ELY-keskukset

Den omfattande allemansrätten gör det möjligt att njuta av naturen

Dela
Allemansrätten ger oss strålande möjligheter till aktivitet och avkoppling i naturen oberoende av vem som äger eller innehar ett område. Rekreation i naturen är inom ramen för allemansrätten gratis och förutsätter inte markägarens tillstånd eller samtycke. Den som rör sig i naturen måste emellertid komma ihåg sitt ansvar: genom att utnyttja allemansrätten får man inte orsaka olägenheter eller störningar för andra eller miljön.

Grunden till allemansrätten finns i Finlands lagstiftning och i flera lagar som tryggar, styr och begränsar allemansrätten. Med stöd av allemansrätten får man till exempel utan att orsaka onödig skada, olägenhet eller störning simma och åka båt i vattendrag. Dessutom får man röra sig i naturen till fots, på skidor eller cykel, utom på gårdsplaner och områden som tagits i särskilt bruk, till exempel åkrar som odlas och planteringar. Man kan tillfälligt vistas och övernatta på platser där det också annars är tillåtet att röra sig. Även vilda bär, svampar och blommor kan plockas för eget bruk eller till försäljning. Markägaren har inte äganderätt till dessa.

Var ansvarsfull och respektera hemfriden

Det är viktigt att komma ihåg sitt ansvar när man utnyttjar allemansrätten. Även om allemansrätten är omfattande, skyddar finsk lag exempelvis var och ens hemfrid. Därför är det bra att komma ihåg att man t.ex. ska resa tält tillräckligt långt ifrån bostadsbyggnader och att det inte är tillåtet att plocka bär på någons gård.

Bär skräpet med dig

Utnyttjandet av allemansrätten får inte medföra mer än ringa skada eller störning för andra eller miljön. Det är förbjudet att skada och fälla träd och avsiktligt störa fridlysta djurarterna, i synnerhet under förökningstiden, på viktiga rastplatser under flyttningen eller på platser som annars är viktiga under deras livscykel. Alla fågelarter är fredade under häckningstiden.

Särskilt på sommaren är det väldigt många som rör sig i naturen. Det är alltså viktigt att ha koll på allemansrätten och begränsningarna av den, och beakta det här när man är ute i naturen. Exempelvis får man inte lämna skräp efter sig i naturen.

Även användningen av eld kräver noggrannhet och tillräcklig försiktighet. Till exempel får man inte göra upp öppen eld om Meteorologiska institutet har utfärdat varning för skogs- eller gräsbrand, och öppen eld får inte heller göras upp på någon annans mark utan markägarens tillstånd. Räddningsverket kan ge mer information om restriktionerna.

Ta förhand reda på eventuella restriktioner i området

Naturvårdslagen gör det möjligt att begränsa vistelse i naturskyddsområden. Det finns skillnader i begränsningarna beroende på typ av naturskyddsområde. Exempelvis kan en bestämmelse som förbjuder eller begränsar rätten att färdas, slå läger, stiga i land eller att hålla båt, fartyg eller annat fordon skrivas in i beslutet om att inrätta en nationalpark eller ett annat naturskyddsområde eller i ordningsstadgan för parken eller området. Förbud eller begränsningar i rätten att färdas eller stiga i land förutsätter att förbudet eller begränsningen är nödvändig för att djurlivet eller växtligheten ska kunna bevaras. Man bör på förhand ta reda på om det finns begränsningar i rätten att färdas i ett område.

Nationalparkerna har under de senaste veckorna varit särskilt populära utflyktsmål. Allemansrätten gäller inte som sådan i naturskyddsområden, såsom nationalparker. Vanligtvis får man röra sig fritt av egen kraft, men det kan finnas begränsningar. Det är tillåtet att meta och pilka samt plocka bär och svampar också i nationalparkerna.

Allemansrätten i korthet

Du får

 • röra dig utomhus till fots, på skidor eller cykel utom på gårdsplaner och områden som tagits i särskilt bruk (till exempel åkrar som odlas och planteringar)
 • tillfälligt vistas på sådana platser där det också annars är tillåtet att röra sig (till exempel tälta på tillräckligt avstånd från närmaste bebyggelse)
 • plocka vilda bär, svampar och blommor
 • meta och pilka
 • färdas i vattendrag och på isen

Du får inte

 • störa eller orsaka olägenheter eller skador för andra människor eller naturen
 • störa vilda djur och fåglars häckning
 • fälla eller skada träd
 • ta mossor, lavar, jordmaterial eller träd
 • störa hemfriden
 • skräpa ner
 • köra med motordrivna fordon i terräng utan tillstånd av markägaren
 • fiska och jaga utan vederbörligt tillstånd.

Mer information om allemansrätten och hur man rör sig i naturen:

Nyckelord

Bilder

Om

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd. 

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Ansökningarna om utvecklingstjänster för företag upphör22.9.2023 12:32:52 EEST | Tiedote

NTM-centralernas Utvecklingstjänster för företag läggs ned i början av 2024 i enlighet med regeringsprogrammet. Ansökningstiden för Analys- och Konsulteringstjänster går ut i alla landskap senast 30.11.2023. I landskapen Västra och Södra Finland upphör dock anslagen redan tidigare. Minst anslag finns till förfogande i Västra Finland, där man inte längre rekommenderar att lämna in nya ansökningar. Ansökningarna behandlas i den ordning de inkommit och tjänsterna beviljas så länge det finns anslag. Under hösten inleds ännu nya utbildningar.

ELY-keskusten Yritysten kehittämispalvelujen haut päättyvät22.9.2023 12:32:52 EEST | Tiedote

ELY-keskusten Yritysten kehittämispalvelut lakkautetaan vuoden 2024 alusta hallitusohjelman mukaisesti. Analyysi- ja Konsultointi-palvelujen haku päättyy kaikissa maakunnissa viimeistään 30.11.2023. Länsi- ja Etelä-Suomen maakunnissa määrärahat kuitenkin loppuvat jo aiemmin. Vähiten määrärahaa on käytettävissä Länsi-Suomessa, jossa uusien hakemusten jättämistä ei enää suositella. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä ja palveluja myönnetään niin kauan kuin määrärahoja riittää. Syksyn aikana on käynnistymässä vielä uusia koulutuksia.

Korjaamisen jalo taito - suunnitteletko vanhan rakennuksesi korjausta?18.9.2023 14:00:33 EEST | Tiedote

Tervetuloa 10.10.2023 Turussa järjestettävään Korjaamisen jalo taito -seminaariin (etäosallistumismahdollisuus). Seminaarissa pureudutaan korjausrakentamisen taidon tarpeisiin ja uhanalaisuuteen. Tapahtuma on suunnattu valtakunnallisesti kaikille rakentamisen ja kiinteistönhuollon parissa toimiville ja alalle aikoville sekä koulutuksen parissa työskenteleville. Ympäristöministeriö osoittaa ELY-keskuksille vuosittain määrärahaa jaettavaksi avustuksina rakennusperinnön hoitoon. Tänä vuonna rakennusperinnön hoidon avustusten haku käynnistyy 17.10.2023.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum