Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

NTM-centralen ansöker om ändring av regleringstillståndet för Västerfjärden (Österbotten)

Dela
NTM-centralen i Södra Österbotten har skickat en ansökan om ändring av regleringen av Västerfjärden i Närpes till regionförvaltningsverket. Avsikten är att anpassa sig till klimatförändringen genom att öka flexibiliteten när det gäller storlek, tidpunkt och varaktighet för vårsänkningen som görs för vattnet som uppstår av snösmältningen.

Enligt det nuvarande tillståndet ska vattenytan i bassängen hållas på en låg nivå under tiden 1.4–20.5.Vissa vårar har det varit svårt att höja vattenytan till sommarnivå i slutat av maj när den inkommande vattenföringen redan är liten.Enligt förslaget tas den obligatoriska och långvariga vårsänkningen bort och i fortsättningen görs den på basis av snöläget och vattendragsprognoserna.

Som en följd av åtgärderna förändras inte vattenstånden i Västerfjärden i praktiken förutom att vårsänkningen blir mindre än nu och pågår en kortare tid särskilt under snöfattiga vårar.Ändringen påverkar inte högvattenflödet i Närpes ås nedre lopp, eftersom flödesmodellerna och -observationerna i Närpes ås nedre lopp visar att vattenytan i Närpes ås nedre lopp vid en översvämning påverkas av uppdämningen som uppstår i åfåran och den övre delen av Västerfjärden, dvs. Knåpfjärden.Ändringen leder inte heller till att det blir vanligare att regleringsgränserna överskrids.Vid översvämning kan vattenföringen i Närpes å vid olika flöden ledas via dammluckorna även i fortsättningen.

Då vårsänklingen blir flexiblare förbättras också möjligheterna att använda Västerfjärden för rekreation, eftersom vattenytan kan höjas till vanlig nivå inför sommaren på ett säkrare sätt.När den obligatoriska vårsänkningen tas bort förbättras också syresituationen i sjön under vårvintern genom att det blir kvar större vattenvolym i bassängen.I och med ändringen ökar antalet strandnära yngelproduktionsområden avsevärt i maj-juni, vilket förbättrar fortplantningen hos vårlekande fisk.I strandgeneralplanen har den norra delen av Västerfjärden ansetts vara ett lokalt värdefullt skyddsområde bland annat på grund av fågelbeståndets värden.Regleringsändringen kan minska igenväxningen av området och förhindra att vassen växer för mycket och på så vis upprätthålla områdets skyddsvärden.

Västerfjärdens sötvattenbassäng byggdes i slutet av 1970-talet i samband med regleringsprojektet i Närpes å för att regionens skogsindustri skulle få tillgång till vatten.Projektet beviljades vattenrättsligt tillstånd år 1976, vilket delvis ändrades år 1997.NTM-centralen i Södra Österbotten är tillståndsinnehavare.Regleringen av Västerfjärden sköts i praktiken av Metsä Board Oy på basis av avtal mellan staten och bolaget.Ändringen av tillståndsansökan har behandlats i en planeringsgrupp med representanter för NTM-centralen, Metsä Board Oyj, Närpes stad, vattenområdets ägare, invallningsbolaget i Närpes ås nedre lopp och ägarna till strandfastigheterna vid Västerfjärden.

Nyckelord

Kontakter

Mer information


På finska:
Ledande vattenhushållningsexpert Katja Haukilehto, tfn 0295 027 794
Gruppchef Sari Yli-Mannila tfn 0295 027 962


På svenska:
Vattenhushållningsexpert Petter Höglund, tfn 0295 027 810


E-postadresserna bildas enligt modellen fornamn.efternamn@ntm-centralen.fi

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Kollektivtrafiken påverkas av den nya viktbegränsningen på stadsbron i Kristinestad21.9.2023 14:43:03 EEST | Tiedote

NTM-centralen i Södra Österbotten har i samarbete med Trafikledsverket beslutat att införa en lägre viktbegränsning på 8 ton på bron (tidigare viktbegränsning 25 ton). Den nya viktbegränsningen påverkar också kollektivtrafiken i området. De större bussarna kan inte längre köra över bron på grund av viktbegränsningen. Ändringar i bussrutterna träder i kraft 25.9.2023 och gäller tills vidare. Ändringarna i bussrutterna träder i kraft 25.9.2023 och gäller tills vidare.

Kristiinankaupungin sillan uudella painorajoituksella vaikutusta joukkoliikenteeseen21.9.2023 13:39:55 EEST | Tiedote

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on päättänyt yhdessä Väyläviraston kanssa asettaa Kristiinankaupungin sillalle nykyistä (25 tonnia) alemman painorajoituksen 8 tonnia. Uudella painorajoituksella on vaikutusta myös alueen joukkoliikenteeseen. Isoimmat linja-autot eivät jatkossa voi painorajoituksen vuoksi liikennöidä sillalla. Reittimuutos astuu voimaan 25.9.2023 ja on voimassa toistaiseksi.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum