Tuomioistuinvirasto

Juhana Niemi blir överdomare vid Norra Finlands förvaltningsdomstol

Dela
Republikens president har i dag utnämnt förvaltningsrättsdomare Juhana Niemi till överdomare vid Norra Finlands förvaltningsdomstol för en tid av sju år från och med 1.7.2023.

Juhana Niemi är för närvarande förvaltningsrättsdomare vid Tavastlands förvaltningsdomstol och är också avdelningschef där. Tidigare har han varit föredragande vid högsta förvaltningsdomstolen och förvaltningsdomstolen, skattesekreterare vid skatteverket, överinspektör vid Migrationsverket och forskare vid universitetet.

Niemi är också ersättare i domarförslagsnämnden. Dessutom har han avlagt specialyrkesexamen i ledarskap och företagsledning.

Förvaltningsdomstolen har nyligen flyttat in i nya lokaler i Uleåborgs tingshus. År 2022 inrättades nya tjänster vid förvaltningsdomstolen i syfte att stärka förutsättningarna för handläggningen av ärenden som omfattas av den s.k. gröna övergången.

Till domkretsen för Norra Finlands förvaltningsdomstol hör landskapen Norra Österbotten, Kajanaland och Lappland, där det finns sammanlagt cirka 670 000 invånare. Förvaltningsdomstolen har sitt verksamhetsställe i Uleåborg.

År 2022 inkom sammanlagt 1884 mål och ärenden till Norra Finlands förvaltningsdomstol och 1877 avgjordes. Den genomsnittliga handläggningstiden för avgjorda mål och ärenden var 9,2 månader räknat från den dagen de inkommit. Social- och hälsovårdsärendena utgör den klart största gruppen av ärenden. År 2022 fanns det ca 60 anställda vid förvaltningsdomstolen, av vilka ca hälften var domare.

Nyckelord

Kontakter

förvaltningschef, Norra Finlands förvaltningsdomstol, Johanna Kivelä tfn 050 3811 562, johanna.kivela@oikeus.fi

Om

Tuomioistuinvirasto
Tuomioistuinvirasto
PL 100/PB 100
00085 Tuomioistuinvirasto/Domstolsverket

0295650500http://www.tuomioistuinvirasto.fi

Dom­stols­ver­ket är en själv­stän­dig central­för­valt­nings­myn­dig­het inom ju­sti­ti­e­mi­ni­s­te­ri­ets för­valt­nings­om­rå­de som be­tjä­nar hela dom­stols­vä­sen­det.

Verket har till uppgift att se till att domstolarna kan utöva dömande makt med hög kvalitet och att domstolarnas förvaltning är effektivt och ändamålsenligt organiserad.

Följ Tuomioistuinvirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tuomioistuinvirasto

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum