Uudenmaan ELY-keskus

Luftkvaliteten i Nyland i huvudsak på en god nivå år 2022

Dela
År 20212 var luftkvaliteten i Nyland utanför huvudstadsregionen i huvudsak god eller tillfrädsställande. Vägtrafiken och vedeldningen är de faktorer som mest påverkade luftkvaliteten. Luftkvaliteten i Nyland utanför huvudstadsregionen år 2022 och utsläppen år 2021 framgår av en rapport om lufkvaliteten i Nyland år 2022 som publicerats av NTM-centralen i Nyland.
Bild: Memmi Ojantola
Bild: Memmi Ojantola

År 2022 mättes luftkvaliteten i Nyland utanför huvudstadsregionen kontinuerligt i trafikmiljön i Träskända och på en urban bakgrundstation i Lojo. Vid mätstationerna övervakades halterna av kväveoxider och partiklar. Halterna av kvävedioxid kartlades dessutom med en riktgivande passivinsamlingsmetod i Hyvinge, Träskända, Kervo, Kyrkslätt, Lojo, Nurmijärvi, Borgå, Tusby och Vichtis. Konsekvenserna av småskalig vedeldning för luftkvaliteten mättes i Gamla stan i Borgå.

År 2022 var luftkvaliteten i Nyland utanför huvudstadsregionen i huvudsak god eller tillfrädsställande. Luftkvaliteten klassiferades mestadels som god eller tillfrädsställande i Lojo och Träskända. I Träskändä var antalet timmar med dålig eller mycket dålig luftkvaliteten 125 och i Lojo 5. Orsaken för dålig luftkvaliteten var gatudamm. I Nyland påverkas luftkvaliteten mest av vägtrafiken och hushållens vedeldning.

Halterna av kvävedioxid härstammar huvudsakligen från vägtrafikens avgasutsläpp. År 2022 var halterna av kvävedioxid lite högre än år 2021, och klart högre än 2020 då coronapandemin ledde till en kraftig minskring av trafikvolymerna och halterna av kvävedioxid var rekordlåga. Vårens 2022 gatudammsäsong var övlig. Dammsäsongen var värst i mars-april. År 2022 halterna av luftföroreningar i Nyland översked inte gränsvarden, men WHO:s nya riktvärden överskreds localt. På lång sikt har halterna av luftföroreningar i Nyland sjunkit överallt.

Utsläppen från småskalig vedeldning kan lokalt vara en betydande utsläppskälla som försämrar luftkvaliteten. Vid vedeldning uppstår utsläpp som är skadliga för hälsan: mikropartiklar, sot, kolmonoxid och organiska föreningar, såsom benso(a)pyren. År 2022 kunde man se konsekvenserna av utsläppen från vedeldning i mätningarna som gjordes i Gamla stan i Borgå. Halten av benso(a)pyren i Borgå var högre än på småhusområden i huvudstadsregionen. Halten av benso(a)pyren underskred dock målvärdet. I Borgå ökade halterna särskilt i december. Energipriserna gick upp på vintern 2022 vilket förmodligen ledde till en ökning av vedeldning.

I Nyland utanför huvudstadsregionen finansieras uppföljningen av luftkvaliteten av områdets kommuner och industri. Uppföljningen genomföras i perioden av fem år. Samkommunen Helsinforsregionens miljötjänster HRM ansvarar för genomförandet av de luftkvalitetsmätningar och utsläppskartläggningar som ingår i uppföljningen. Mer information om luftkvaliteten i Nyland år 2022 och kommunspecifika uppgifter om luftkvaliteten finns i rapporten som publicerats av NTM-centralen i Nyland: Ilmanlaatu Uudellamaalla vuonna 2022 (Luftkvaliteten i Nyland år 2022)

Uppdaterat uppföljningsprogrammet om fortsättningen av uppföljningen för åren 2024 – 2028:

Ilmanlaadun seuranta Uudellamaalla: Päivitetty seurantaohjelma vuosille 2024- 2028

(Uppföljning av luftkvaliteten i Nyland. Uppdaterat uppföljningsprogram för åren 2024–2028)

Kontakter

NTM-centralen i Nyland, Vesa Suominen, vesa-suominen(at)ely-keskus.fi, 0400 363135


HRM, Outi Väkevä, outi.vakeva[at]hsy.fi, 045 6357698

Bilder

Bild: Memmi Ojantola
Bild: Memmi Ojantola
Ladda ned bild

Om

Uudenmaan ELY-keskus
Uudenmaan ELY-keskus
Opastinsilta 12 A, 2. krs
00520 Helsinki

0295 021 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-uusimaa

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

Följ Uudenmaan ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uudenmaan ELY-keskus

Antalet arbetslösa arbetssökande ökade tredje mest i Nyland (Nyland)20.2.2024 08:00:00 EET | Tiedote

I slutet av januari var antalet arbetslösa arbetssökande sammanlagt 95 586 i Nyland. Av dem var 86 952 utan anställning och 8 634 permitterade. Jämfört med året innan ökade antalet arbetslösa utan anställning med 7 929 personer (10,0 %) och antalet permitterade med 3 522 personer (68,9%). I hela landet ökade antalet arbetslösa utan anställning 8,7 % och antalet permitterade 56,6 % jämfört med året innan.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye