Varsinais-Suomen ELY-keskus

Hastighetsbegränsningen på Rävsundsbron sänks till 30 km/h

Dela
Rävsundsbron har redan länge varit i dåligt skick och under specialövervakning. I den fortlöpande övervakningen av brons skick har det under vintern och våren tidvis framkommit exceptionella mätresultat. Bron har inspekterats idag och man konstaterade att bron är i behov av en mer omfattande inspektion. Utifrån de inspektioner som görs nästa vecka fastställs fortsatta åtgärder för att trygga användningen av bron tills den nya bron blir färdig 2025. I det första skedet sänks hastighetsbegränsningen på bron till 30 km/h idag kl. 16.

För att trygga användningen av Rävsundsbron har man redan tidigare varit tvungen att införa trafikeringsbegränsningar för bron. På bron har hastigheten sänkts till 50 km/h, avståndet på 60 meter för tung trafik och specialtransporternas massor har begränsats. Brons skick har kontrollerats kontinuerligt med hjälp av en fast övervakningsanordning. Under vintern och våren har övervakningsanordningen tidvis meddelat exceptionella resultat. Idag har brons konstruktioner granskats. Vid granskningen konstaterades att man måste göra en ännu noggrannare undersökning av konstruktionerna nästa vecka. Som ett första steg sänks körhastigheterna på bron till 30 km/h. Genom att sänka körhastigheten kan man minska brons rörelser och belastning. Eventuella andra fortsatta åtgärder preciseras i och med utredningen. Mer information om dem ges inom kort.

Det är nu ytterst viktigt att alla bilister följer den sänkta hastighetsbegränsningen! Det är i sin tur viktigt att den tunga trafiken kontrollerar lastens vikt så att de tillåtna massorna inte överskrids. Övervakningen av bron har visat att man upprepade gånger har kört på bron med större massor än vad som är tillåtet. Övervakningen av fordon på bron kommer att effektiviseras.

Mer information:

- NTM-centralen i Egentliga Finland, broingenjör Ari Salo, tfn 0400 510 391

- Trafikledsverket, broexpert Jari Nikki, tfn 0400 821 596

Nyckelord

Om

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Itsenäisyydenaukio 2
20800 Turku

0295 022 500 (vaihde)http://www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

Följ Varsinais-Suomen ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Varsinais-Suomen ELY-keskus

Arbetslösheten i Egentliga Finland minskade som vanligt klart i augusti26.9.2023 08:00:00 EEST | Tiedote

Vid Egentliga Finlands arbets- och näringsbyrå fanns i slutet av augusti 20 300 arbetslösa arbetssökande. I augusti brukar antalet arbetslösa i normala fall minska klart jämfört med juli och så gick det även denna gång. Antalet arbetslösa minskade med 2 700 personer jämfört med föregående månad. Jämfört med året innan minskade antalet arbetslösa med 200 personer (1 %), medan arbetslöshetsgraden i hela landet ökade 4 % under samma tid. I Egentliga Finland ökade antalet permitterade med mindre än 100 (1 %) personer jämfört med året innan.

Varsinais-Suomen työttömyys elokuulle tyypillisessä selkeässä laskussa26.9.2023 08:00:00 EEST | Tiedote

Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli elokuun lopussa 20 300 työtöntä työnhakijaa. Elokuun aikana työttömien määrä laskee normaalitilanteessa reippaasti heinäkuuhun verrattuna, kuten kävi tälläkin kertaa. Työttömien määrä laski 2 700 hengellä edelliseen kuukauteen verrattuna. Vuotta aiemmasta on työttömien määrä laskenut 200 henkilöllä (1 %), kun koko maan työttömyysaste on noussut samassa ajassa 4 %.

Fler trafikbegränsningar på kommande till Rävsundsbron22.9.2023 12:04:46 EEST | Tiedote

Rävsundsbrons skick följs kontinuerligt upp och bron har inspekterats i juni, augusti och september. Brons skick har försämrats snabbare än väntat och belastningen på bron från den tunga trafiken måste minskas. Som tilläggsbegränsning planeras en lösning som grundar sig på att den tunga trafiken skulle vara enkelriktad. Hur detta kan genomföras utreds som bäst. Enligt bedömningen kan arrangemangen tas i bruk före utgången av december. Om brons skick förutsätter ännu snabbare begränsningsåtgärder måste man fastställa en viktbegränsning för bron dagtid och nattetid ändras trafiken så att den blir enkelriktad. Det är tryggt att trafikera på bron. Begränsningarna har fastställts för att det ska vara tryggt att trafikera på bron.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum