Ändringarna i diskrimineringslagen träder i kraft 1.6.2023 – vad förändras gällande arbetslivet?

Dela

Syftet med diskrimineringslagen som trädde i kraft 2015 är att främja likabehandling och förebygga diskriminering. Den delreform av lagen som träder i kraft den 1 juni 2023 förtydligar arbetsgivarens skyldigheter i fråga om främjandet av likabehandling och likabehandlingsplaneringen. Bestämmelserna preciseras också i fråga om trakasserier som kränker människovärdet och rimliga anpassningar av arbetstagare med funktionsnedsättning. Rättsskyddet för personer som upplevt diskriminering förbättras när främjandet av likabehandling och förbudet mot diskriminering i fortsättningen övervakas av både regionförvaltningsverkens ansvarsområden för arbetarskyddet, dvs. arbetarskyddsmyndigheterna, och diskrimineringsombudsmannen.

Främjande av likabehandling och likabehandlingsplan

Arbetsgivarens skyldighet att främja likabehandling i diskrimineringslagen förtydligas. I fortsättningen ska arbetsgivaren bedöma hur likabehandling uppnås med beaktande av alla diskrimineringsgrunder: ålder, ursprung, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, politisk verksamhet, fackföreningsverksamhet, familjeförhållanden, hälsotillstånd, funktionsnedsättning, sexuell läggning och andra personliga orsaker. En bedömning ska också göras i fråga om anställning och likabehandlingsplanen på arbetsplatsen ska innehålla slutsatserna av bedömningen av likabehandling.

Trakasserier som kränker människovärdet och rimliga anpassningar för personer med funktionsnedsättning

Diskrimineringslagen förbjuder beteende som kränker en persons människovärde. Den nya definitionen utvidgas till att omfatta trakasserier som riktas inte bara mot en individ utan också mot en människogrupp.

Enligt diskrimineringslagen ska arbetsgivaren vid behov göra rimliga anpassningar i sin verksamhet för en person med funktionsnedsättning. Lagändringen preciserar också bestämmelserna om rimliga anpassningar för arbetstagare med funktionsnedsättning. Vid bedömningen av anpassningarna beaktas i första hand behoven hos personen med funktionsnedsättning, men i bedömningen beaktas också arbetsgivarens storlek, ekonomiska ställning, verksamhetens karaktär och omfattning samt kostnaderna för anpassningarna och det tillgängliga stödet.

Arbetarskyddsmyndigheterna övervakar främjandet av likabehandling och förbudet mot diskriminering

Lagreformen medför ändringar i de övervakande myndigheternas uppgifter och befogenheter i fråga om arbetslivet. I fortsättningen kommer både diskrimineringsombudsmannen och arbetarskyddsmyndigheterna att övervaka främjandet av likabehandling och förbudet mot diskriminering i arbetslivet. Arbetarskyddsmyndigheterna övervakar i fortsättningen precis som tidigare diskriminering i arbetslivet både på initiativ av en person som upplevt diskriminering och på myndighetsinitiativ. Tillsynen kan gälla likabehandlingsplaner, anlitande av utländsk arbetskraft och diskriminerande platsannonser.

Nyckelord

Kontakter

Enhetschef Päivi Laakso, 0295 016 487, fornamn.efternamn@rfv.fi

Ansvarsområdet för arbetarskydd, Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Länkar

Arbetarskydd - sunt arbete!
I egenskap av arbetarskyddsmyndighet säkerställer vi att arbetet i Finland är sunt, tryggt och rättvist. Vi övervakar hur arbetet utförs på arbetsplatser. Vi tillhandahåller också vägledning och rådgivning samt uppmuntrar arbetsplatser till självmant och förebyggande arbetarskyddsarbete.

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Det är dags att lämna in förslag på mottagare av morsdagsmedaljer år 202419.9.2023 09:15:00 EEST | Tiedote

Regionförvaltningsverken ber om förslag på mottagare av morsdagsmedaljer år 2024 senast 3.11.2023. En biologisk mamma, adoptivmamma eller fostermamma som har fyllt 40 år kan få en medalj. Antalet barn är inte avgörande för att beviljas en medalj. Kommuner, församlingar, föreningar och andra sammanslutningar kan lämna in förslag på mammor som borde få medalj. Om mammans egna barn lämnar in förslaget ska det kompletteras med minst två tillförlitliga och av varandra oberoende bifallande utlåtanden från en organisation eller annan sammanslutning.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum