Elcoline Group

Investeringsfond investerar över 200 miljoner SEK i Elcoline

Dela
PRESSMEDDELANDE Det snabbt växande nordiska företaget Elcoline Group med huvudkontor i Finland stärker sin ägarbas – EAB Private Equity, som tillhör Evli, och parallella placerare gör en kapitalplacering på över 20 miljoner euro i Elcoline. Elcoline gjorde sitt intåg på den svenska marknaden genom sitt förvärv av Maintpartner AB´s verksamhet under slutet av 2022.
EAB Private Equity, som tillhör Evli, och parallella placerare gör en kapitalplacering på över 20 miljoner euro i Elcoline. Med denna investering möjliggörs en accelererande tillväxt mot en omsättning på över 200 miljoner euro. På bilden till vänster Elcoline Groups styrelseordförande Jere Räisänen och till höger VD Leif Backman. Foto: Elcoline
EAB Private Equity, som tillhör Evli, och parallella placerare gör en kapitalplacering på över 20 miljoner euro i Elcoline. Med denna investering möjliggörs en accelererande tillväxt mot en omsättning på över 200 miljoner euro. På bilden till vänster Elcoline Groups styrelseordförande Jere Räisänen och till höger VD Leif Backman. Foto: Elcoline

EAB Private Equity, som är en del av Evli-koncernen, gör en betydande kapitalplacering i det snabbt växande företaget Elcoline, som erbjuder tjänster inom industriell drift och underhåll samt genomförande av större installationsprojekt. Tillsammans med EAB Private Equity, investerar även Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Elo, kapitalplaceringsbolaget Tesi och Arvo Sijoitusosuuskunta i företaget. Elcolines grundare och nyckelpersoner fortsätter som betydande ägare i företaget.

Elcoline grundades i Varkaus år 2002 och är Nordens ledande företagardrivna företag som erbjuder tjänster inom industriell drift och underhåll samt genomförande av tekniska projekt. I Finland och Sverige har Elcoline över 600 anställda och företagets pro forma-omsättning var 67 miljoner euro år 2022. Största delen av omsättningen genereras av långa löpande avtal, vilket ger en stabil grund för lönsam tillväxt. Elcolines kunder omfattar välkända internationella industribolag såsom ABB, Andritz, Meyer, Outokumpu, Parmaco och SSAB.

”Under de senaste åren har Elcoline vuxit med i genomsnitt över 40 procent per år, och den snabba tillväxten förväntas fortsätta även i framtiden. Vår tillväxt grundar sig på långa kundförhållanden med kunder inom olika sektorer samt på ett brett serviceutbud och en erfaren personal. Vi vill vara nära kunden och således närvarande på viktiga industriorter i Finland, och även i Sverige i och med fjolårets företagsköp”, säger Elcoline Groups verkställande direktör Leif Backman.

Med denna investering möjliggörs en accelererande tillväxt mot en omsättning på över 200 miljoner euro

Den totala investeringen i företaget är över 20 miljoner euro, som används för att fortsätta tillväxten via företagsköp och för att omorganisera den nuvarande ägarstrukturen. Elcolines grundare Jere Räisänen och Jouko Juvonen samt företagets ledning och övriga nyckelpersoner stannar kvar som betydande ägare efter placeringen.

”Vid sidan av den starka organiska tillväxten har vi målmedvetet genomfört en tillväxtstrategi som grundar sig på företagsköp, och vi kommer att vara ännu aktivare på den fronten genom den kapitalisering vi nu fått. Vi är nöjda över att företagets ägarbas stärks i och med att stora inhemska placerare gör inträde, och det innebär också att vi som samarbetsparter får erfarna yrkespersoner som främjar uppnåendet av våra ambitiösa mål”, säger Jere Räisänen, styrelseordförande för Elcoline Group.

Genom internationell expansion får företaget nya tillväxtmöjligheter. Marknaden för drift och industriunderhållär värd över 10 miljarder euro och erbjuder således goda tillväxtutsikter i Finland och Sverige för en aktör som Elcoline. Genom sin breda kundportfölj har företaget verksamhet på en marknad som är ännu större än detta.

”Som ny, aktiv ägare kommer vi att stödja den nordiska tillväxt som Elcoline planerar. Företaget har en bra position för att dra nytta av de rådande marknadstrenderna, såsom industribolagens växande satsningar på hållbarare produktion, fokusen på större servicehelheter och outsourcing av driften. Kundernas krav samt splittringen inom sektorn driver en konsolidering som vi vill medverka i”, säger EAB Private Equitys delägare Kalle Kekkonen.

Den gröna omställningens möjligheter gör placeringsobjektet ännu attraktivare

EAB Private Equitys mål är att göra betydande minoritetsplaceringar i tillväxtföretag som har en utmärkt vinstpotential och vars affärsverksamhet främjar ansvar och hållbar utveckling. Tidigare har EAB Private Equitys team gjort liknande placeringar i Proventia, Solnet Green Energy och Bladefence.

En stor del av Elcolines omsättning kommer från energi- och infrastruktursektorn. Företaget bidrar till att säkerställa tillgången till energi och en smidig övergång till nya, koldioxidsnåla energisystem- och produktionsmetoder. Därtill har Elcoline en stark ställning inom energiintensiva sektorer, såsom gruv- och stålindustrin.

”Under de närmaste åren har man planerat stora investeringar i hållbar utveckling. Vi anser att Elcoline har en stor potential att stödja sina kunder i arbetet för en energieffektiv produktion med lägre utsläpp”, säger Kekkonen.

”Kunderna behöver kompetenta externa samarbetsparter som möjliggör genomförandet av stora förändringsprocesser. Redan när man planerar fabriker och införandet av ny teknik kan vi visa hur man genom att optimera produktionen och förutse serviceåtgärderna kan minska material- och energisvinnet och utsläppen”, säger Backman.

Placeringen förutsätter konkurrensmyndighetens godkännande och målet är att genomföra affären snarast möjligt. 

- - -

Elcoline Group

Elcoline är ett nordiskt tillväxtföretag som är specialiserat på tjänster inom industriell drift och underhåll. Bland våra tjänster finns total- och delentreprenad av driften, serviceavtal för underhåll samt installationsprojekt. Vi har ett brett serviceutbud som omfattar mekaniska installationer, el-, automations- och instrumentarbeten, VVS-installationer och svetsning samt verkstadstillverkning av delar för energiindustrin. Våra kunder är verksamma inom bl.a. stål-, sjöfarts-, energi- och försvarssektorerna, den kemiska industrin, industriellt byggande och gruvindustrin. Genom att tillhandahålla högklassiga och säkra tjänster garanterar vi kundernas produktionssäkerhet.

Elcoline grundades 2002 och har omkring 600 anställda inom industrisektorn. Företaget har verksamhet i Finland och Sverige och vid serviceavtalsobjekt runtom i världen. Vårt mål är skapa lönsam tillväxt och att vara den mest uppskattade samarbetsparten inom branschen för våra kunder samt den mest eftertraktade arbetsgivaren för våra anställda. Läs mer på www.elcoline.fi.

Evli Abp

Vi ser förmögenhet som ett sätt att främja gott både på individ- och samhällsnivå. Vi hjälper samfund, företag och privatpersoner att öka sin förmögenhet ansvarsfullt, baserat på vår erfarenhet och expertis samt nordiska värderingar.

Vi är Nordens bästa fondbolag (1) och Finlands ledande kapitalförvaltare (2), och betjänar institutioner, företag och privatpersoner. Våra tjänster omfattar placeringsfonder, kapitalförvaltnings- och kapitalmarknadstjänster, alternativa placeringsprodukter, företagsanalys, planering och förvaltning av incitamentssystem och omstruktureringstjänster. Vi beaktar ansvarsfullheten i alla våra placeringsbeslut, och våra kunder uppskattar vår expertis i ansvarsfrågor. Evli har också valts till Finlands bästa kapitalförvaltare i fråga om ansvarsfull investering (3).

Evli-koncernen har omkring 300 anställda, och det totala beloppet på kundernas tillgångar som Evli förvaltar är ca 16,7 miljarder euro (netto 3/2023). Evli Abp:s aktier i B-serien är noterade på Helsingforsbörsen.

1 Lipper Fund Awards 2023.
2 Morningstar Awards 2023 (c). Morningstar, Inc. All Rights Reserved. Awarded to Evli for the Best Fund House in Finland. Kantar Prospera External Asset Management Finland 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021. Kantar Prospera Private Banking 2019, 2020 Finland.
3 SFR Scandinavian Financial Research Institutional Investment Services Finland 2021, 2022.

Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo

Elo är ett finskt arbetspensionsbolag. Vi förvaltar våra kunders pensionstillgångar produktivt, tryggt och ansvarsfullt. Placeringstillgångarna har en bra spridning både geografiskt och i olika egendomsklasser. De tryggar pensionerna och skapar en grund för hållbar avkastning i flera decennier framöver. Elos placeringsförmögenhet var 28 miljarder euro i slutet av 2022. www.elo.fi

Finlands Industriinvestering Ab (Tesi)
Tesi vill lyfta Finland till främsta ledet inom den förnyande ekonomiska tillväxten. Vi utvecklar marknaden och arbetar aktivt för växande finska företags framgång. Vi placerar i kapitalplaceringsfonder och direkt i tillväxtföretag. Av oss får du långsiktig hjälp, marknadsinformation, tålmodigt kapital och kompetent ägande. tesi.fi | Twitter | LinkedIn Nyhetsbrev

Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunta

Placeringsandelslaget Arvo Sijoitusosuuskunta är ett regionalt placerings- och utvecklingsbolag som genom sin verksamhet skapar mervärde för ägarna och livskraft för regionen. Arvo främjar regional välfärd på två sätt: genom att rikta en del av placeringarna till olistade företag som är verksamma i Norra och Mellersta Österbottens ekonomiska region och genom att årligen intäktsföra största delen av sitt resultat till medlemmarna som andelsränta.

Arvo är en långsiktig placerare, som placerar ur den egna balansräkningen. Det främsta målet för andelslagets placeringsverksamhet är att nå en årlig avkastning som motsvarar placeringsstrategin och att öka ägarvärdet stabilt. Arvo Sijoitusosuuskunta ägs av dess ca 24 000 medlemmar, som tillsammans har 820 530 andelar. Andelslaget grundades 1914.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

EAB Private Equity, som tillhör Evli, och parallella placerare gör en kapitalplacering på över 20 miljoner euro i Elcoline. Med denna investering möjliggörs en accelererande tillväxt mot en omsättning på över 200 miljoner euro. På bilden till vänster Elcoline Groups styrelseordförande Jere Räisänen och till höger VD Leif Backman. Foto: Elcoline
EAB Private Equity, som tillhör Evli, och parallella placerare gör en kapitalplacering på över 20 miljoner euro i Elcoline. Med denna investering möjliggörs en accelererande tillväxt mot en omsättning på över 200 miljoner euro. På bilden till vänster Elcoline Groups styrelseordförande Jere Räisänen och till höger VD Leif Backman. Foto: Elcoline
Ladda ned bild
Det snabbt växande nordiska företaget Elcoline Group med huvudkontor i Finland stärker sin ägarbas – EAB Private Equity, som tillhör Evli, och parallella placerare gör en kapitalplacering på över 20 miljoner euro i Elcoline. Elcoline gjorde sitt intåg på den svenska marknaden genom sitt förvärv av Maintpartner AB´s verksamhet under slutet av 2022. Elcoline AB:s VD Anders Karlén (till vänster), Elcoline Groups ekonomichef Maria Bark Pettersson och Elcoline AB:s operativ chef Anders Bergstedt på Elcoline AB:s huvudkontor i Karlskoga. Foto: Elcoline
Det snabbt växande nordiska företaget Elcoline Group med huvudkontor i Finland stärker sin ägarbas – EAB Private Equity, som tillhör Evli, och parallella placerare gör en kapitalplacering på över 20 miljoner euro i Elcoline. Elcoline gjorde sitt intåg på den svenska marknaden genom sitt förvärv av Maintpartner AB´s verksamhet under slutet av 2022. Elcoline AB:s VD Anders Karlén (till vänster), Elcoline Groups ekonomichef Maria Bark Pettersson och Elcoline AB:s operativ chef Anders Bergstedt på Elcoline AB:s huvudkontor i Karlskoga. Foto: Elcoline
Ladda ned bild

Om

Elcoline Group
Elcoline Group
Leijukuja 6
78210 Varkaus, Finland

+358 20 155 6300http://www.elcoline.fi

Elcoline Group

Elcoline är ett nordiskt tillväxtföretag som är specialiserat på tjänster inom industriell drift och underhåll. Bland våra tjänster finns total- och delentreprenad av driften, serviceavtal för underhåll samt installationsprojekt. Vi har ett brett serviceutbud som omfattar mekaniska installationer, el-, automations- och instrumentarbeten, VVS-installationer och svetsning samt verkstadstillverkning av delar för energiindustrin. Våra kunder är verksamma inom bl.a. stål-, sjöfarts-, energi- och försvarssektorerna, den kemiska industrin, industriellt byggande och gruvindustrin. Genom att tillhandahålla högklassiga och säkra tjänster garanterar vi kundernas produktionssäkerhet.

Elcoline grundades 2002 och har omkring 600 anställda inom industrisektorn. Företaget har verksamhet i Finland och Sverige och vid serviceavtalsobjekt runtom i världen. Vårt mål är skapa lönsam tillväxt och att vara den mest uppskattade samarbetsparten inom branschen för våra kunder samt den mest eftertraktade arbetsgivaren för våra anställda.

Följ Elcoline Group

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Elcoline Group

Elcoline Group Oy:n hallitukseen on nimitetty Ari Lehtoranta ja Kia Aejmelaeus3.7.2023 11:04:56 EEST | Tiedote

Evli-konserniin kuuluva EAB Private Equity sekä Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, pääomasijoitusyhtiö Tesi ja Arvo Sijoitusosuuskunta tekivät Elcolineen yli 20 miljoonan euron kokonaissijoituksen, joka jakautuu yrityskauppavetoisen kasvutarinan jatkamiseen ja omistusrakenteen uudelleen järjestelyyn. Sijoitus on saanut kilpailuviranomaisen hyväksynnän. Elcolinen perustajat ja avainhenkilöt jatkavat yhtiön huomattavina omistajina. Pääomasijoituksen myötä Ari Lehtoranta ja Kia Aejmelaeus aloittivat Elcoline Group Oy:n hallituksessa uusina jäseninä 26.6.2023.

Nordic companies Elcoline and Salgrom to cooperate on industrial fire protection that features space technology30.6.2023 14:51:28 EEST | Press release

Elcoline Group and Salgrom Technologies have entered into a cooperation agreement to produce fire protection solutions for industrial needs in the Nordic countries. The range includes a wide selection of some of the most effective aerosol fire suppression and extinguishing automation solutions, including life cycle services. The agreement will enable the companies to meet the increasing demand, which has been driven by the need to abandon traditional fire extinguishing agents that harm the environment.

Nordiska Elcoline och Salgrom ingår ett samarbetsavtal om industriell brandbekämpning som utnyttjar rymdteknologi30.6.2023 14:46:39 EEST | Tiedote

Elcoline Group och Salgrom Technologies har ingått ett samarbetsavtal om att producera brandbekämpningslösningar för den nordiska industrins behov. Utbudet omfattar ett brett sortiment av aerosolbaserade lösningar för brandbekämpning och släckningsautomatik som hör till de effektivaste i världen, inklusive livscykeltjänster. Genom avtalet kan företagen svara på den växande efterfrågan, som har påskyndats av att traditionella brandbekämpningsämnen fasas ut på grund av att de är miljöskadliga.

Elcoline provides long-term career prospects in the maritime industry with no shortage of glamour: “It’s amazing to witness the construction of a giant cruise ship from start to finish”30.6.2023 14:36:11 EEST | Press release

Over the past year, Elcoline has been involved in making history in the construction of the largest luxury cruise ship in the world by electrifying demanding technical rooms, for example. The cruise ship, which will be delivered in October, has already attracted wide-spread international attention.

Elcoline erbjuder långa arbetsutsikter inom marinindustrin, som inte saknar en viss glans: ”Det är fascinerande att följa med byggandet av en jättekryssare från början till slut”30.6.2023 14:27:31 EEST | Uutinen

Under det senaste året har Elcoline fått bidra till historieskrivningen genom att delta i byggandet av världens största lyxkryssare, bland annat genom att utföra elinstallationer i krävande tekniska utrymmen. Kryssaren ska överlämnas i oktober och har redan väckt mycket internationell uppmärksamhet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum