Varsinais-Suomen ELY-keskus

Rävsundsbron har inspekterats vidare denna vecka

Dela
Rävsundsbron har inspekterats närmare denna vecka utifrån observationerna från förra veckans inspektion. Vid inspektionen observerades inga nya strukturella skador på bron. Samtidigt observerades att sänkningen av hastighetsbegränsningen till 30 km/h har minskat brons rörelser. För närvarande är massor enligt fordonsförordningen tillåtna på bron. Nya specialtransporttillstånd beviljas tills vidare inte för bron, eftersom analysen av brons mätresultat pågår. Fler mätpunkter kommer också att installeras på bron, med hjälp av vilka man strävar efter att noggrannare utreda belastningen på bron och brons rörelser.
Rävsundsbro
Rävsundsbro

Fordonens massor har stor inverkan på brons belastning och rörelser. Enligt fordonsförordningen är den största tillåtna massan för ett kombinationsfordon 76 ton. Det är oroväckande att man i de senaste mätresultaten fortfarande dagligen har observerat flera över 80 ton tunga transporter samt flera över 100 ton tunga transporter. Övervakningen av fordon kommer att effektiviseras, men det är ytterst viktigt att den tunga trafiken på egen hand följer vikterna enligt fordonsförordningen. På så sätt kan man bäst förhindra att brons skick försämras.

Det är också viktigt att följa hastighetsbegränsningen på 30 km/h, eftersom brons rörelser påverkas väsentligt av massornas och körhastighetens samverkan. Antalet monitoreringspunkter på bron kommer att ökas och uppföljningen och den noggrannare analysen av mätuppgifterna kommer att fortsätta.

Specialtransporter beviljas ett separat tillstånd från NTM-centralen i Birkaland för att korsa bron. Nya specialtransporttillstånd beviljas tills vidare inte för bron, eftersom analysen av brons mätresultat pågår.Specialtransporternas massor har i fortsättningen begränsats så att belastningen på bron inte blir större än belastningen från normaltrafiken om de följer de erhållna villkoren för att korsa bron. Brons belastning följs upp med hjälp av monitorering. Man kan bli tvungen att begränsa de allra tyngsta specialtransporterna. I specialtransporttillståndet fastställs transportens tillåtna massa samt villkoren som gör det möjligt att korsa bron.

NTM-centralen kommer inom den närmaste framtiden att ordna ett virtuellt informationsmöte för aktörerna i området om brons situation.

Mer information:

- NTM-centralen i Egentliga Finland, broingenjör Ari Salo, tfn 0400 510 391

- Trafikledsverket, broexpert Jari Nikki, tfn 0400 821 596

Nyckelord

Bilder

Rävsundsbro
Rävsundsbro
Ladda ned bild

Om

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Itsenäisyydenaukio 2
20800 Turku

0295 022 500 (vaihde)http://www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

Följ Varsinais-Suomen ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Varsinais-Suomen ELY-keskus

Arbetslösheten i Egentliga Finland minskade som vanligt klart i augusti26.9.2023 08:00:00 EEST | Tiedote

Vid Egentliga Finlands arbets- och näringsbyrå fanns i slutet av augusti 20 300 arbetslösa arbetssökande. I augusti brukar antalet arbetslösa i normala fall minska klart jämfört med juli och så gick det även denna gång. Antalet arbetslösa minskade med 2 700 personer jämfört med föregående månad. Jämfört med året innan minskade antalet arbetslösa med 200 personer (1 %), medan arbetslöshetsgraden i hela landet ökade 4 % under samma tid. I Egentliga Finland ökade antalet permitterade med mindre än 100 (1 %) personer jämfört med året innan.

Varsinais-Suomen työttömyys elokuulle tyypillisessä selkeässä laskussa26.9.2023 08:00:00 EEST | Tiedote

Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli elokuun lopussa 20 300 työtöntä työnhakijaa. Elokuun aikana työttömien määrä laskee normaalitilanteessa reippaasti heinäkuuhun verrattuna, kuten kävi tälläkin kertaa. Työttömien määrä laski 2 700 hengellä edelliseen kuukauteen verrattuna. Vuotta aiemmasta on työttömien määrä laskenut 200 henkilöllä (1 %), kun koko maan työttömyysaste on noussut samassa ajassa 4 %.

Fler trafikbegränsningar på kommande till Rävsundsbron22.9.2023 12:04:46 EEST | Tiedote

Rävsundsbrons skick följs kontinuerligt upp och bron har inspekterats i juni, augusti och september. Brons skick har försämrats snabbare än väntat och belastningen på bron från den tunga trafiken måste minskas. Som tilläggsbegränsning planeras en lösning som grundar sig på att den tunga trafiken skulle vara enkelriktad. Hur detta kan genomföras utreds som bäst. Enligt bedömningen kan arrangemangen tas i bruk före utgången av december. Om brons skick förutsätter ännu snabbare begränsningsåtgärder måste man fastställa en viktbegränsning för bron dagtid och nattetid ändras trafiken så att den blir enkelriktad. Det är tryggt att trafikera på bron. Begränsningarna har fastställts för att det ska vara tryggt att trafikera på bron.

Kirjalansalmen sillalle tulossa lisää liikennerajoituksia22.9.2023 12:04:46 EEST | Tiedote

Kirjalansalmen sillan kuntoa seurataan jatkuvasti ja sillalle on tehty tarkastuksia kesä-, elo- ja syyskuussa. Sillan kunto on heikentynyt oletettua nopeammin ja raskaan liikenteen aiheuttamia kuormituksia sillalla on tarpeen vähentää. Lisärajoitukseksi suunnitellaan raskaan liikenteen yksisuuntaisuuteen perustuvaa ratkaisua. Sen tarkempaa toteutustapaa selvitetään parhaillaan. Arvion mukaan järjestelyt voidaan ottaa käyttöön joulukuun loppuun mennessä. Mikäli sillan kunto edellyttää tätä nopeampia rajoitustoimia, sillalle joudutaan asettamaan painorajoitus päiväaikaan ja yöaikaan liikenne muutetaan yksisuuntaiseksi. Sillalla on turvallista liikennöidä. Rajoitukset on asetettu, jotta sillalla liikennöinti on turvallista.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum