Den regionala beredskapskommittén behandlade riskbedömningar och beredskapen inför den kommande semesterperioden

Dela

Den regionala beredskapskommittén som sammanträdde under Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands ledning fick en sammanfattning av de regionala riskbedömningarna. Identifierade gemensamma risker i regionen är elavbrott, datakommunikationsstörningar, vattendistributionen och extrema väderfenomen.

Den regionala beredskapskommittén som upprätthålls av Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland samlades torsdagen den 8 juni 2023 för att uppdatera  lägesbilden för den regionala beredskapen. 

Beträffande det allmänna läget lyfte regionförvaltningsverkets överdirektör Marko Pukkinen fram de senaste vändningarna i Rysslands anfallskrig mot Ukraina samt de pågående regeringsförhandlingarna. Resultatet av regeringsförhandlingarna avgör utvecklingsriktningen de kommande åren i såväl kommunerna och välfärdsområdena som inom statsförvaltningen. 

”Anpassningsåtgärder på sex miljarder euro samt finansieringen av social- och hälsovårdstjänsterna kommer att påverka oss alla”, sammanfattade Pukkinen.

Regionala riskbedömningar kompletterar den nationella riskbedömningen

Räddningsöverinspektör Mia Saarimäki informerade beredskapskommittén om att de regionala riskbedömningarna som utarbetats som egna processer på regionnivå har blivit färdiga under våren. Regionförvaltningsverken och räddningsverken samordnade beredningen i ett brett samarbete med aktörerna i regionen. 

”De regionala riskbedömningarna behandlar närmare eventuella risker i respektive region och beredskapsbehoven. I de bedömningar som gjordes i Västra och Inre Finlands område identifierades som gemensamma risker elavbrott, datakommunikationsstörningar, vattendistributionen och extrema väderfenomen”, sade Saarimäki.

De regionala riskbedömningarna bildar tillsammans med den nationella riskbedömningen olika aktörers nationella gemensamma riskbedömningshelhet. I helheten har de största riskerna har identifierats och bedömts förvaltningsövergripande. Avsikten är att aktörerna i regionerna ska utnyttja de regionala riskbedömningarna som en utgångspunkt för sin beredskap vid sidan av den nationella riskbedömningen. Riskbedömningarna kan utnyttjas i exempelvis utbildningar, beredskapsövningar och i gemensam beredskapsplanering. 

De regionala riskbedömningarna har publicerats i portalen för den  inre säkerheten (Tuovi).

Noggranna förberedelser inför den kommande semesterperioden

I Finland har vi sommarens semesterperiod framför oss. I regionen har man förberett sig noggrant inför den kommande semesterperioden och särskilt gett akt på bedrägerier, som är ett vanligt sätt att försöka vilseleda sommararbetare. 

Den här sommaren förbereder sig förvaltningen särskilt på cyberattacker och bekämpningen av dem. Vikariekedjorna har granskats och nödvändig personal säkerställts, även under semestrarna. 

Beredskapskommittén samlas nästa gång på hösten. 

I den regionala beredskapskommittén som samordnas av Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland deltar 46 aktörer från regionen. Samarbete görs på bred front. Att möjliggöra kontakten mellan olika aktörer och förmedla rätt och aktuell information till alla parter är en kärnuppgift i regionförvaltningsverkens arbete. Partnerskapet i regionerna är tätt och blir hela tiden mer mångsidigt när nya störningssituationer uppstår.

Mer information:

Överdirektör Marko Pukkinen, tfn 0295 018 582
fornamn.efternamn@rfv.fi

Nyckelord

Regionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum