Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Rekordstort antal sökande till eftermiddagsverksamheten för skolelever – alla barn i åk 1 och 2 som ansökt under ansökningstiden kommer att erbjudas en plats

Dela
Helsingfors stad mottog 9 300 ansökningar till eftermiddagsverksamheten för skolelever för nästa läsår, 2023–2024. Ansökningarna behandlas just nu och besluten skickas ut veckan efter midsommar. Eftermiddagsverksamheten börjar på läsårets första skoldag.

Eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen är ledd fritidsverksamhet som anordnas efter skoldagen för elever i åk 1 och 2 samt för elever som får särskilt stöd. I verksamheten ingår bland annat lek och umgänge med vänner, utevistelse och motion samt små utflykter till näromgivningen. I verksamhetens innehåll beaktas behoven och önskemålen i de olika grupperna.

Chefen för den finska grundläggande utbildningen Outi Salo berättar att man i år mottog ett rekordstort antal ansökningar till eftermiddagsverksamheten – 9 300 stycken. Sammanlagt kommer det att finnas 11 090 elever i åk 1 och 2 nästa höst. ”Fint att så många små skolelever deltar i verksamheten. Ledd och meningsfull verksamhet i en trygg miljö efter skoldagen stödjer barnets välbefinnande och gör familjernas vardag smidigare”, konstaterar hon.

Eftermiddagsverksamheten börjar på läsårets första skoldag i augusti och fortsätter till slutet av läsåret.


Alla elever i åk 1 och 2 som ansökt under ansökningstiden kommer att erbjudas en plats

Eftermiddagsverksamhet ordnas vid ungefär 250 verksamhetsställen på olika håll i staden, både i skolor och nära dem, exempelvis i lekparker och församlingars lokaler. Verksamhetsanordnarna utformar verksamhetens innehåll närmare utifrån sina egna styrkor och de praktiska möjligheterna.

En plats i eftermiddagsverksamheten kommer att erbjudas till de elever i årskurs 1 och 2 som ansökt under ansökningstiden. Om en plats inte kan ordnas vid just det verksamhetsställe som man ansökt till, kommer barnet att erbjudas en plats vid något annat verksamhetsställe i området. Om ett verksamhetsställe får in fler ansökningar än vad man har platser, har eleverna i åk 1 och eleverna med särskilt stöd företräde till platserna.

Vid behov lottas platserna ut mellan likvärdiga ansökningar. När platserna delas ut spelar det ingen roll när under ansökningstiden man lämnade in sin ansökan.

Baserat på inkomsterna kan man ansöka om nedsättning av månadsavgiften

Månadsavgiften för eftermiddagsverksamheten är antingen 100 eller 120 euro beroende på om barnet deltar i verksamheten fram till klockan 16 eller 17. Faktureringsperioden börjar i augusti. Baserat på inkomsterna kan man ansöka om nedsättning av avgiften, varvid månadsavgiften är hälften av den normala avgiften, eller om efterskänkning av avgiften, vilket innebär att ingen avgift tas ut.

Nedsättning och efterskänkning av månadsavgiften kan sökas tidigast i augusti när barnet har börjat i eftermiddagsverksamheten. För ansökan behövs aktuella uppgifter om inkomsterna. Inkomstgränserna och mer information finns på webbsidan hel.fi/eftisavgifter.


Ansökan kan lämnas in även efter att ansökningstiden till eftermiddagsverksamhet för skolelever för läsåret 2023–2024 har löpt ut. Ansökningar som kommit in efter ansökningstiden behandlas från och med augusti. När man ansöker utanför ansökningstiden är det inte säkert att man får en plats. Mer information: hel.fi//eftisverksamhet.

Mer information:

Leena Palve-Kaunisto

Servicechef

leena.palve@hel.fi 

09 310 86809

Nyckelord

Bilder

Länkar

Om

Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Työpajankatu 8
00580 Helsinki

09 310 44986https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi

Sektorn för fostran och utbildning ansvarar för småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen, den finska yrkesutbildningen och den fria bildningen i Helsingfors. Sektorn består av fyra servicehelheter: småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, gymnasie- och yreksutbildning och fritt bildningsarbete samt svenska tjänster. Till sektorn hör dessutom förvaltningsenheter.

Följ Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto kokoontuu tiistaina 19.9.202315.9.2023 10:52:49 EEST | Tiedote

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto kokoontuu tiistaina 19. syyskuuta klo 16.30. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Jaoston esityslistalla on muun muassa Helsingin kaupungin järjestämän koulutuksen opiskeluhuoltosuunnitelma ajalle 2023–2024 sekä oppilaan koulupaikan määräytyminen ja oppilaaksiottamisen perusteet suomenkielisessä perusopetuksessa 1.1.2024 alkaen. Jaoston kokouksen päätöstiedote julkaistaan kokouksen päätyttyä toimialan verkkosivuilla.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum