Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Uppföljningen av blågröna alger börjar i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten (landskapen i Österbotten)

Dela
NTM-centralen i Södra Österbottens alguppföljning börjar denna vecka i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten och den första algöversikten publiceras nästa vecka torsdagen 8.6.2023.

I NTM-centralens område finns 26 permanenta kontrollplatser i årets alguppföljning. Platserna finns såväl i insjöar som i havsområden.

Algläget i vårt område följs upp på de permanenta kontrollplatserna varje vecka från juni till september och NTM-centralen i Södra Österbotten informerar om algläget på torsdagar varje vecka.Förekomsten av blågröna alger bedöms med ögat enligt en skala från 0 (inga alger) till 3 (mycket rikligt med blågröna alger).Uppföljningen genomförs i samarbete med Finlands miljöcentral, kommunerna och privatpersoner.

Vanligen förekommer blågröna algblomningar i vårt område i juli-augusti, men det är inte heller ovanligt med algblomningar i juni.I juni kan det också ligga gulaktig tallpollen i strandvattnen.En del av de blågröna algblomningarna kan producera giftiga föreningar och det är alltid skäl att vara reserverad när det gäller rikliga förekomster av blågröna alger.

I likhet med föregående år sparas algobservationerna i webbtjänsten Järvi-meriwiki (www.jarviwiki.fi) som är öppen för allmänheten. I webbtjänsten kan man följa upp det veckovisa algläget.Den riksomfattande alguppföljningen omfattar cirka 300 kontrollplatser runt om i landet såväl i insjöarna som i kustområdena.Även medborgarna kan spara egna observationer i systemet till stöd för bedömning av den riksomfattande algsituationen.Med hjälp av webbappen Havaintolähetti är det lätt att spara observationerna även med en smarttelefon.Observationer av blågröna alger kan också meddelas till NTM-centralen i Södra Österbottens algtelefon på nummer 0295 027 990.Mer information om blågröna alger finns i vatten.fi under mellanbladet om vattenläget och i Finlands miljöcentrals algöversikter.

Nyckelord

Kontakter

Mer information


Alguppföljningstelefon 0295 027 990
www.jarviwiki.fi

Bilder

Länkar

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum