Digi- ja väestötietovirasto

Digital and Population Data Services Agency’s service locations in Lahti and Lappeenranta are being reformed – exceptions to opening hours in June

Share
The Digital and Population Data Services Agency’s service locations in Lahti and Lappeenranta will be reformed into joint service points in June 2023. The operations will continue in the same facilities as before, but several government agencies will serve in the same customer service facilities in the future.

From 14 June 2023 onwards in Lahti, we will serve you at the address Kirkkokatu 12 (main entrance) at the same customer service point as the Finnish Tax Administration, the National Land Survey of Finland, Kela, the Häme TE Office and the National Enforcement Authority Finland.

From 13 June 2023 onwards in Lappeenranta, we will serve you at the address Villimiehenkatu 2 B at the same customer service point as the Finnish Tax Administration, the National Land Survey of Finland, Kela, the Southeast Finland TE Office, the National Enforcement Authority Finland, the legal aid office, the public guardianship office and Wellbeing services county of South Karelia.

Exceptions to opening hours in June

The reform of customer service facilities causes exceptions to the Digital and Population Data Services Agency’s opening hours in Lahti between 5 and 9 June 2023.

Most matters do not require a visit to a Digital and Population Data Services Agency service location and can be handled through electronic service channels or the telephone service instead. These channels are available as usual, and the change in customer service facilities will not affect their service hours.

If your matter requires a visit to our service location, 

 • we will serve you in Lahti (new address: Kirkkokatu 12, main entrance) as follows:
  • The last day we serve before the reform of the customer service facilities is Friday, 2 June from 9:00 to 12:00.
  • Customer service facilities are closed 5.–9.6.2023
  • Customer service will serve again on Wednesday, 14 June 2023 (with an appointment already on Tuesday, 13 June 2023) on the 1st floor of the new facilities.

 •  We serve in Lappeenranta (new address: Villimiehenkatu 2 B) as follows:
  • The last day we serve before the reform of the customer service facilities is Friday, 9 June from 9:00 to 12:00.
  • Customer service will serve on the 1st floor of the new facilities from Tuesday, 13 June 2023 onwards.

We recommend that you book an appointment for matters that require a visit to avoid queues.

Book an appointment >>

See our services that require a visit: https://dvv.fi/en/services-requiring-a-visit  

The Lahti and Lappeenranta office buildings’ renovation and joint service points are part of the renewal of the central government service and premises network. The aim of the project is to centralise central government in-person services to joint service points during the 2020s. At the same time, the central government’s use of premises will be made more efficient as agencies move to shared office spaces.

Keywords

About Digi- ja väestötietovirasto

Digi- ja väestötietovirasto
Digi- ja väestötietovirasto
Lintulahdenkuja 2
00530 HELSINKI

0295 536 000 (vaihde)https://dvv.fi

Digital and Population Data Services Agency (The Finnish Digital Agency)

Digital and Population Data Services Agency (The Finnish Digital Agency) promotes the digitalisation of society, secures the availability of information and provides services related to customers’ life events.

The Digital and Population Data Services Agency (The Finnish Digital Agency) sees to the maintenance of the Population Information System, which is the foundation for our society, and to the digitalisation of society. The agency’s tasks include civil marriages, name and address changes, guardianship and administrative guardianship, maintenance of the Population Information System, development of solutions for electronic identification, as well as the development and maintenance of centralised support services for e-services. E-service support services include the Suomi.fi Web Service, electronic messages from authorities (Suomi.fi Messages) as well as authorisation for acting on behalf of another party (Suomi.fi e-Authorization).

http://dvv.fi/en

Subscribe to releases from Digi- ja väestötietovirasto

Subscribe to all the latest releases from Digi- ja väestötietovirasto by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from Digi- ja väestötietovirasto

Forskning: Endast 15 % av finländarna litar på AI-tjänster – "Utbildning i digital säkerhet intresserar allt fler”21.9.2023 06:00:00 EEST | Tiedote

Enligt Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas färska Barometer för digital säkerhet har finländarnas känsla av säkerhet i den digitala miljön hållits på en utmärkt nivå. Upp till 85 procent upplever den digitala miljön som åtminstone ganska säker. Upp till 28 procent uppger dock att förtroendet för den digitala säkerheten har försämrats under det senaste halvåret. Bakom förändringen syns en betydande ökning av nätbrottslighet och till exempel färska tjänster inom artificiell intelligens, som man förhåller sig intresserat men skeptiskt till. I resultaten framhävs dessutom det växande intresset för utbildning i digital säkerhet.

Tutkimus: Suomalaisista vain 15 % luottaa tekoälypalveluihin – “Digiturvakoulutus kiinnostaa yhä useampia”21.9.2023 06:00:00 EEST | Tiedote

Digi- ja väestötietoviraston tuoreen Digiturvabarometrin mukaan suomalaisten turvallisuuden tunne digitaalisessa ympäristössä on pysynyt erinomaisella tasolla. Jopa 85 prosenttia kokee digiympäristön vähintään melko turvalliseksi. Kuitenkin jopa 28 prosenttia kertoo luottamuksen digitaaliseen turvallisuuteen heikentyneen viimeisen puolen vuoden aikana. Muutoksen taustalla näkyy verkkorikollisuuden merkittävä kasvu ja esimerkiksi tuoreet tekoälypalvelut, joihin suhtaudutaan kiinnostuneesti, mutta skeptisesti. Lisäksi tuloksissa korostuu kasvava kiinnostus digiturvakoulutukseen.

Dörrarna till Kärleksmyndigheten öppnas efter kontorstid på vigselkväll i Helsingfors19.9.2023 08:00:00 EEST | Tiedote

På Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas dvs. Kärleksmyndighets vigselkväll i Helsingfors vigs tiotals par till äktenskap undantagsvis under en vardagskväll. Det fullbokade evenemanget svarar på efterfrågan som uppstod under sommaren och erbjuder ett alternativ till vigsel utanför byrån. Speciella datum är också populära för vigsel, och i tidsbokningen ser man redan nu att skottdagen nästa år är en populär vigseldag.

Helsingin vihki-illassa Rakkausviraston ovet avautuvat virka-ajan jälkeen19.9.2023 08:00:00 EEST | Tiedote

Digi- ja väestötietoviraston eli Rakkausviraston vihki-illassa Helsingissä vihitään kymmeniä pareja avioliittoon poikkeuksellisesti arki-iltana. Loppuunvarattu tapahtuma vastaa kesän patoutuneeseen kysyntään ja tuo vaihtoehdon viraston ulkopuolella tehtävälle vihkimiselle. Suosittuja vihkipäiviä ovat myös erikoiset päivämäärät, ja viraston ajanvarauksessa huomataankin jo ensi vuoden karkauspäivän suosio vihkipäivänä.

The doors of the Love Agency will open after office hours on the Helsinki wedding evening19.9.2023 08:00:00 EEST | Press release

Dozens of couples will be exceptionally married on a weekday wedding evening at the Helsinki Love Agency, otherwise known as the Digital and Population Data Services Agency. This fully-booked event was organised in response to the backlog of marriage ceremonies from the summer and offers an alternative to off-site weddings. Popular days for holding a marriage ceremony also include special dates, and the agency's booking service is already taking the popularity of the next Leap Day (29 February) into account.

In our pressroom you can read all our latest releases, find our press contacts, images, documents and other relevant information about us.

Visit our pressroom