Suomen ympäristökeskus

Korrigerat pressmeddelande: Blågrönalgläget lugnt både i Östersjön och i sjöarna

Dela
I början av sommaren har algläget varit lugnt i havsområdena och insjöarna. En del observationer av blågrönalger har gjorts i sjöarna och även för närvarande förekommer blågrönalger på två observationsplatser i södra Finland. I vattendragen och till havs kan det fortfarande synas gulaktigt pollen som kan likna blomning av blågrönalger. Obs! Länken "Aktuella blågrönalgsläget på kartan" korrigerades.
Massförekomsten av pollen kan misstas som blomning av blågrönalger. © Kristiina Vuorio
Massförekomsten av pollen kan misstas som blomning av blågrönalger. © Kristiina Vuorio

Även för närvarande håller det blåsiga vädret och den svala vattentemperaturen blågrönalgerna under kontroll. Situationen är typisk för tidpunkten. Under försommaren förekommer rikliga blomningar av blågrönalger endast sällan. Den korta varma perioden i maj värmde vattnet och små blomningar av blågrönalger förekom ställvis i sjöarna. För närvarande förekommer det lite blågrönalger på två observationsplatser i sjöar för den riksomfattande uppföljningen av blågrönalger i södra Finland. I Östersjön har blomningar av blågrönalger inte observerats på satellitbilder.

I början av sommaren kan det förekomma rikligt med barrträdspollen som färgar vattnet gulaktigt. Massförekomsten av pollen kan misstas som blomning av blågrönalger. Även om blomningen av blågrönalger oftast färgar vattnet grönt eller blå-grönaktigt, förekommer också gulaktiga blomningar av blågrönalger. I vissa havsområden har pollen också synts på satellitbilder denna vår.

Blomningar av blågrönalger förekommer i vatten där det finns tillräckligt med fosfornäring som de behöver. Ytblomningar av blågrönalger förekommer mest när vädret är stilla. Vinden blandar ytblomningarna med ytvattnet, varvid det kan vara svårt att upptäcka blomningen av blågrönalg. Kraftig eller långvarig vind från samma håll kan transportera blågrönalger i vindriktningen till stränderna och in i vikarna. Eftersom det varma vattnet påskyndar blågrönalgernas tillväxt förekommer flest blomningar av blågrönalg under den bästa tiden för sommarlov i juli–augusti både i insjöarna och i Östersjön.

Aktuella blågrönalgsläget på kartan

Mera på finska

Syke följer med förekomsten av blågrönalger som en del av uppföljningen av miljöns tillstånd

Den riksomfattande alguppföljningen genomförs som en del av uppföljningen av miljöns tillstånd i samarbete med Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna), kommunernas miljö- och hälsomyndigheter och Finlands miljöcentral (Syke). Även Finlands Rotary-medlemmar deltar aktivt i den riksomfattande blågrönalguppföljningen.

Alguppföljningen baserar sig på observationer av blågrönalgförekomster som stigit till ytvattnet, och dess syfte är att ge en allmän bild av blågrönalgsläget i olika vattendrag. Uppföljningen omfattar cirka 400 permanenta observationsplatser runt om i landet i insjöar och längs med kusten samt i skärgården.

Information om blågrönalgsläget i öppna havsområden förmedlas huvudsakligen via satellitobservationer men även via Gränsbevakningsväsendet, havsforskningsfartyget Aranda, den automatiska bildgivande utrustningen vid atmosfär- och havsforskningsstationen på Utö och kryssnings- och handelsfartyg (MS Finnmaid och MS Silja Serenade) som utrustats med mätanordningen Alg@line. För de öppna havsområdenas del utarbetas algmattornas driftprognoser i samarbete med Meteorologiska institutets sjöservice.

Syke informerar om det allmänna nationella blågrönalgsläget på torsdagar varje vecka från början av juni till slutet av augusti. De veckovisa översikterna över algläget i anslutning till den riksomfattande alguppföljningen inleddes år 1998.

Hälsoskador kan uppkomma av ett flertal föreningar som blågrönalgerna producerar

Enligt Institutet för hälsa och välfärd (THL) kan blågrönalgförekomster orsaka hälsoproblem. Blågrönalgerna producerar ett flertal olika föreningar som kan orsaka symtom. En del av blågrönalgerna kan producera lever- eller nervgifter, men en stor del av symtomen som uppträder hos personer som badar i vattnet kan också bero på andra föreningar.

Framför allt små barn och sällskapsdjur bör hållas borta från vatten som innehåller blågrönalger. Vatten med blågrönalger ska inte heller användas för att kasta bad, tvätta sig eller vattna. Vid misstänkt förgiftning, uppsök läkare eller ta djuret till en veterinär. Giftinformationscentralen ger vid behov närmare anvisningar.

Kommunernas hälsoskyddsmyndigheter följer upp blågrönalgsläget på badstränder.

Läs mera om blågrönalg och hälsa:

Meddela dina blågrönalgobservationer i Insjö-havswikin

Insjö-havswikin, som administreras av Finlands miljöcentral, kan du grunda din egen observationsplats och registrera blågrönalgobservationer eller göra enskilda observationer när du rör dig vid vattendrag. Observationerna kan lämnas i appen Havaintolähetti som också fungerar i smarttelefoner. Anmälda observationer syns på den riksomfattande kartan över algläget och stöder bedömningen av det riksomfattande blågrönalgsläget. Även observationer av att blågrönalger inte förekommer är viktiga.

Insjö-havswikin är en webbtjänst som tillhandahålls i samarbete mellan myndigheterna och medborgarna. I tjänsten ingår grundläggande uppgifter om alla insjöar och olika delar av Östersjön som överskrider en hektar. Användarna kan bland annat dela bilder och andra observationer i tjänsten.

Kommunerna och städerna följer upp blågrönalgsläget på badstränderna, så det lönar sig att meddela rikliga förekomster av blågrönalger till kommunens hälsoskyddsmyndigheter.

Blågrönalgobservationer även i tjänsterna Österjön.fi och Vatten.fi

Kartorna över blågrönalger som visas i tjänsterna Östersjön.fi och Vatten.fi sammanför blågrönalgobservationerna som anmälts i Insjö-havswikin, blågrönalgsobservationerna på Helsingfors stads badstränder och blågrönalgsobservationerna som baserar sig på Sykes satellittolkningar under de senaste tre dagarna.

Så här känner du igen blågrönalger

En liten mängd blågrönalger ser i vattnet ut som gröna eller gulaktiga partiklar. Smala ränder av alger kan flyta in till stranden. En riklig mängd blågröna alger bildar vid lugnt väder grön- eller gulaktiga algmattor som anhopas i strandvattnet. På våren kan gulaktigt pollen från barrträd också finnas i vattnet. Pollen förekommer till skillnad från blågröna alger förutom på vattenytan också på till exempel bryggor eller trädgårdsmöbler.

Om algmassan löser upp sig i korn i vattnet när du rör den med en pinne är det frågan om blågröna alger. Om algerna fastnar vid pinnen är det fråga om något annat än blågröna alger. I ett vattenkärl stiger blågrönalgerna till ytan som grönaktiga korn inom ungefär en timme.

Läs mera i Vatten.fi:

Sommarens algprognos:

Riksomfattande information om algblomning

Satellitobservationer

Mer information


(Telefon kl. 13.00–15.00)

Insjöarna: tfn +358 50 5734 347 och +358 295 251 326

Östersjöns tillstånd: tfn +358 50 5693 297 och +358 295 251 314

Satellitobservationer: tfn. +358 50 4707 576 och +358 295 251 329, e-post: Eotuki@syke.fi

Kontakter

Kommunikation:


Kommunikationspraktikant Tytti Juusti, Finlands miljöcentral, tfn. 0295 252 323, fornamn.efternamn@syke.fi


Kommunikationsspecialist Eija Järvinen, Finlands miljöcentral, tfn. 0295 251 242, fornamn.efternamn@syke.fi

Mediapalvelu Suomen ympäristökeskuksessa

Suomen ympäristökeskuksen mediapalvelu välittää tietoa ympäristökeskuksessa tehtävästä tutkimuksesta, auttaa toimittajia löytämään asiantuntijoita haastateltaviksi ja tarjoaa valokuvia median käyttöön.

Yhteydenottoihin vastaavat viestintäasiantuntijat. Palvelemme arkisin klo 9-16.

Tel:029 525 1072syke_ajankohtaiset@syke.fi

Bilder

Massförekomsten av pollen kan misstas som blomning av blågrönalger. © Kristiina Vuorio
Massförekomsten av pollen kan misstas som blomning av blågrönalger. © Kristiina Vuorio
Ladda ned bild

Om

Suomen ympäristökeskus
Suomen ympäristökeskus
Latokartanonkaari 11
00790 HELSINKI

0295 251 000https://www.syke.fi/fi-FI

Det är dags att övergå från att lösa enskilda miljöproblem till en hållbarhetsomställning som genomsyrar hela samhället. Finlands miljöcentral (Syke) påverkar byggandet av ett hållbart samhälle genom forskning, information och tjänster. Finlands miljöcentral är ett forskningsinstitut där cirka 700 experter och forskare arbetar i Helsingfors, Uleåborg, Jyväskylä och Joensuu.  

Följ Suomen ympäristökeskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen ympäristökeskus

Miljöskadliga stöd bedömdes – orsakandet av naturförlust bör identifieras i beskattningen18.9.2023 11:20:00 EEST | Tiedote

Genom att slopa statens ekonomiska stöd för verksamhet som förstör miljön kan man både förbättra miljöns och statsfinansernas tillstånd. Rapporten Miljöskadliga stöd i Finland. En översikt av stöd som påverkar klimatet och biologisk mångfald (på finska) som Finlands miljöcentral publicerat idag går igenom utvecklingen av bedömningsmetoderna för miljöskadliga stöd och bedömt de skadliga effekterna av stöden särskilt på klimatet och den biologiska mångfalden.

Ympäristölle haitallisia tukia arvioitiin – luontokadon aiheuttaminen olisi tunnistettava verotuksessa18.9.2023 11:00:00 EEST | Tiedote

Poistamalla valtion taloudellinen tuki ympäristöä pilaavalta toiminnalta voidaan kohentaa sekä ympäristön että valtiontalouden tilaa. Suomen ympäristökeskuksen tänään julkaisemassa raportissa Ympäristölle haitalliset tuet Suomessa. Katsaus ilmastolle ja luonnon monimuotoisuudelle haitallisiin tukiin on käyty läpi ympäristölle haitallisten tukien arviointimenetelmien kehitystä ja arvioitu tukien haitallisia vaikutuksia erityisesti ilmastolle ja luonnon monimuotoisuudelle.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum