Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra ÖsterbottenEtelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbottens ansvarsområde för trafik och infrastruktur har publicerat planen för väghållningen och trafiken för åren 2023–2027 på webben

Dela
Planen har gjorts upp för NTM-centralen i Södra Österbottens verksamhetsområde och den omfattar landskapen Österbotten, Mellersta Österbotten och Södra Österbotten. NTM-centralen i Södra Österbottens mål är att uppfylla väganvändarnas behov så väl som möjligt inom ramen för tillgängliga resurser.
I planen för väghållningen och trafiken 2023–2027 framförs en översikt över trafik, väghållning och finansiering i NTM-centralen i Södra Österbottens område.  Bilden är tagen av Ida Panula, Welado Oy
I planen för väghållningen och trafiken 2023–2027 framförs en översikt över trafik, väghållning och finansiering i NTM-centralen i Södra Österbottens område. Bilden är tagen av Ida Panula, Welado Oy

Föränderliga förhållanden såväl i verksamhetsmiljön som vädret, den begränsade finansieringen och stigande kostnadsnivå medför utmaningar i arbetet.Största delen av den disponibla finansieringen går åt till reparation och dagligt underhåll av landsvägarna.Reparationerna och underhållet av landsvägarna har dimensionerats så att verksamheten är önskvärd och förnuftig med avsikt på trafikmängden och de ekonomiska möjligheterna som står till förfogande.

Planen finns enbart som nätversion.

Den elektroniska versionen av planen uppdateras varje år med aktuella ändringar, vilket betyder att planen hela tiden är tidsenlig. Även länkarna till information om väghållning och trafik är lättare att uppdatera i planen på webben, vilket också betyder bättre service för våra kunder.

Respons och kommentarer om planen, själva substansen, framställningssättet och övrigt skickas per e-post: registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi

Bifogat länken till planen för väghållningen och trafiken 2023–2027:

Plan för väghållningen och trafiken 2023–2027 (ntm-centralen.fi)

På plansidorna finns kontaktuppgifter för mer information.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

I planen för väghållningen och trafiken 2023–2027 framförs en översikt över trafik, väghållning och finansiering i NTM-centralen i Södra Österbottens område.  Bilden är tagen av Ida Panula, Welado Oy
I planen för väghållningen och trafiken 2023–2027 framförs en översikt över trafik, väghållning och finansiering i NTM-centralen i Södra Österbottens område. Bilden är tagen av Ida Panula, Welado Oy
Ladda ned bild

Länkar

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Kollektivtrafiken påverkas av den nya viktbegränsningen på stadsbron i Kristinestad21.9.2023 14:43:03 EEST | Tiedote

NTM-centralen i Södra Österbotten har i samarbete med Trafikledsverket beslutat att införa en lägre viktbegränsning på 8 ton på bron (tidigare viktbegränsning 25 ton). Den nya viktbegränsningen påverkar också kollektivtrafiken i området. De större bussarna kan inte längre köra över bron på grund av viktbegränsningen. Ändringar i bussrutterna träder i kraft 25.9.2023 och gäller tills vidare. Ändringarna i bussrutterna träder i kraft 25.9.2023 och gäller tills vidare.

Kristiinankaupungin sillan uudella painorajoituksella vaikutusta joukkoliikenteeseen21.9.2023 13:39:55 EEST | Tiedote

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on päättänyt yhdessä Väyläviraston kanssa asettaa Kristiinankaupungin sillalle nykyistä (25 tonnia) alemman painorajoituksen 8 tonnia. Uudella painorajoituksella on vaikutusta myös alueen joukkoliikenteeseen. Isoimmat linja-autot eivät jatkossa voi painorajoituksen vuoksi liikennöidä sillalla. Reittimuutos astuu voimaan 25.9.2023 ja on voimassa toistaiseksi.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum