Valtiokonttori

Ansökan om jordbrukets och vattenbrukets kostnadsstöd från Statskontoret har nu börjat

Dela
Ansökan om jordbrukets och vattenbrukets kostnadsstöd påbörjades hos Statskontoret idag den 1.6. kl 9. Ansökningstiden fortsätter till och med den 31.7.2023 kl 16.15.

Stödet består av kostnadsstöd för el som beviljas till yrkesmässiga jordbruksutövare och yrkesmässiga vattenbrukare samt kostnadsstöd för gödselmedel som beviljas till yrkesmässiga jordbruksutövare. Ansökan om kostnadsstöd för el och kostnadsstöd för gödselmedel görs med samma ansökan via Statskontorets e-tjänst.

I kostnadsstödet för el beaktas hälften av den elenergi som år 2022 anskaffats för produktionsändamål

Kostnadsstöd för el beviljas för de elkostnader som använts i jordbruket och vattenbruket.

Vid beräkningen av kostnadsstödet för el beaktas hälften av den elenergi som år 2022 anskaffats för produktionsändamål. Elenergimängden multipliceras med elenergins stödmottagarspecifika genomsnittspris utan mervärdesskatt för 1.10.2022-31.3.2023. Det är dock bara genomsnittspris överstigande 13 cent per kilowattimme som beaktas. Den övre gränsen är 27 cent per kilowattimme och den andelen som överstiger det ersätts inte.

Elöverföringspriser och grundavgifter ersätts inte.

Kostnadsstöd för gödselmedel beviljas för industriellt tillverkade gödselmedel

Kostnadsstöd för gödselmedel beviljas för gödselmedelskostnader som använts för åkerodling av lantbruksväxter och trädgårdsväxter på friland för vegetationsperioden 2023. Stöd beviljas för industriellt tillverkade gödselmedel såsom oorganiska gödselmedel, organiska mineralgödselmedel och organiska gödselmedel som anskaffats från kommersiella aktörer.

Kostnadsstödet för gödselmedel beräknas enligt den mängd gödselmedel som har anskaffats för vegetationsperioden 2023 och på basis av gödselmedlens företagsspecifika genomsnittspris utan mervärdesskatt. Vid beräkningen av genomsnittspriset beaktas den del som överstiger 500 euro per ton, men dock högst 300 euro per ton. I ansökan anges uppgifterna om alla de gödselmedel som anskaffats enligt dessa kriterier för 1.6.2022-30.4.2023.

Statskontoret betjänar dem som ansöker om stöd

På Statskontorets webbsida statskontoret.fi/jordbruksstöd finns det rikligt med information, vanliga frågor och omfattande instruktioner för hur man fyller i ansökan för dem som ansöker om stöd. Utöver det finns där en räknare, som de ansökande kan uppskatta det utbetalningsbara stödbeloppet med.

För dem som ansöker om stöd finns även en telefontjänst tillgänglig på vardagar kl 9-15 på nummer 0295 50 3050. När man loggar in sig i e-tjänsten finns där också en chattjänst, som betjänar enligt kundtjänstens öppethållningstider.

Beslut och statistik publiceras på Statskontorets webbsidor

Kostnadsstödsansökningarna och besluten publiceras på Statskontorets webbsida. Där kan man till exempel följa upp handläggningstiden för ansökningarna samt se rapporteringsdata om ansökningarna och handläggningstiderna av dem. Den första statistiken publiceras snarast möjligt när ansökan börjat.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Valtiokonttori
Valtiokonttori
PL 14
00054 VALTIOKONTTORI

https://www.valtiokonttori.fi

Statskontoret är ett ämbetsverk inom finansministeriets förvaltningsområde som grundades 1876. Vi betjänar statsförvaltningen, medborgarna, kommunsektorn, sammanslutningar och företag.

Statskontoret ansvarar för statens upplåning och riskhanteringen av statsskulden. Vi förvaltar lån och räntestöd som staten beviljat samt statsgarantier. Statskontoret ansvarar för handläggningen och utbetalningen av kostnadsstöd och ersättning för nedstängning till företag som lidit skada på grund av coronapandemin. 

Till Statskontorets uppgifter hör dessutom statens koncernredovisning och styrning av ekonomiförvaltningen och betalningsrörelsen. Vi stöder statliga organisationer i omvälvningen i arbetslivet och vi främjar kunskapsbaserad ledning. Till medborgarna beviljar vi bland annat ersättning för skada ådragen i militärtjänst och för brottsskador. 

Följ Valtiokonttori

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Valtiokonttori

Statskontoret utbetalade 223 miljoner euro retroaktiv elpriskompensation2.12.2023 07:47:00 EET | Tiedote

Staten har stött hushållen med retroaktivt utbetald elpriskompensation i den av energikrisen orsakade exceptionella situationen. Elbolagen har kompenserat enligt lagen föreskriven summa automatiskt i kundernas elenergifakturor, varefter det varit möjligt för elbolagen att ansöka om återbetalning av de utbetalade kompensationerna från Statskontoret. Elpriskompensationerna utbetalades i tre omgångar under år 2023. Statskontoret har nu behandlat alla de ansökningar som elbolagen lämnade in under den sista omgången där ansökningstiden upphörde den 31 oktober. Statskontoret fick sammanlagt 152 ansökningar under de tre ansökningsomgångarna. För alla tre omgångar har det tillsammans utbetalats elpriskompensation för sammanlagt 223 miljoner euro. Statskontoret publicerar inte mera detaljerad information om hur elpriskompensationen fördelat sig mellan elbolagen. Elpriskompensation kan ansökas från Energimyndigheten av dem som gjort sitt elavtal med FO-nummer Energimyndigheten kan ännu bevilja r

Valtiokonttori maksoi 223 miljoonaa euroa takautuvia sähköhyvityksiä2.12.2023 07:47:00 EET | Tiedote

Valtio on tukenut kotitalouksia energiakriisin aiheuttamassa poikkeuksellisessa tilanteessa takautuvasti maksettavalla sähköhyvityksellä. Sähköyhtiöt ovat hyvittäneet laissa määritetyn summan automaattisesti asiakkaidensa sähkölaskuissa, jonka jälkeen sähköyhtiöt ovat voineet hakea maksamiaan hyvityksiä takaisin Valtiokonttorista. Sähköhyvityksiä maksettiin kolmessa erässä vuoden 2023 aikana. Valtiokonttori on nyt saanut käsiteltyä kaikki viimeisessä 30. lokakuuta päättyneessä erässä sähköyhtiöiltä saadut hyvityshakemukset. Hakemuksia vastaanotettiin kolmessa erässä yhteensä 152 kappaletta. Sähköhyvitystä on maksettu kaikissa kolmessa erässä yhteensä 223 miljoonaa euroa. Valtiokonttori ei julkaise tarkempia tietoja hyvitysten jakautumisesta sähköyhtiöille. Y-tunnuksella sähkösopimuksensa tehneiden hyvitykset haettavissa Energiavirastosta Energiavirasto voi edelleen myöntää takautuvaa sähköhyvitystä sellaisille sähkönkäyttäjille, jotka ovat solmineet sähkösopimuksensa Y-tunnuksella, jos

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum