ELY-keskukset

”Samarbetet mellan aktörerna inom branschen för näringsåtervinning måste utökas”, konstaterades under seminariet i Tammerfors

Dela
Återvinning av näringsämnen innefattar många affärsverksamhetsmöjligheter, och det fordrar samarbete mellan olika aktörer. Företagen som är verksamma inom branschen önskar en enhetlig och förutsägbar lagstiftning för verksamheten. Bland annat dessa spetsteman lyftes fram under miljöministeriets och jord- och skogsbruksministeriets seminarium som fokuserade på återvinning av näringsämnen och på att sätta fart på investeringar i industriskala i anslutning till detta.
Från vänster, facilitator Ville Availa, Double Round Oy, Airi Kulmala, MTK, Eetu Virtanen, Soilfood Oy, Jussi Kankainen, Kekkilä BVB-Oy, Viljami Kinnunen, Gasum, Ilpo Pölönen, IP-innovaotiot och Mika Juvonen, BioKymppi.
Från vänster, facilitator Ville Availa, Double Round Oy, Airi Kulmala, MTK, Eetu Virtanen, Soilfood Oy, Jussi Kankainen, Kekkilä BVB-Oy, Viljami Kinnunen, Gasum, Ilpo Pölönen, IP-innovaotiot och Mika Juvonen, BioKymppi.

Seminariets expertpanel konstaterade att återvunna näringsämnen är nödvändiga i framtiden.I panelen deltog aktörer inom branschen för näringsåtervinning såväl ur investerarens (BioKymppi, IP-Innovaatiot, Gasum) som köparens (Soilfood, Kekkilä-BVB, MTK) synvinkel.I diskussionen framträdde behovet av att förenhetliga lagstiftningen och att få till stånd ett förnuftigt tillståndssystem för att påskynda investeringarna.Paneldeltagarna diskuterade också logistiken för återvunna näringsämnen och att den bör förbättras.

”Understöden är en startimpuls, men på lång sikt bör återvinning av näringsämnen bli en lönsam affärsverksamhet.Produkterna måste bli så bra att de talar för sig själva och är ständigt tillgängliga”, konstaterade paneldeltagaren Airi Kulmala från MTK.

”Lönsamheten nås genom att höja förädlingsvärdet.Investeringarna är inte den stora utmaningen, utan att flytta massorna och att massorna är blöta”, sade Soilfood Oy:s projektchef Eetu Virtanen.

Paneldeltagarna var också ense om att samarbetet mellan aktörerna inom branschen bör intensifieras.

”Med samarbete träder de bästa tekniska lösningarna fram.Även konsumenterna och i synnerhet affärskedjan bör inkluderas för att man ska bli redo att betala mer för återvunna produkter än idag”, konstaterade BioKymppi Oy:s verkställande direktör Mika Juvonen.

Seminariet kring temat att påskynda investeringar i näringsåtervinning och deras genomslagskraft ordnades i Tammerfors 23.5.2023 på Sokos Hotel Torni.På seminarieprogrammet fanns utöver expertpanelen också exempel från företag som återvinner näringsämnen och anföranden bland annat om olika finansieringsmöjligheter.Seminariet samlade cirka 60 deltagare på plats och 56 på distans.

Branschen går framåt

Seminariet ordnades gemensamt av miljöministeriets program för återvinning av näringsämnen (Raki) och jord- och skogsbruksministeriets försöksprogram för återvinning av näringsämnen (RKKO).Ministeriernas representanter lovar att föra de frågor som lyftes fram under seminariet vidare i förvaltningen.

”Jag är mycket glad över den lyckade dagen.Ännu för några år sedan funderade vi på att något borde göras för att främja näringsåtervinning och idag kan vi konstatera att vi gör dessa saker redan nu.Trots att vi fortfarande behöver ny teknik och investeringar i produktionsklass, så gör vi redan nu mycket.Situationen har förändrats på riktigt”, konstaterade specialsakkunnig Sanna Tikander från jord- och skogsbruksministeriet som avslut på seminariet.

”Det talas fortfarande mycket om näringsåtervinning via livsmedelsproduktionen.Nu är dock flera andra återanvändningsobjekt i sikte.Näringsämnen som exempelvis grundar sig på reningsverksslam och avloppsvatten skulle exempelvis kunna användas i industrin, där risken inte är så stor när det gäller skadeämnen”, sade programchef Riikka Malila från miljöministeriet.

Läs mer: För att främja investeringar i näringsåtervinning i produktionsklass krävs att tekniken utvecklas inom branschen.Bland annatenligt Business Finlands analys finns det centrala brister i Finlands ekosystem för tekniköverföring, vilket skadar kommersialiseringen av forskningsresultat i synnerhet i start up-företag.En ökning av volymen förutsätter bland annat identifiering och förädling av möjligheter i ett allt tidigare skede samt övergripande och kontinuerlig utveckling av verksamhetsmiljön för forskning, utveckling och innovationer.

Kontakter

Specialsakkunnig Sanna Tikander, jord- och skogsbruksministeriet, sanna.tikander@gov.fi, tfn 0295 162 178


Utvecklingsexpert Anja Norja, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, anja.norja@ely-keskus.fi, tfn 0295 027 587


Programchef Riikka Malila, miljöministeriet, riikka.malila@gov.fi, tfn 0295 250 160


Specialsakkunnig Petri Nissinen, miljöministeriet, petri.nissinen@gov.fi, tfn 0295 250 419

Bilder

Från vänster, facilitator Ville Availa, Double Round Oy, Airi Kulmala, MTK, Eetu Virtanen, Soilfood Oy, Jussi Kankainen, Kekkilä BVB-Oy, Viljami Kinnunen, Gasum, Ilpo Pölönen, IP-innovaotiot och Mika Juvonen, BioKymppi.
Från vänster, facilitator Ville Availa, Double Round Oy, Airi Kulmala, MTK, Eetu Virtanen, Soilfood Oy, Jussi Kankainen, Kekkilä BVB-Oy, Viljami Kinnunen, Gasum, Ilpo Pölönen, IP-innovaotiot och Mika Juvonen, BioKymppi.
Ladda ned bild

Om

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd. 

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Leväseurannan viimeisellä viikolla sinilevähavaintoja tehty edelleen niin sisävesillä kuin merialueellakin Lounais-Suomessa (Varsinais-Suomi, Satakunta)28.9.2023 15:34:42 EEST | Tiedote

Lämpimän sään myötä sinileviä on edelleen havaittu kuluvalla viikolla Lounais-Suomen vesistöissä, mutta havaintojen määrä ja esiintymien runsaus ovat vähentyneet viime viikkoon nähden. Vakioseurannassa sinilevää on havaittu tällä viikolla Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella kuudella vakiohavaintopaikalla ja havaitut sinilevämäärät ovat olleet pääasiassa vähäisiä.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum