Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Valvira uppmanar HUS-koncernen att korrigera sina anvisningar och sin praxis för systemet Apotti

Dela
Till följd av det omfattande klagomål som gjorts gällande informationssystemet Apotti kontrollerade Valvira självmant HUS-koncernen som ett separat tillsynsärende. Anledningen var de observationer som gjorts gällande användandet av Apotti vid HUS-koncernen. Valvira har nu meddelat sitt beslut gällande HUS-koncernen.
Illustration Pexels.
Illustration Pexels.

I den utredning som Valvira fått kom det fram flera brister gällande bland annat praxis för systemet Apotti, läkemedelsbehandling och förskrivning av läkemedel, huruvida undersökningsresultat är synliga för den behandlande läkaren samt riktlinjer för att uträtta ärenden å en minderårigs vägnar.

I sitt tillsynsbeslut uppmanar Valvira HUS-koncernen att se till att bristerna åtgärdas. HUS-koncernen ska senast den 31 oktober 2023 leverera en skriftlig utredning av vilka åtgärder man har vidtagit för att åtgärda bristerna.  

HUS-koncernen saknar också riktlinjer för hur personalen ska agera i situationer när man till exempel lägger märke till betydande avvikelser i informationssystemets funktioner, driftkompatibilitet eller datasäkerhet. Kunduppgiftslagen kräver att en anmälan görs till Valvira om den avvikelse som observerats kan utgöra risk för klient- eller patientsäkerheten eller dataskyddet. I sitt beslut uppmanar Valvira HUS-koncernen att lämna in anvisningar gällande ärendet till Valvira senast den 31 juli 2023, tillsammans med en åtgärdsutredning.
 
Mer information om kraven i kunduppgiftslagen (valvira.fi)

Mer information om avvikelseanmälningar (valvira.fi)

Valvira har gett ett separat beslut i ärendet som rör Oy Apotti Ab. Ett meddelande gällande beslutet finns publicerat på Valviras webbplats (valvira.fi).

Nyckelord

Kontakter

Leena Kinnunen, överinspektör, 0295 209 420


Mer information om beslutet gällande Oy Apotti Ab fås av överingenjör Antti Härkönen, 0295 209 530

Bilder

Illustration Pexels.
Illustration Pexels.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
PB 43
00521 Helsingfors

https://www.valvira.fi/web/sv

Valvira är ett centralt ämbetsverk som hör till social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde. Valvira övervakar tillbörligheten av verksamheten inom social- och hälsovården, småbarnspedagogiken, alkoholnäringen samt miljö- och hälsoskyddet. Vi beviljar tillstånd inom social- och hälsovårdens förvaltningsområde och handleder regionförvaltningsverken i syfte att skapa enhetlig tillstånds-, styrnings- och tillsynspraxis i hela landet.

Följ Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Valvira följer Finlands lag vid bedömningen av korrekt yrkesutövande6.10.2023 13:57:12 EEST | Tiedote

Kritik har väckts i offentligheten i och med att läkare som dömts för brott i Sverige och förlorat sina yrkesrättigheter där ändå arbetar i Finland, och i och med att Valvira inte har fråntagit deras rätt att utöva sitt yrke. Valvira ser allvarligt på fallen, men enligt Finlands lag är det inte möjligt att frånta en läkare rätten att utöva sitt yrke om hens arbete eller arbetsförmåga, baserat på Valviras utredningar, inte äventyrar klient- eller patientsäkerheten i Finland. Att göra sig skyldig till brott i ett annat land kan dock vara grund för att inleda tillsyn. Eventuell tillsyn som inletts gällande en enskild yrkesutbildad person är sekretessbelagd information. Valvira känner till flera läkare som har förlorat sina yrkesrättigheter på grund av brott som begåtts i Sverige, men som har rätt att utöva sitt yrke i Finland.

Möjligt att öka antalet omsorgsassistenter – det viktigaste är dock fortfarande en personalstyrka som motsvarar servicebehovet och en mångsidig personalstruktur31.3.2023 11:05:18 EEST | Tiedote

När minimidimensioneringen av personal enligt äldreomsorgslagen ökar från början av april är det möjligt att öka antalet omsorgsassistenter vid vårdhem. Minimidimensioneringen av personal som deltar i direkt klientarbete är från den 1 april 2023 0,65 anställda per klient, varvid det nya riktgivande antalet omsorgsassistenter enligt tillsynsmyndigheternas åsikt kan vara cirka två anställda per tio klienter. Ett arbetsskift kan omfatta en omsorgsassistent per två yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården.

Antalet privata serviceproducenter och verksamhetsställen inom den privata hälso- och sjukvården ökar år för år23.3.2023 09:42:48 EET | Tiedote

Antalet serviceproducenter och verksamhetsställen inom den privata hälso- och sjukvården ökar för varje år. 2022 beviljade Valvira 196 nya tillstånd för privat hälso- och sjukvård. Detta innebär en ökning på 27 % jämfört med föregående år. Totalt 1014 ändringstillstånd beviljades vilket är en ökning med 78 jämfört med året innan. Ändringstillstånd ska ansökas när det sker väsentliga förändringar i verksamheten eller när ett nytt verksamhetsställe ska läggas till i ett befintligt tillstånd.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum