NTM-centralen i Nyland strävar efter att efter bästa förmåga säkerställa huvudledernas skick

Dela
Nya investeringsobjekt görs knapphändigt och reparationsskulden för det lägre vägnätet ökar.
NTM-centralen i Nyland, projekt år 2023, läget 5/2023.
NTM-centralen i Nyland, projekt år 2023, läget 5/2023.

”Finansieringsnivån för förbättringsprojekt år 2023 är knapp. Vägarbeten pågår dock vid broobjekt och som små förbättringsinvesteringar, vissa fortsätter från föregående sommar. För förbättringsinvesteringarnas del har prisstegringen inte haft lika stor inverkan som t.ex. på beläggningarna. En stor del av NTM-centralens förbättringsinvesteringar inriktar man på åtgärder som syftar till att främja gång och cykling, men man reparerar även kritiska vägskadeobjekt”, konstaterar Timo Karhumäki, chef för väghållningsenheten.

I Helsingforsregionen inleder man i år genomförandet av MBT-avtalet (avtal om markanvändning, boende och trafik) för följande projekt vid NTM-centralen:

  • Lv 120 förbättring av Vichtisvägen genom att bygga Kortesbackens underfart, Esbo
  • Lv 110 Kolmiranta - Veikkola (Kolmirantavägen-Haapapurovägen-Soidentakavägen), gång- och cykelväg, Kyrkslätt
  • Lv 140 förbättring av gång- och cykelvägen och trafiksäkerhetsobjekt mellan Skjutsvägen och lv 1521, Vanda och Sibbo
  • Sv 45 / lv 145, förbättring av den södra rondellen i Skavaböle och körfältsarrangemang, Tusby

Riksdagens finansutskott lade till i budgeten för år 2023 den statliga finansieringen av förbättringen av anslutningen mellan riksväg 25 och Huskvarnsvägen (landsväg 1102) i Raseborg och förnyandet av Norra Ahjo bro i Kervo. Dessutom inleder man reparationen av vägskadan på landsväg 170 vid Illbyån i Borgå samt små trafiksäkerhetsåtgärder och små åtgärder som främjar användningen av kollektivtrafiken, såsom hållplatser och förbindelser i Esbo och Lahtisregionen.

”Man har även inlett en del av årets projekt, bl.a. byggande av Kortesbackens underfart. Likaså pågår redan flera broobjekt”, konstaterar Anu Vilamaa, chef för investeringsenheten.

Behovet av ersättning för broar ökar

I år beviljade man cirka 15,7 miljoner euro för inspektioner, planering och reparationer av broar. I år reparerar eller förnyar man flera än 20 egentliga broar och dessutom reparerar eller förnyar man en grupp stålrörsbroar. För en del av broentreprenaderna har man beviljat finansiering redan i fjol. Broar som man ska förnya är bland annat Lepsämäjoki bro (lv 130) i Vanda, Kaikula underfart (rv 10) i Forssa och Meijers bro på Paimelantie (lv 14119) i Hollola.

”Man följer upp broarnas skick regelbundet i samband med inspektioner med cirka fem års mellanrum. Utifrån inspektionerna utarbetar man ett mer detaljerat program för tidpunkten för reparationerna av broarna. Antalet broar som når åldern för reparation kommer att öka ytterligare under de kommande åren. Till exempel ökningen av maximimassorna för den tunga trafiken orsakar också behov av att förstärka broarna. Dessutom kräver nya kombinationsfordon med större yttre mått åtgärder även på andra ställen i vägnätet”, berättar Juha Noeskoski, broingenjör.

På denna finansieringsnivå ökar reparationsskulden för det lägre vägnätet allt snabbare

NTM-centralen i Nyland har till sitt förfogande en finansiering på 34 miljoner euro för att förnya beläggningar och göra vägmarkeringar. Finansieringen använder man främst till att belägga de livligast trafikerade huvudvägarna, sammanlagt cirka 350 km och gång- och cykelvägarna cirka 10 km. I fråga om lågtrafikerade vägar kan endast objekt som riksdagen särskilt utsett repareras. Alla reparationsobjekt som man utsett för år 2023 är följande.

  • lv 104 ombeläggning, Raseborg och Lojo
  • lv 317 reparation av Viitailantie, Asikkala
  • lv 1543 beläggning av Tolkisvägens gång- och cykelväg, Borgå
  • lv 3191 Sankolantie, Tavastehus
  • reparation av Smedsbyvägen (lv 11271), Kyrkslätt
  • reparation av Kalliontie (lv 13811 och lv 13817), Hausjärvi

På grund av den kraftigt ökade kostnadsnivån inom beläggningsverksamheten, kan man sannolikt inte reparera alla utsedda objekt i önskad omfattning.

”Köpkraften gällande anslagen för beläggning i år har försämrats betydligt, till och med jämfört med året innan, då bland annat den stigande prisnivån för olja avsevärt höjde priset på beläggningen. Reparationsskulden ökar i år särskilt för det lägre vägnätet. Man strävar efter att säkerställa huvudledernas skick. Underhållet av lågtrafikerade vägar upprätthåller man genom att reparera och göra något mer omfattande punktreparationer”, konstaterar Tuomas Vasama, chef för underhållsenheten.

Länkar till Trafikledsverkets webbsidor:

NTM-centralen i Nyland, projekt år 2023 (situationen 5/2023) (+ online-karta)

Broarbeten i Nyland 2023 (på finska)

Broarbeten i Egentliga Tavastland 2023 (på finska)

Broarbeten i Päijänne-Tavastland 2023 (på finska)

Beläggningsarbeten i Nyland, Egentliga Tavastland och i Päijänne-Tavastland 2023 (på finska)

Nyckelord

Kontakter

Timo Karhumäki, chef för väghållningsenheten, tfn 0295 021 289 (programmering av väghållningen)
Anu Vilamaa, chef för investeringsenheten, tfn 0295 029 219 (förbättringsprojekt)
Tuomas Vasama, chef för underhållsenheten 0295 021 361 (beläggningsobjekt)
Juha Noeskoski, broingenjör, 0295 016 364 (broobjekt)

Bilder

NTM-centralen i Nyland, projekt år 2023, läget 5/2023.
NTM-centralen i Nyland, projekt år 2023, läget 5/2023.
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Om

Uudenmaan ELY-keskus
Uudenmaan ELY-keskus
Opastinsilta 12 A, 2. krs
00520 Helsinki

0295 021 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-uusimaa

ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.

Följ Uudenmaan ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uudenmaan ELY-keskus

Maantien 140 jalankulku- ja pyöräilyväylä kunnostetaan Vantaan Hakunilan Kyytitien ja Nikinmäen Sipoontien välillä29.9.2023 08:08:00 EEST | Tiedote

Maantie 140:n jalankulku- ja pyöräilyväylän leventäminen ja parantaminen Vantaan Hakunilan Kyytitien ja Nikinmäen Sipoontien (Mt 152) välisellä osuudella on käynnistynyt. Tämä yli 7 kilometrin mittainen osuus sijaitsee sekä Vantaan että Sipoon alueella. Hanke toteutetaan yhdessä ELY-keskuksen, Sipoon kunnan, Vantaan kaupungin ja Fintraffic Tie Oy:n kesken.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum