Vesien tilasta tarvitaan lisää tutkimusta - sukupolvi sitten asetettu tavoite puhtaista vesistä karkaamassa ulottumattomiin

Jaa
EU:n vesilainsäädäntöä ollaan paraikaa päivittämässä. Lähtötilanne ei ole hyvä: kaksi vuosikymmentä sitten asetettua tavoitetta puhtaista vesistä ei ole saavutettu. Koko EU:ssa vain puolet pintavesistä ja kolme neljäsosaa pohjavesistä on kemiallisesti hyvässä tilassa, ekologisesti hyvässä tilassa on vielä pienempi osuus. Vaikka Suomessa tilanne on - etenkin pohjavesien suhteen - keskimäärin parempi kuin muualla Euroopassa, Suomessakin pintavesien kemiallisen tilan arvioidaan olevan heikko puolessa kaikista pintavesistä.

Itä-Suomen yliopisto ja Euroopan parlamentin vihreiden ryhmä järjestivät tänään 22. toukokuuta keskustelutilaisuuden “Puhtaat vedet - saavuttamaton unelma?” yliopiston Kuopion kampuksella. Tilaisuudessa Euroopan parlamentin jäsenet Elsi Katainen (kesk) ja Ville Niinistö (vihr), ympäristöministeriön edustaja Juhani Gustafsson sekä Itä-Suomen yliopiston professori Jussi Kukkonen, professori Anssi Vainikka ja väitöskirjatutkija Suvi-Tuuli Puharinen keskustelivat EU-direktiivien päivityksestä, Suomen vesien tilasta ja lisätutkimuksen tarpeista. 

- Parhaillaan päivitettävänä olevat EU:n vesidirektiivit käsittelevät kemiallisten aineiden ja niiden raja-arvojen seurantaa ja analysointia vesissämme. Perimmiltään on kysymys siitä, ovatko pinta- ja pohjavetemme turvallisia ja puhtaita, ja tarjoavatko ne hyvän elinympäristön monimuotoiselle vesistöluonnolle. Saastuminen ja rehevöityminen uhkaavat Suomessakin vesiekosysteemejä, mikä johtaa lajien häviämiseen ja ekosysteemien epätasapainoon. Monien haitallisten kemikaalien ja niiden yhdistelmien osalta on kyse myös terveysriskeistä ihmisille, joita on ehkäistävä, MEP Ville Niinistö tiivisti. 

Professori Vainikan mukaan vesien hyvä ekologinen tila kuvastaa myös runsasta elonkirjoa: kerran hävinneitä lajeja on vaikeaa palauttaa ja useat uhanalaiset lajit ovat riippuvaisia hyvästä vedenlaadusta. Vainikka painotti uusien ja muuntuvien kemikaaliuhkien kokeellisen tutkimuksen tärkeyttä sekä laaja-alaisen ekosysteemilähestymistavan käyttöä kaikessa vesienhoidossa, sillä esimerkiksi kalasto ja vedenlaatu ovat sidoksissa toisiinsa.

Maatalousvaliokunnan varapuheenjohtajana toimiva keskustan MEP Elsi Katainen nosti puheenvuorossaan esiin, kuinka puhtaat vedet ovat huoltovarmuuden näkökulmasta hyvin kriittinen asia. 

- Puhtaat vedet ovat oleellinen osa huoltovarmuutta myös ruokaturvan näkökulmasta eikä puhdas juoma- tai kasteluvesi ole itsestäänselvyys. Esimerkiksi Keski-Euroopassa vihanneksissa voi olla salmonellavaara, koska kasteluvedet eivät ole puhtaita, kuten meillä Suomessa, Katainen korosti.

Jotta tavoite hyvän vesien tilan saavuttamisesta koko EU:ssa voitaisiin saavuttaa, on vesidirektiivien päivityksen on oltava kunnianhimoinen ja kattava. Se ei kuitenkaan yksin riitä.

- Ympäristölainsäädäntö asettaa jo hyvin kunnianhimoisia tavoitteita vesien tilalle, mutta niihin pääsemiseksi tarvittavat keinot puuttuvat vielä osin. Lisäksi ympäristöoikeus on pitkään kehittynyt omana erityisoikeudenalanaan sääntelemään eri toimintojen ulkoisvaikutuksia ulkoapäin. Tulevaisuudessa on tarve kiinnittää huomiota muihin yhteiskunnan toimintoja ohjaaviin oikeudenaloihin ja varmistaa ympäristönäkökohtien integrointi niihin entistä läheisemmin, väitöskirjatutkija Suvi-Tuuli Puharinen kommentoi.

Esimerkkinä hän nosti muun muassa yritysvastuusääntelyn sekä rahoitusmarkkinoiden vastuullisuussääntelyn kehityksen. Sääntelyn vahvistamisen ohella tarvitaan sekä tutkittua tietoa että tietoisuuden lisäämistä vesikysymyksistä.

Monitieteinen UEF Water -tutkimusohjelma Itä-Suomen yliopistossa yhdistää eri tieteenalojen tutkijoita, jotka tekevät veteen liittyvää tutkimusta. Vesitutkimusohjelman johtaja professori Jussi Kukkonen korosti lisätutkimuksen tarvetta:

- Vesipuitedirektiivi edellyttää jo nykyisellään tiettyjen kemikaalien pitoisuuksien monitorointia vesissämme. Tämä on hyvä lähtökohta tilanteen ymmärtämiseksi, mutta tarvitsemme tutkimusta uusien biologisten, kustannustehokkaiden menetelmien kehittämiseksi. Lisäksi tarvitsemme proaktiivisia toimia, jotta jo tuotekehittelyn tai prosessisuunnittelun alkuvaiheessa tarkastellaan haitta-aineiden ympäristöön pääsyn estämistä ja potentiaalisia vaikutuksia.

- Metsäkeskustelun saamaan mediatilaan verrattuna keskustelu vesien tilasta sekä myös vesitutkimuksen saama rahoitus on vaatimatonta. Ainakin osittain tämä voi johtua siitä, että vesien pilaantuminen on vaikeammin havaittavaa kuin vastaavat ongelmat metsäekosysteemeissä. Se mikä on pinnan alla on piilottanut monia ympäristöongelmia liian pitkään. Suomalaista huippututkimusta aiheesta tarvitaan. Siihen nähden kuinka rakkaita vesistömme ovat suomalaisille, on niiden suojelu ja tilan vaaliminen hyvin huonosti priorisoitua, Niinistö totesi.

Nyt uudistettavana ovat vesipuite-, pohjavesi- ja ympäristönlaatunormidirektiivit. EU-komissio on esittänyt vesidirektiivien piiriin lisättävän kokonaan uusia tarkkailtavia aineita, mm. niin sanottuja ikuisuuskemikaaleja eli PFAS-yhdisteitä, sekä joitakin lääkeaineita, joita on enenevässä määrin mitattavissa Suomenkin vesistä. Monien uusien yhdisteiden ja kemikaalien vaikutuksia ihmisen terveyteen ja luonnon monimuotoisuuteen ei vielä tunneta.  

Avainsanat

Tietoja julkaisijasta

Vihreät Euroopan parlamentissa
Vihreät Euroopan parlamentissaTilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Vihreät Euroopan parlamentissa

Europarlamentaarikko Maria Ohisalon parlamenttiavustajat valittu19.7.2024 13:37:24 EEST | Tiedote

Europarlamentaarikko Maria Ohisalo on valinnut kolme parlamenttiavustajaa tiimiinsä. Kansainvälisen politiikan maisteri Ulla Grönlund ja valtiotieteiden maisteri Milla Ojalehto ovat jo aloittaneet toimissaan. Politiikan tutkimuksen maisteri Jenni Röynä aloittaa työnsä lokakuussa. Kaikki kolme työskentelevät Ohisalon toimistolla Brysselissä. Erityisavustaja Ulla Grönlund tukee Ohisaloa erityisesti työllisyys- ja sosiaaliasioiden valiokunnan työssä, jossa Ohisalo toimii vihreän ryhmän koordinaattorina. Grönlundilla on pitkä kokemus Euroopan parlamentista sekä muun muassa YK-tehtävistä liittyen kansalaistoiminnan kehittämiseen. -Mariasta tulee loistava meppi, joka työskentelee sellaisen EU:n puolesta, joka huolehtii paitsi luonnosta, mutta myös ihmisistä ja heidän hyvinvoinnistaan. Odotan innolla pääseväni tukemaan Marian työtä, ja etsimään ratkaisuja palkkatasa-arvoon, köyhyyteen, asumiseen, työsuojeluun ja alustatalouteen, Grönlund sanoo. Erityisavustaja Milla Ojalehdon vastuulla on ymp

Europarlamentaarikot Ohisalo ja Niinistö: Ilmastotoimien vauhdittaminen ja oikeusvaltion puolustaminen ovat syy tukea von der Leyeniä jatkokaudelle komission johtoon18.7.2024 13:36:47 EEST | Tiedote

Vihreiden europarlamentaarikot Maria Ohisalo ja Ville Niinistö tukevat Ursula von der Leyenin valintaa toiselle kaudelle EU-komission puheenjohtajaksi. Von der Leyen sitoutui edistämään ilmastotoimia sekä puolustamaan oikeusvaltiota ja vastustamaan äärioikeiston nousua Euroopassa. Vihreiden ryhmän selkeä enemmistö äänestää samoin von der Leyenin puolesta ryhmäkeskustelujen perusteella. Valinnasta äänestetään EU-parlamentin täysistunnossa Strasbourgissa torstaina iltapäivällä.

Vihreiden europarlamentaarikko Maria Ohisalo tärkeisiin ympäristö- ja sosiaaliasioiden valiokuntatehtäviin Euroopan parlamentissa17.7.2024 17:45:08 EEST | Tiedote

Euroopan parlamentin valiokuntapaikat vahvistetaan tällä viikolla Strasbourgin täysistunnossa. Vihreiden europarlamentaarikko Maria Ohisalo aloittaa tulevalla kaudella työllisyys- ja sosiaaliasioiden valiokunnan jäsenenä ja vihreiden ryhmäkoordinaattorina sekä varajäsenenä ympäristövaliokunnassa ja talous- ja raha-asiainvaliokunnassa*. - Vihreästä siirtymästä on tehtävä paitsi ekologisesti, myös sosiaalisesti kestävä niin, että kaikki ihmiset pysyvät mukana. Työllisyys- ja sosiaaliasioiden valiokunta on keskeinen paikka köyhyyden ja eriarvoisuuden torjumiseksi. Asumisen kalleus, asunnottomuus ja energiaköyhyys ovat näistä konkreettisia esimerkkejä, Ohisalo sanoo. Ympäristövaliokunnassa Ohisalo jatkaa työtään ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjumiseksi. Valiokunnassa työskennellään myös muiden tärkeiden ympäristöön liittyvien aiheiden kuten kiertotalouden, kansanterveyden, elintarviketurvallisuuden sekä ilman ja veden laadun parissa. Talous- ja raha-asiainvaliokunta vastaa mm. rahoitu

Viimeinen europarlamentin täysistunto käynnissä - Alviina Alametsä (vihr) siirtyy kansanedustajaksi17.7.2024 12:59:35 EEST | Tiedote

Ranskan Strasbourgissa on käynnissä europarlamenttikauden 2019-2024 viimeinen täysistunto, jonka yhteydessä valta vaihtuu vanhoilta europarlamentaarikoilta uusille. Suomen nuorin europarlamentaarikko Alviina Alametsä siirtyy istunnon aikana kansanedustajaksi Vihreään eduskuntaryhmään. Alametsä on toiminut Euroopan parlamentissa esimerkiksi ulkoasiainvaliokunnan jäsenenä, turvallisuusvaliokunnan koordinaattorina ja EU:n pysyvänä Intia-raportöörinä. ”Olen kiitollinen kuluneista vuosista, vaikka ne ovat olleet monella tapaa raskaita kansalaisille ja päättäjille. Tätä europarlamenttikautta ja omaa työpöytääni on värittänyt koronapandemia, sota Ukrainassa ja Gazassa, ja ilmastokriisin eteneminen. On kuitenkin säilytettävä toiveikkuus, ja katsottava eteenpäin. Eduskunnassa haluan ajaa luonnon ja ihmisten yleisen hyvinvoinnin ohella esimerkiksi parempaa mielenterveyspolitiikkaa”, Alametsä kommentoi. Alametsän valiokuntapaikat Suomen eduskunnassa päätetään myöhemmin Vihreän eduskuntaryhmän kok

Ville Niinistö europarlamentin Venäjä-valtuuskunnan puheenjohtajaksi11.7.2024 09:10:59 EEST | Tiedote

Vihreiden europarlamenttiryhmä jakoi alustavasti tehtävät europarlamentin uudelle istuntokaudelle. Vihreiden toisen kauden europarlamentaarikko Ville Niinistö valittiin europarlamentin Venäjä-valtuuskunnan puheenjohtajaksi. Valiokuntatehtäviä Niinistölle tulee teollisuusvaliokunnan jäsenenä sekä ulkoasiainvaliokunnan varajäsenenä ja puolustusalivaliokunnan jäsenenä. Tehtävät vahvistetaan ensi viikolla Strasbourgin täysistunnossa.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye