Vasa Elektriska Ab

Värmelagret expanderas i Vasklot, Vasa

Dela
Det värmeenergilager som år 2020 togs ibruk i Vasklot i Vasa kommer under pågående år att expanderas med cirka tre gigawattimmar. Lagret är ännu det största i sitt slag i Finland. I samband med expansionen kommer två nya elpannor att tas ibruk. De ökar effekten i fjärrvärmeproduktionen med sammanlagt 120 megawatt. Lösningarna tillför viktig flexibilitet i energisystemet och utökar samhällets självförsörjningsgrad vad gäller energi.
Bild: Mikael Matikainen, Vasa stad
Bild: Mikael Matikainen, Vasa stad

En allt större andel av energiproduktionen baserar sig på förnybara källor. Samtidigt som det skapar en god grund för ett utsläppsfritt energisystem, är den större andelen väderberoende produktion en sak som måste beaktas i alla lösningar. Det behövs mer flexibilitet och fler lagringsmöjligheter.

El- och värmeproduktionens beröringspunkter är allt tydligare i den nya marknadssituationen där elpriset och eltillgången på marknaden varierar mycket. I några år har man därför talat om hur de olika sektorerna utnyttjas för att utjämna toppar inom produktion och förbrukning. Sättet att granska och planera energisystemet ur ett sådant helhetsperspektiv kallas också sektorintegration.

Inbesparingar med hjälp av elpannor

- Värmen vi producerar med elpannor möjliggör i kombination med värmelagret en optimering av värme- och elproduktionen i kraftverket i Vasa, berättar verkställande direktör vid Vaasan Voima, Janne Österback.

- Det ger oss betydande fördelar i värmeproduktionen, och samtidigt ökas flexibiliteten också i elsystemet.

Lösningen drar nytta av förnybar energiproduktion, såsom solenergi och vindkraft, under stunder när elproduktionen är större än det som förbrukas. På så sätt påverkar den heller inte elens tillräcklighet.

- Genom att köra elpannan som en del av produktionen kan vi dra nytta av billiga elpriser i situationer när det finns mycket förnybar energi i elsystemet. Därför är det här också ett stort steg mot en utsläppsfri fjärrvärmeproduktion, som inte bygger på förbränning, berättar Markus Tuomala, fjärrvärmedirektör vid Vasa Elektriska.

Tuomala konstaterar att lösningen också höjer på samhällets energisjälvförsörjningsgrad, eftersom det behövs allt mindre bränslen i fjärrvärmeproduktionen.

Den nuvarande elpannan vid kraftverket har en effekt om 40 MW, och med den producerades år 2022 cirka 5 % av Vasa Elektriskas fjärrvärme.

Expansionen av värmelagret har fått närmare en miljon euro i energieffektivitetsstöd av arbets- och näringsministeriet. Mer information om projektet utlovas i slutet av året.

Nyckelord

Kontakter

Anträffbar 30.6 kl. 8.30 - 12.00

Janne Österbackverkställande direktörVaasan Voima Oy

Tel:010 505 5235

Bilder

Bild: Mikael Matikainen, Vasa stad
Bild: Mikael Matikainen, Vasa stad
Ladda ned bild

Länkar

Om

Vasa Elektriska Ab
Vasa Elektriska Ab
Kyrkoesplanaden 0
65100 Vasa

06 324 5750http://www.vasaelektriska.fi

Vasa Elektriska är en stark energikoncern inom elhandel, elöverföring och fjärrvärme. Till koncernen hör dotterbolaget Vasa Elnät Ab. Koncernen sysselsätter ungefär 135 personer och omsättningen år 2022 utgjorde ca 330 milj. euro. År 2022 fyllde Vasa Elektriska 130 år.

Följ Vasa Elektriska Ab

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vasa Elektriska Ab

Finlands största ibruktagna kombination av elpannor och värmelager finns i Vasa17.11.2023 10:52:56 EET | Tiedote

I Vasklot, Vasa har man precis tagit ibruk 120 megawatt ny elpannekapacitet och förstorat värmelagret. I och med den senaste anskaffningen är den sammanlagda kapaciteten hos elpannorna i Vaasan Voimas kraftverk 160 megawatt, vilket på basen av effekt betyder att Vasa fjärrvärmeproduktions elpannor är bland de största i Finland. Tillsammans med det nu utvidgade värmelagret tillför lösningen efterlängtad flexibilitet och kostnadseffektivitet samtidigt som den minskar på utsläppen i fjärrvärmeproduktionen.

Energikrisens effekter syns fortfarande i resultatet26.10.2023 07:05:00 EEST | Tiedote

I januari–september uppgick koncernen Vasa Elektriskas omsättning till 135,9 miljoner euro (229,2 M€). Rörelsevinsten sjönk från motsvarande period året innan och var negativ, -0,7 miljoner euro (18,7 M€). I slutet av september visade dock resultatprognosen för hela året 2023 ett bättre resultat än året innan, men variationer i marknaden och ett osäkert globalt läge kan fortfarande inverka kraftigt på slutårets utveckling. Bolagets soliditetsgrad steg till 49,6 procent (38,6 %).

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum