Valtiokonttori

Ansökan om jordbrukets och vattenbrukets kostnadsstöd startar den 1.6.

Dela
Ansökan om jordbrukets och vattenbrukets kostnadsstöd görs via Statskontorets elektroniska ärendetjänst (e-tjänsten). Ansökningstiden börjar den 1.6. kl 9.00 och slutar den 31.7.2023 kl 16.15.

Stödet består av kostnadsstöd för el och kostnadsstöd för gödselmedel. Kostnadsstöd för el beviljas till yrkesmässiga jordbruksutövare och yrkesmässiga vattenbrukare. Kostnadsstöd för gödselmedel beviljas till yrkesmässiga jordbruksutövare för gödselmedel som köpts för vegetationsperioden 2023.

Utförlig information om ansökan av stödet finns tillgänglig på Statskontorets webbsida: valtiokonttori.fi/sv/jordbruksstod.

Där finns information om stödvillkoren, vanliga frågor samt en räknare som kan användas till att uppskatta det utbetalningsbara stödbeloppet med.

Vår kundtjänst hjälper även med att svara på frågor gällande stödet. Kundtjänsten betjänar till och med den 26.5., måndagar till fredagar kl 9-12 och från och med den 29.5., måndagar till fredagar kl 9-15 på nummer 0295 50 3050.

Mera information om stödet på Statskontorets webbinarium som ordnas den 25.5.

Statskontoret ordnar ett webbinarium om jordbrukets och vattenbrukets kostnadsstöd den 25.5. kl 10.15. Under webbinariet går vi med ledning av våra experter igenom hur man ansöker om stödet och stödvillkoren. Det ges även möjlighet till att ställa frågor.

Det krävs ingen förhandsanmälan till det kostnadsfria och för alla öppna webbinariet, utan det går att ansluta till webbinariet via evenemangssidan. En inspelning av evenemanget kommer att finnas tillgänglig på Statskontorets webbsida kort efter webbinariet.

Notera också att vi ordnar även ett till webbinarium som hålls på finska. Den ordnas den 25.5. kl 9.00. Ytterligare information finns tillgänglig på evenemangssidan.

Statistik om utbetalade stöd finns tillgänglig när ansökningstiden har börjat

Information om kostnadsstödsansökningarna och besluten publiceras på Statskontorets webbsida.

Från webbsidan kan man till exempel följa med den egna ansökningens hanteringsförlopp eller se rapporteringsinformation om ansökningar och hanteringen av dem. Sidan publiceras snart efter att ansökan om stöd har öppnats.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Valtiokonttori
Valtiokonttori
PL 14
00054 VALTIOKONTTORI

https://www.valtiokonttori.fi

Vid Statskontoret gör vi ett betydelsefullt arbete för det finländska samhällets bästa. Vi genomför statens ekonomiförvaltning och ersättningstjänster på ett tillförlitligt sätt och förnyar informationsledningen. Vi betjänar statsförvaltningen, medborgarna, kommunerna, samfunden och företagen – med kunskap och färdigheter.

 

Bekanta dig närmare med oss på webbadressen statskontoret.fi