Finanssivalvonta

Finansinspektionen tar 1.7.2023 över tillsynen av företag som beviljar konsumtionskrediter

Dela
Finansinspektionen tar den 1 juli 2023 över tillsynen av företag som beviljar konsumtionskrediter. Tillsynsansvaret har hittills legat hos Regionalförvaltningsverket i Södra Finland. Framöver svarar Finansinspektionen för tillsynen av rutinerna i dessa företag på samma sätt som andra kreditgivares rutiner.

Skuldsättningen hos finländska hushåll ligger på en hög nivå i fråga om både bostadslån och konsumtionskrediter. Som ett led i bekämpningen av hushållens överskuldsättning har en lag om centralisering av kreditövervakningen till en enda myndighet stiftats. Finansinspektionen tar vid början av 2023 över tillsynen av konsumtionskreditföretagare och förmedlare av person till person-lån från Regionalförvaltningsverket i Södra Finland.

Företag som beviljar konsumtionskrediter ska registrera sig hos tillsynsmyndigheten och uppfylla villkoren för registrering under hela verksamhetstiden. Företagens rutiner, såsom principerna för försäljning, marknadsföring och kreditgivning, övervakas framöver på Finansinspektionen på samma sätt som rutinerna hos andra kreditgivare. Finansinspektionen genomför regelbundna inspektioner hos företagen under tillsyn och påför dem vid behov administrativa påföljder för eventuella konstaterade försummelser. För närvarande finns det 45 registrerade kreditgivare i Finland.

- Finansinspektionen hälsar de nya företag som kommer att omfattas av vår proaktiva och förutsägbara tillsyn välkomna. Vi inleder tillsynen genom att bland annat bedöma att de nya företagen uppfyller villkoren för registrering, iakttar skyldigheterna enligt penningtvättslagen och har en god hantering av likviditetsriskerna. Genomgången ger oss en heltäckande bild av läget i företagen under tillsyn och bidrar till den framtida inriktningen av vår riskbaserade tillsyn, berättar avdelningschef Samu Kurri.

Också konsumentombudsmannen har behörighet att övervaka företag som är verksamma på konsumentkreditmarknaden.

Det utestående beloppet av konsumtionskrediter som konsumentkredit- och smålåneföretag beviljat finländska hushåll uppgick enligt Finlands Bank till 154 miljoner euro vid slutet av 2022 och den genomsnittliga låneräntan var 35 %.

Kontakta

avdelningschef Samu Kurri, digitalisering och analys. Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, telefon 09 183 5030, vardagar kl. 9-16.

Nyckelord

Kontakter

Mediejourbetjänar vardagar klockan 9–16, med undantag för skärtorsdag och nyårsafton, då jouren håller öppet klockan 9–13

Tel:09 183 50 30

Om

Finanssivalvonta
Finanssivalvonta
PL 103, Snellmaninkatu 6
00100 Helsinki

09 183 51https://www.finanssivalvonta.fi/

Finansinspektionen (FI) är en myndighet med ansvar för finans- och försäkringstillsynen i Finland. Under vår tillsyn står bland annat bankerna, försäkringsbolagen, pensionsbolagen, andra aktörer i försäkringsbranschen, värdepappersföretagen, fondbolagen och börsen. Vi främjar den finansiella stabiliteten, förtroendet för finansmarknaden och skyddet av kunder, investerare och försäkrade.

Följ Finanssivalvonta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Finanssivalvonta

Kapitaltäckning och solvens i den finansiella sektorn 31.3.2024: Fortsatt stark kapitaltäckning och solvens i Finlands finansiella sektor trots osäker omvärld13.6.2024 10:40:00 EEST | Tiedote

Finlands ekonomi vände från recession till mycket svag tillväxt i början av året, men den finansiella sek­torns omvärld präglas fortfarande av osäkerhet. Trots det svaga ekonomiska läget är kapitaltäckningen inom banksektorn fortfarande stark, fastän andelen krediter med en betydligt förhöjd kreditrisk ökat både inom hushålls- och företagskrediter. Arbetspensionsanstalternas solvensnivå stärktes under det första kvartalet, medan liv- och skadeförsäkringsbolagens solvens försvagades något. Det geopolitiska läget är fortfarande spänt och ränteutsikterna är osäkra, vilket ökar riskerna i den finansiella sektorn.

Finanssisektorin vakavaraisuus 31.3.2024: Suomen finanssisektorin vakavaraisuus säilyi edelleen vahvana epävarmassa toimintaympäristössä13.6.2024 10:40:00 EEST | Tiedote

Suomen talous kääntyi taantumasta hyvin vaisuun kasvuun alkuvuonna, mutta epävarmuus leimaa yhä finanssisektorin toimintaympäristöä. Heikosta taloustilanteesta huolimatta pankkisektorilla vakavaraisuus on säilynyt vahvana, vaikka sekä kotitalous- että yritysluotoissa luottoriskiltään merkittävästi kohonneiden luottojen osuudet ovat olleet kasvussa. Työeläkelaitosten vakavavaraisuusaste vahvistui ensimmäisellä neljänneksellä, mutta henki- ja vahinkovakuutusyhtiöillä se heikkeni hieman. Geopoliittinen tilanne on pysynyt jännitteisenä ja korkonäkymät epävarmoina, mikä lisää finanssisektorin riskejä.

Financial sector's capital position as at 31 March 2024: Finnish financial sector’s solvency remained strong in an uncertain operating environment13.6.2024 10:40:00 EEST | Press release

The Finnish economy moved from recession to very sluggish growth in the early months of the year, but the financial sector's operating environment is still marked by uncertainty. Despite the weakness of the economy, the banking sector's capital position has remained strong, although in both household and corporate credit the share of stage 2 loans has been growing. The solvency ratio of employee pension institutions strengthened in the first quarter, but that of life and non-life insurance companies weakened slightly. Geopolitical tensions remain and the outlook for interest rates is uncertain, which increases the financial sector’s risks.

Finansinspektionen utredde tillgången på grundläggande banktjänster - inga betydande ändringar i tillgången eller prissättningen jämfört med tidigare12.6.2024 14:00:00 EEST | Tiedote

Kundernas rätt till lagstadgade grundläggande banktjänster tillgodoses i huvudsak bra i Finland. Enligt Finansinspektionens bedömning var tillgången till grundläggande banktjänster fortfarande bra och priserna i huvudsak skäliga 2023. Uppgifterna i utredningen baserar sig på situationen vid årsskiftet den 31 december 2023.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye