and 2021, did not yet result in increased sickness absences.

On average, municipal employees were absent from work for 20.7 days due to their own illness, which is four days more than in the previous year.

The Kunta10 study of the Finnish Institute of Occupational Health has monitored employees' sickness absences since 2000. The statistics are based on employers' register data. The statistics in the Kunta10 study cover all absences due to the employees’ own illness from the first day of absence, but do not include information on the reasons for sickness absences.

“It is likely that the increase observed now can be explained by absences caused by COVID-19,” says Senior Researcher Jenni Ervasti from the Finnish Institute of Occupational Health.

This can be deduced from Kela's sickness allowance statistics, which provide information on long absences of more than 9 days and the reasons for them.

“Absences due to COVID-19 increased in Kela's statistics in 2022. However, sickness allowances granted on the basis of mental health disorders, musculoskeletal diseases and respiratory diseases remained at the previous year's level,” says Jenni Ervasti.

The largest number of absences occurred in health care professions

Health care professions are still among the top in terms of average sickness absences: early childhood educators, family day care providers, ward domestics, practical nurses, child care providers, school assistants and home care workers were, on average, absent from work for more than 25 days due to their own illness in 2022.

The lowest rates of absences due to one's own illness were among managers, senior specialists, finance secretaries and publicists (9–11 days on average).

In relative terms, park workers, housekeepers, firefighters, security guards, managers in education, ward domestics, child care providers and early childhood education teachers had the highest increase in sickness absence days compared to the previous year.

Employees aged under 30 were absent the most, but the differences between age groups have not increased from last year. 

In 2022, all employee groups have been ill

In 2022, the proportion of those who were absent for zero days decreased in all occupations in the municipal sector. In previous years, switching to remote work and avoiding contacts had increased the proportion of employees who were not absent for a single day during the year due to their own illness.

The proportion of employees who were sick for zero days was 29% in 2021 and only 16% in 2022.

“Last year, being absent for at least one day due to sickness was most common in jobs with a lot of personal contacts, such as health care, social work, early childhood education, education and rescue services. This, too, supports the assumption that COVID-19 is the underlying cause of absences,” Ervasti says.

Sickness absences in all occupational groups have increased.

“Compared to the previous year, the proportion of those who were absent for zero days decreased the most in management positions, although there are still more people in this group who were absent for zero days than in many other positions,” Ervasti continues.

Learn more

The Kunta10 study

  • The Finnish Institute of Occupational Health’s Kunta10 study is the most extensive nationwide follow-up study in the Finnish municipal sector.
  • The Kunta10 study involves Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu, Naantali, Raisio, Nokia, Valkeakoski and Virrat.
  • The annual sickness absences of more than 90,000 municipal employees is monitored from the personnel registers of employers in a uniform manner in proportion to the actual sickness absence days and the number of person-years worked.
  • These statistics do not include the causes of sickness absences.
  • One municipality's statistics in 2021 and another municipality's statistics in 2022 had to be excluded from the total results.

Further information

  • Jenni Ervasti, Senior Researcher, PhD, Adjunct Professor, jenni.ervasti@ttl.fi, +358 (0)30 474 2806

Keywords

Contacts

Images

Links

About Työterveyslaitos

Työterveyslaitos
Työterveyslaitos
Topeliuksenkatu 41 b
00250 Helsinki

+35830 474 1https://www.ttl.fi/

Well-being through work

The Finnish Institute of Occupational Health (FIOH) researches, develops and specializes in well-being at work. It promotes occupational health and safety and the well-being of workers. It is an independent institution under public law, working under the administrative sector of the Ministry of Social Affairs and Health. It has five regional offices, and its headquarters are in Helsinki. The number of personnel is about 500.

For the media | Finnish Institute of Occupational Health (ttl.fi)

 

Subscribe to releases from Työterveyslaitos

Subscribe to all the latest releases from Työterveyslaitos by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from Työterveyslaitos

Kutsu: Mitä tutkimus kertoo vanhemmista työntekijöistä ja työurien pidentämisestä?18.9.2023 08:15:00 EEST | Kutsu

Työterveyslaitos järjestää Työpuntari-tilaisuuden perjantaina 27. lokakuuta Helsingin kaupungintalon Tapahtumatorilla. Julkaisemme yli 55-vuotiaisiin työntekijöihin liittyviä poimintoja Miten Suomi voi? -tutkimuksesta. Lisäksi esittelemme ilmiöt, joiden vuoksi moni konkari jää liian aikaisin sivuun työelämästä. Luvassa on eri tutkimuksista nousevia ratkaisuja työurien pidentämiseen sekä näkökulmia konkareiden mahdollisuuksiin työelämässä.

Undersökning: Förebyggande och identifiering av irritationsastma kan rädda arbetsförmågan15.9.2023 08:30:00 EEST | Tiedote

I Arbetshälsoinstitutets projekt Irritationsastma har utarbetats konkreta anvisningar för företagshälsovården och arbetsplatser med hög risk om hur man kan identifiera, förebygga och behandla yrkesastma. Anvisningarna grundar sig på internationellt omfattande forskningsmaterial. I Finland exponeras uppskattningsvis tusentals arbetstagare för ämnen som kraftigt irriterar luftvägarna och som kan orsaka yrkesastma som i sin tur försämrar funktions- och arbetsförmågan samt livskvaliteten.

Tutkimus: Ärsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen pelastaa työkyvyn15.9.2023 08:30:00 EEST | Tiedote

Työterveyslaitoksen Ärsytysastma-hankkeessa on laadittu konkreettisia ohjeita työterveyshuolloille ja korkean riskin työpaikoille siitä, mikä auttaa ammattiastman tunnistamista, ehkäisyä ja hoitoa. Ohjeet perustuvat kansainvälisesti laajaan tutkimusaineistoon. Suomessa altistuu arviolta tuhansia työntekijöitä hengitysteitä voimakkaasti ärsyttäville aineille, jotka voivat aiheuttaa toiminta- ja työkykyä sekä elämänlaatua heikentävän ammattiastman.

Study: Prevention and identification of irritant-induced asthma protects work ability15.9.2023 08:30:00 EEST | Press release

The Irritant-induced Asthma project of the Finnish Institute of Occupational Health drew up practical guidelines that help occupational health services and high-risk workplaces identify, prevent and treat occupational asthma. The guidelines are based on internationally extensive research data. It is estimated that in Finland tens of thousands of employees are exposed to substances that cause significant irritation to the respiratory tract and can cause occupational asthma, which can decrease functional and work ability as well as quality of life.

Stöd för arbetsförmågan ska ges även i problemsituationer med inomhusluften14.9.2023 08:30:00 EEST | Tiedote

Frågor om arbetsförmågan i problemsituationer med inomhusluften borde behandlas likadant som i andra situationer på arbetsplatsen. Frågan om arbetsförmågan borde tas upp till diskussion på ett objektivt och modigt sätt och i ett så tidigt skede som möjligt. Arbetshälsoinstitutets experter har i samråd med representanterna för arbetsplatserna utarbetat en handlingsmodell för stödjande av arbetsförmågan i problemsituationer med inomhusluften och anvisningar om hur modellen ska tillämpas på arbetsplatsen.

In our pressroom you can read all our latest releases, find our press contacts, images, documents and other relevant information about us.

Visit our pressroom