Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Snart är det dags för sommarlägren - tre miljoner euro till barns och ungas sommarverksamhet och till höstens fritidsverksamhet

Dela

Med de beviljade statsunderstöden ordnas lokal fritidsverksamhet runt om i Finland. Det är lätt att delta i fritidsverksamheten och den stöder barns och ungas välmående.

Regionförvaltningsverken har beviljat 3 027 785 euro i understöd för lokal fritidsverksamhet för barn och unga. Med understöden ökar barns och ungas möjligheter att delta i hobbyverksamhet till ett rimligt pris och samtidigt stöds hela familjens goda vardag. Sommarlägren som ordnas under skolornas sommarlov får också understöd. I den här verksamheten deltar ca 90 000 barn och unga runt om i Finland. Sammanlagt beviljades understöd till 569 aktörer.

Med de understöd som beviljas under våren ordnas regelbunden fritidsverksamhet som innehåller bl.a. motion, hantverk och olika kultur-, musik- och naturrelaterade teman. Verksamhet som ger innehåll och stimulans under sommarloven får också stöd.  Sammanlagt ordnas över 4 500 klubbar och 1 700 dagläger runt om i Finland. Verksamheten är öppen för alla, antingen avgiftsfritt eller till ett rimligt pris. Största delen av verksamheten är förlagd till skolor, ungdomslokaler och andra ställen i barns och ungas näromgivning.

Vichtis är en av de kommuner som fått understöd. De har redan länge haft fritids- och daglägerverksamhet.

”Understödet gör det möjligt för oss att testa olika läger. I fjol gjorde vi ett pilottest med ett SexanSjuan-lägrer, som alltså riktades till elever i åk 6–7. Tanken var att underlätta övergångsskedet till sjuan. På lägret får man kompisar som man sedan träffar igen i sin nya skola. Lägret fungerade fint, så det finns också på programmet i år”, berättar stf. ungdomschefen i Vichtis, Meri-Tuuli Risti.

”Den här sommarens nyhet är Action-lägret ordnat av ungdomsväsendet, som riktar sig till elever i åk 4–7. Lägret ger de unga möjlighet att prova på olika grenar, bland annat padel, bowling, klättring och paddling. Understödet gör det möjligt att ordna det här specialprogrammet också för unga som inte nödvändigtvis annars skulle ha möjlighet att testa de här grenarna.”

Den regelbundna och långsiktiga fritidsverksamheten har många positiva effekter för barns och ungas välmående. Fritidsverksamheten ökar möjligheterna att göra saker tillsammans med andra i sin egen ålder, erbjuder trygga vuxenrelationer och lär ut hur man fungerar i olika grupper. Olika färdigheter och beredskap att genomföra projekt ökar också. Fritidsverksamheten är ledd och inte tävlingsinriktad.

Beviljade understöd efter region

Länkar till mera information om de understöd för lokal fritidsverksamhet för barn och unga som regionförvaltningsverken har beviljat inom sina områden.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

142 sökande beviljades 1 045 073 euro.

Regionförvaltningsverket i Östra Finland

100 sökande beviljades 399 100 euro i understöd.

Regionförvaltningsverket i Lappland

29 sökande beviljades 208 400 euro i understöd.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

82 sökande beviljades 241 180 euro i understöd.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

162 sökande beviljades 676 105 euro i understöd.

Regionförvaltningsverket i Norra Finland

54 sökande beviljades 457 927 euro i understöd.

Mer information

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Kaija Blom, tfn 0295 016 265, kaija.blom(at)rfv.fi
Mari Puhakka, tfn 0295 016 560, mari.puhakka(at)rfv.fi

Regionförvaltningsverket i Östra Finland
Laura Oksanen, tfn 0295 016 150, laura.oksanen(a)rfv.fi

Regionförvaltningsverket i Lappland
Marja Hanni, tfn 0295 017 393, marja.hanni(at)rfv.fi
Susanna Lammassaari, tfn 0295 017 383, susanna.lammassaari(at)rfv.fi

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland
Arja Randell, tfn 0295 018 305,arja.randell(at)rfv.fi

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Päivi Laakkonen, tfn 0295 018 825, paivi.laakkonen(at)rfv.fi

Regionförvaltningsverket i Norra Finland
Jaana Tuuttu, tfn 0295 017 565, jaana.tuuttu(at)rfv.fi

***

Pressmeddelandet uppdaterades 8.6.2023 kl. 15.25: Understödsbeloppet som Regionförvaltningsverket i Östra Finland beviljat och antalet sökande som fått understöd är korrigerade. I de ursprungliga siffrorna ingick två understödstagare som beviljats understöd 2022.

Nyckelord

Kontakter

Regionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum