Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

JHL:s utredning avslöjar: Den accelererande digitaliseringen orsakar omvälvningar i arbetslivet

Dela
Samhällets tjänster och funktioner måste förnyas helt och hållet för att kunna dra full nytta av digitaliseringen. Det framkommer i fackförbundet JHL:s nya digitaliseringsutredning.

Digitalisering kan implementeras rättvist endast om arbetstagarnas erfarenheter om dess effekter förstås och lyssnas till.Samtidigt måste man minnas att digitalisering inte kan ersätta allt arbete.

JHL har torsdagen den 25 maj publicerat en tredje utredning om framtidstrender. Denna utredning har digitalisering som tema. Utredningen går igenom digitaliseringens omfattande effekter för samhällets olika delområden, JHL:s yrkesbranscher och fackförbundens verksamhet.

– Digitaliseringen har varit igång i årtionden, och utvecklingens takt ökar. Fenomenet påverkar samhällen, organisationer, människors vardag och arbetet på betydande vis. Många förändringar syns också i fackförbundet JHL:s medlemskårs arbetsliv, berättar specialsakkunnig Anna Korpikoski som koordinerar utredningsarbetet vid Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL.

– Man måste minnas att digitalisering inte kan ersätta allt arbete. Detta gäller i synnerhet inom många branscher som JHL representerar, bland annat social- och hälsovårdsbranschen samt branschen för pedagogik och handledning, konstaterar JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

Att implementera digitaliseringen på ett bra och rättvist sätt kräver att både arbetsgivarnas och arbetstagarnas kunskaper uppdateras. Utöver det måste man sträva efter att förutse olika utmaningar och risker gällande digitalisering och ny teknologi. Olika parter måste få vara delaktiga i anskaffningen och uppföljningen.

– Vad betyder det om arbetstagarna inte får tillräckligt introduktion i att använda ny teknologi och nya applikationer i arbetet? Eller om man inte lyssnar på personalens synpunkter på teknologin man tar i bruk?

Fungerande digitalisering kan föra med sig betydande nytta och underlätta både arbetslivet och enskilda arbetsuppgifter.

Dåligt implementerad digitalisering kan däremot öka arbetsbelastningen eller väcka oro över de egna arbetsuppgifternas beständighet, ifall det är fråga om uppgifter som i fortsättningen kan automatiseras, förklarar Korpikoski.  

– Utredningen ger oss starka förutsättningar för att bygga upp en situationsöversikt för JHL och klargöra förbundets roll i ett allt mer digitalt samhälle.

JHL:s digitaliseringsrapport betonar uppmärksammande av olika utmaningar och möjligheter med ny teknologi, såväl i samhället och det allmänna arbetslivet som inom förbundets yrkesbranscher.

– När vi har bättre förståelse av digitaliseringens effekter i våra medlemmars vardag kan vi allt bättre bevaka deras intressen och erbjuda riktlinjer för att trygga arbetslivsrättigheter och utveckla arbetsförhållandena, konstaterar ordförande Niemi-Laine.

Utredningen har genomförts av Aula Research på uppdrag av JHL. Utöver skriftliga källor har rapporten använt sig av sakkunnigintervjuer som representerar olika perspektiv.

JHL:s framtidstrendsprojekt är ett mångårigt projekt där man bekantar sig med stora förändringstrender ur förbundets perspektiv. Vi har tidigare publicerat utredningsrapporter om klimatförändringen och och förändringen i befolkningsstrukturen. Utredningsrapporterna skapar en utgångspunkt för hur förbundet behandlar dessa teman i sitt innehåll och sin verksamhet. Arbetet med framtidstrenderna stärker JHL:s förutsättningar att handla i ett föränderligt samhälle där arbetslivet utvecklas under ett ständigt förändringstryck.

Kontakter

Päivi Niemi-LaineFackförbundet JHL:s ordförande

Tel:040 702 4772

Bilder

Dokument

Länkar

Om

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
Sörnäisten rantatie 23
00500 HELSINKI

010 77031http://www.jhl.fi

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL:s cirka 165 000 medlemmar jobbar med många slags uppgifter inom finländsk välfärd, omsorg och säkerhet. Branscher där det finns JHL-anslutna yrkespersoner är vård, omsorg, kosthåll, teknik och infrastruktur, trafik, renhållning och underhåll, förvaltning, fostran, bildning, fritid, kultur, säkerhet och räddning – i kommunerna, statssektorn, företagen och församlingarna. JHL är den största personalorganisationen inom kommunsektorn.

Följ Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum