Sitra

Sitras förslag till nästa EU-kommission: Den europeiska gröna given bör fortsätta – det skulle stärka självförsörjningen och skapa nya marknader

Dela
Den europeiska gröna given har varit en framgångshistoria väl värd en fortsättning. Sitras promemoria föreslår att nästa kommission synliggör naturens värde, lyfter fram naturen som en del av centrala politiska program, samt stärker omställningen till en cirkulär ekonomi inom EU:s inre marknad.
Topias Dean, Sitra
Topias Dean, Sitra

Sitra föreslår i sin promemoria att nästa EU-kommission fortsätter och bygger vidare på den europeiska gröna given. Promemorian (sammanfattning på svenska) ritar upp centrala delområden inom EU-politiken som borde beaktas då programmet uppdateras.

Den europeiska gröna given (European Green Deal), som publicerades 2019, har hjälpt kontinenten att påskynda den gröna omställningen och frigöra sig från den ryska fossila energin. Människan belastar idag naturen över gränserna för dess bärkraft och äventyrar därmed grunden för hela vår ekonomi och välfärd. Därför är snabba åtgärder nödvändiga.

"Arbetsprogrammet för nästa kommission är redan nu under beredning i Bryssel. Det finns en stor efterfrågan på nya och välgrundade initiativ som för den gröna omställningen framåt och samtidigt stärker EU:s kristålighet och oberoende", säger Sitras seniora rådgivare Ilkka Räsänen, som är en av promemorians författare.

Genom att utveckla regleringen av den inre marknaden så att den överensstämmer med den cirkulära ekonomin och genom att reformera den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) kan EU minska trycket på naturen. Lösningar som förbättrar naturens tillstånd skapar även arbetstillfällen och välfärd inom unionen.

I praktiken kan detta göras t.ex. genom att införa en utvidgning av nationalräkenskaperna i EU-området som synliggör naturens ekonomiska betydelse, nämligen ekosystemräkenskaper. Förutom att minska skadorna på naturen bör EU också flitigt använda sig av ekologisk kompensation. Tanken är att kompensera för skador på naturen på en annan plats, exempelvis sådana skador som orsakats av byggnadsarbeten. Dessutom bör EU:s jordbrukspolitik innehålla incitament för att bevara och förbättra de ekosystemstjänster som naturen tillhandahåller, t.ex. klimatreglering, vattenrening och näringsämnenas kretslopp.

"En inre marknad i EU som är förenlig med den cirkulära ekonomin skulle vara till fördel för Finland. Redan nu ser vi att Finland är en attraktiv plats för investeringar inom den gröna omställningen. Finländska företag har också stark kompetens inom cirkulär ekonomi som kan föras ut i världen. Att påskynda arbetet med en hållbar produktpolitik och en cirkulär ekonomi för kritiska mineraler genom lagstiftning är till exempel något EU borde satsa på", fortsätter Sitras ledande expert Eero Jalava.

Diskussionen om Europas riktning och den kommande kommissionens agenda borde inledas genast

Nästa Europaparlamentsval hålls i juni 2024. Den nya kommissionen förväntas inleda sitt arbete under hösten 2024.

"Det är nu viktigt att den tillträdande finska regeringen främjar en inre marknad i EU som är förenlig med den cirkulära ekonomin. Detta kommer att skapa en marknad för finska cirkulära lösningar och bidra till att bekämpa förlusten av biologisk mångfald. Förlust av livsmiljöer är en allvarlig ekonomisk fråga som kräver marknadsbaserade lösningar, utöver bevarandearbete för den biologiska mångfalden", säger Sitras överombudsman Jyrki Katainen.

Sitra rekommenderar därför att den regering som bildas i Finland och de centrala ministerierna aktivt engagerar sig i arbetet med att uppdatera den gröna given – i god tid före nästa EU-val.

"Det lönar sig att påverka EU:s beslutsagenda i förväg, så att nya initiativ och lösningsförslag kommer den offentliga debatten till del så tidigt som möjligt. Finländska beslutsfattare, näringslivet, intressegrupper och forskningsinstitut bör uppmuntras till att aktivt delta i denna debatt", fortsätter Katainen.

Sitra har inlett och håller på att inleda flera projekt vars mål är att ta fram information och sammanställa de bästa exemplen till stöd för nästa kommissions arbete. Vid World Circular Economy Forum (WCEF) i Helsingfors den här veckan kommer man till exempel att öppna en ny ansökan för att hitta de ledande företagen i Europa som minskar utarmningen av biologisk mångfald med hjälp av cirkulära lösningar.

Kontakt:

Ilkka Räsänen, Senior Advisor, Hållbarhetslösningar, Sitra
ilkka.rasanen@sitra.fi, +358 294 618 540

Eero Jalava, Ledande Expert, Global samverkan, Hållbarhetslösningar, Sitra
eero.jalava@sitra.fi, +358 294 618 428

Antti Koistinen, Kommunikationsspecialist, Sitra
antti.koistinen@sitra.fi, +358 294 618 384

Läs promemorian:

Putting nature at the heart of the European Green Deal - Building blocks for the next European Commission (sammanfattning på svenska)

Nyckelord

Bilder

Topias Dean, Sitra
Topias Dean, Sitra
Ladda ned bild

Om

Sitra
Sitra
Itämerenkatu 11-13, PL 160
00180 HELSINKI

0294 618 991http://www.sitra.fi

Sitra är en aktiv framtidsaktör som undersöker och utreder samt engagerar samarbetsparter från olika sektorer i fördomsfria experiment och förnyelser. I fokus för framtidsarbetet finns Finland, som är en framgångsrik föregångare inom hållbart välbefinnande.

Följ Sitra

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sitra

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum