Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Systemet Apotti uppfyller kraven i lagstiftningen, men tillsynen fortsätter

Dela
Valvira har gett sitt beslut i tillsynsärandet gällande Oy Apotti Ab och informationssystemet Apotti. Tillsynen inleddes till följd av ett klagomål som undertecknats av över sexhundra yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården.
Illustration Pexels.
Illustration Pexels.

Baserat på en granskning av Oy Apotti Ab och utredningar anser Valvira i sitt beslut att systemet Apotti uppfyller de väsentliga kraven i enlighet med klientuppgiftslagen. Enligt Valvira är Apotti planerat och uppbyggt i enlighet med de lagar som rör informationssäkerhet och dataskydd och de bestämmelser som utfärdats med stöd av dem, samt de nationella specifikationer som rör interoperabilitet. Med hjälp av Apotti kan man hantera klient- och patientuppgifter på det sätt som lagarna och bestämmelserna kräver.

Tillsynen fortsätter dock.  

”Vi följer upp hur systemet utvecklas, hur de halvfärdiga samtestningarna framskrider och hur systemet blir mer användarvänligt. De utvecklingsåtgärder som Oy Apotti Ab har genomfört och planerat är generellt sett bra, men hur framgångsrika de är kan vi bedöma först senare”, säger överingenjör Antti Härkönen.

Kunduppgiftslagen fastställer de väsentliga kraven för system för klient- och patientuppgifter

System för klient- och patientuppgifter måste uppfylla de väsentliga krav som fastställs i kunduppgiftslagen. Valvira främjar och övervakar att de väsentliga kraven uppfylls.

De väsentliga kraven indelas i tre delområden: krav på funktioner, driftkompatibilitet samt datasäkerhet och dataskydd.

Mer information om kraven i kunduppgiftslagen (valvira.fi)

Separat tillsyn av informationssystemet Apotti inom HUS-koncernen

Valvira har också övervakat användandet av Apotti inom HUS-koncernen. Till följd av det omfattande klagomål som gjorts gällande informationssystemet Apotti kontrollerade Valvira självmant HUS-koncernen som ett separat tillsynsärende. Anledningen var de observationer som gjorts gällande användandet av Apotti vid HUS-koncernen samt aktiviteten hos de personer som använder Apotti. Valvira har gett ett separat beslut och meddelande i den tillsyn som rör HUS-koncernen (valvira.fi).

Nyckelord

Kontakter

Antti Härkönen, överingenjör, 0295 209 530


Mer information om beslutet gällande HUS-koncernen fås av överinspektör Leena Kinnunen, 0295 209 420

Bilder

Illustration Pexels.
Illustration Pexels.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
PB 43
00521 Helsingfors

https://www.valvira.fi/web/sv

Valvira är ett centralt ämbetsverk som hör till social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde. Valvira övervakar tillbörligheten av verksamheten inom social- och hälsovården, småbarnspedagogiken, alkoholnäringen samt miljö- och hälsoskyddet. Vi beviljar tillstånd inom social- och hälsovårdens förvaltningsområde och handleder regionförvaltningsverken i syfte att skapa enhetlig tillstånds-, styrnings- och tillsynspraxis i hela landet.

Följ Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Valvira följer Finlands lag vid bedömningen av korrekt yrkesutövande6.10.2023 13:57:12 EEST | Tiedote

Kritik har väckts i offentligheten i och med att läkare som dömts för brott i Sverige och förlorat sina yrkesrättigheter där ändå arbetar i Finland, och i och med att Valvira inte har fråntagit deras rätt att utöva sitt yrke. Valvira ser allvarligt på fallen, men enligt Finlands lag är det inte möjligt att frånta en läkare rätten att utöva sitt yrke om hens arbete eller arbetsförmåga, baserat på Valviras utredningar, inte äventyrar klient- eller patientsäkerheten i Finland. Att göra sig skyldig till brott i ett annat land kan dock vara grund för att inleda tillsyn. Eventuell tillsyn som inletts gällande en enskild yrkesutbildad person är sekretessbelagd information. Valvira känner till flera läkare som har förlorat sina yrkesrättigheter på grund av brott som begåtts i Sverige, men som har rätt att utöva sitt yrke i Finland.

Möjligt att öka antalet omsorgsassistenter – det viktigaste är dock fortfarande en personalstyrka som motsvarar servicebehovet och en mångsidig personalstruktur31.3.2023 11:05:18 EEST | Tiedote

När minimidimensioneringen av personal enligt äldreomsorgslagen ökar från början av april är det möjligt att öka antalet omsorgsassistenter vid vårdhem. Minimidimensioneringen av personal som deltar i direkt klientarbete är från den 1 april 2023 0,65 anställda per klient, varvid det nya riktgivande antalet omsorgsassistenter enligt tillsynsmyndigheternas åsikt kan vara cirka två anställda per tio klienter. Ett arbetsskift kan omfatta en omsorgsassistent per två yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården.

Antalet privata serviceproducenter och verksamhetsställen inom den privata hälso- och sjukvården ökar år för år23.3.2023 09:42:48 EET | Tiedote

Antalet serviceproducenter och verksamhetsställen inom den privata hälso- och sjukvården ökar för varje år. 2022 beviljade Valvira 196 nya tillstånd för privat hälso- och sjukvård. Detta innebär en ökning på 27 % jämfört med föregående år. Totalt 1014 ändringstillstånd beviljades vilket är en ökning med 78 jämfört med året innan. Ändringstillstånd ska ansökas när det sker väsentliga förändringar i verksamheten eller när ett nytt verksamhetsställe ska läggas till i ett befintligt tillstånd.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum