Suomen ympäristökeskus

Perinteiset ja biohajoavat katemuovit kuormittavat maatalousmaata

Jaa

Suomen ympäristökeskuksen vetämä MicrAgri-tutkimushanke selvitti maa- ja puutarhatalouden muovikuormitusta maaperään. Tutkimuksissa selvisi, että maatalousmaahan päätyy mikromuoveja viljelyssä käytetyistä katemateriaaleista. Lisäksi havaittiin, että biohajoaviksi luokiteltujen muovien kappaleet hajosivat viileässä peltomaassa hyvin hitaasti. Maatalousmaan muovikuorman vähentämiseksi biohajoaville muoveille tulisikin kehittää uudet Suomen pohjoisiin olosuhteisiin sopivat hajoamisvaatimukset ja maatalousmuovijätteen lajittelua ja keräämistä pois maatiloilta tulisi tehostaa.

Katekalvoa pellolla. © Salla Selonen
Katekalvoa pellolla. © Salla Selonen

Maatalousmuoveja päätyy maaperään

”Otimme maanäytteitä pelloilta, joissa oli käytetty erilaisia katemuoveja ja -kankaita ja analysoimme niistä isompikokoiset muovit ja osasta näytteitä mikromuovit. Isompikokoisia muoveja kerättiin myös maan pinnalta. Näin selvitimme, onko materiaaleista irronnut maaperään muovinpalasia tai -hiukkasia”, Syken erikoistutkija Salla Selonen kertoo. 

Eri peltokohteiden maaperästä löytyi eniten kyseisellä kohteella käytettyä muovityyppiä, mikä viittaa siihen, että nämä materiaalit ovat maaperän makro- ja mikromuovien lähteitä. Yli kahden millimetrin kokoisia muoveja löytyi eniten kohteilta, joissa oli käytetty monivuotista biohajoavaa kalvoa. Mikromuoveja puolestaan löytyi eniten kohteilta, joissa oli käytetty auringonvalon vaikutuksesta pilkkoutuvaa oksohajoavaa kalvoa. Oksohajoavien muovien tuominen markkinoille on nykyisin kielletty EU-alueella (2019/904/EU).  

Kohteilta, joissa oli käytetty polyeteeni-mansikkamuovia, löytyi myös runsaasti mikromuoveja, mutta suurempia kappaleita vain vähän. Tämä voi heijastaa viljelijöiden aktiivisuutta suurempien muovinkappaleiden keräämisessä tai mikro- ja makromuovien erilaista syntymekanismia. Makromuoveja irtoaa katekalvoista repeämällä, kun taas mikromuoveja voi muodostua kulumisen kautta. Katemateriaalien lisäksi maaperän mikromuovilähteitä ovat tutkimusten mukaan esimerkiksi jätevesilietepohjaiset lannoitteet. 

Biohajoava katemuovi hajoaa hitaasti viileissä olosuhteissa 

Laboratoriokokeissa perinteisestä polyeteeni-katekalvosta jauhettujen mikromuovien vaikutukset olivat maaperässä vähäisiä. Sen sijaan biohajoavaksi luokitellusta muovista jauhetut mikromuovit ja selluloosa lisäsivät korkeilla pitoisuuksilla (1 %) maan liukoisen hiilen määrää, mikä todennäköisesti oli syynä maaperän typenkierrossa havaittuihin muutoksiin. Biohajoava muovi muutti myös maaperän mikrobiyhteisöä. Kiivas hajotusaktiivisuus ja maaperän vedenpidätyskyvyn kasvu vaikuttivat todennäköisesti myös kasveihin ja lieroihin. 

Toisessa laboratoriokokeessa havaittiin, että isompien biohajoavien muovinkappaleiden hajoaminen maaperässä oli hidasta. Kylmässä (1–3 °C) hajoamisen merkkejä ei ollut juuri laisinkaan ja lämpimässäkin (21–22 °C) hajoamisen merkit olivat vähäisiä 21 kuukautta kestäneen kokeen aikana. Biohajoavien muovien hajoaminen Suomen pohjoisissa ympäristöolosuhteissa on siis hidasta. 

Ratkaisuja etsittiin yhdessä viljelijöiden kanssa 

Hanke keräsi kyselytutkimuksella viljelijöiden havaintoja muovien esiintymisestä maaperässä sekä ehdotuksia muovikuormituksen vähentämiseksi. Aihe herätti kiinnostusta, ja vastauksia tuli yli 300 kappaletta. Vastauksissa maatalousmuovien kierrätyksen tehostaminen nousi yleisimmäksi ehdotukseksi maaperän muovikuormituksen vähentämiseksi. Myös materiaalien ja menetelmien kehittämistä pidettiin tärkeänä.  

Toimenpiteitä pohdittiin myös alan asiantuntijoiden ja sidosryhmien kanssa. MicrAgri-hankkeen suositukset toimenpiteiksi on nyt julkaistu Suomen ympäristökeskuksen raportteja -sarjassa sekä Toimintasuositukset-julkaisussa

Maaperän muovikuormituksen vähentämiseksi tarvitaan sääntelyä, valvontaa ja tutkimustietoa. Tietoa parhaista käytännöistä tulisi kerätä ja ylläpitää keskitetysti niin, että ne ovat kaikkien viljelijöiden saatavilla.  

Suomen ympäristöolosuhteet tulisi huomioida sekä biohajoavien materiaalien kehityksessä että hajoavuuskriteereissä. Lisäksi tarvitaan pakollisia tuotemerkintöjä ja valvontaa biohajoavien katemuovien hajoamisesta maaperässä sekä tutkimustietoa biohajoavien muovien jäämistä ja vaikutuksista erilaisissa maaperä- ja ilmasto-olosuhteissa. Perinteisten ja biohajoavien muovien hyödyt ja haitat tulisi arvioida kokonaisvaltaisesti koko elinkaaren ajalta. Lisäksi esimerkiksi jätevesilietteen ravinteiden talteenottoa ja hyödyntämistä tulisi kehittää niin, etteivät lietteessä olevat haitta-aineet ja mikromuovit päätyisi maaperään.  

Maatalousmuovien tutkiminen jatkuu  

Maa- ja metsätalousministeriön Maatilatalouden kehittämisrahaston (Makera) rahoittamassa hankkeessa MicrAgri: Mikromuovit maatalousmaassa – päästöt, vaikutukset ja vähentäminen pureuduttiin maatalousmaan muovikuormitukseen Suomen ympäristökeskuksen (Syke), Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja Ruokaviraston yhteistyönä. Samalla tutkittiin, miten perinteiset ja biohajoavat mikromuovit vaikuttavat maaperään, kasveihin ja maaperäeliöihin. 

“Siinä missä mikromuoveja on tutkittu meriympäristössä jo pari vuosikymmentä, huoli maaperän mikromuoveista nousi selkeästi myöhemmin. Viime vuosina aihetta koskevat tutkimukset ovat lisääntyneet nopeasti”, Selonen kertoo. 

Tällä hetkellä käynnissä on EU:n Horizon2020-ohjelmasta rahoitettu hanke PAPILLONS, jossa pureudutaan maatalousmaan mikromuovikuormitukseen ja sen vaikutuksiin Euroopan tasolla. Suomesta hankkeessa ovat mukana sekä Suomen ympäristökeskus että Luonnonvarakeskus. EU:n LIFE-ohjelman alla rahoitettu hanke PlastLIFE jalkauttaa Suomen Muovitiekarttaa, jossa yksi toimenpide-ehdotus on tehostaa muovin kierrätystä ja korvaamista maataloudessa ja puutarhoilla. Hanketta koordinoi Suomen ympäristökeskus, ja siinä on mukana lukuisia partnereita tutkimuslaitoksista, oppilaitoksista, kuntasektorilta, järjestöistä ja yritysmaailmasta. 

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Mediapalvelu Suomen ympäristökeskuksessa

Suomen ympäristökeskuksen mediapalvelu välittää tietoa ympäristökeskuksessa tehtävästä tutkimuksesta, auttaa toimittajia löytämään asiantuntijoita haastateltaviksi ja tarjoaa valokuvia median käyttöön.

Yhteydenottoihin vastaavat viestintäasiantuntijat. Palvelemme arkisin klo 9-16.

Puh:029 525 1072syke_ajankohtaiset@syke.fi

Kuvat

Katekalvoa pellolla. © Salla Selonen
Katekalvoa pellolla. © Salla Selonen
Lataa

Linkit

On aika siirtyä yksittäisten ympäristöongelmien ratkaisemisesta koko yhteiskunnan läpileikkaavaan kestävyysmurrokseen. Suomen ympäristökeskus (Syke) vaikuttaa tutkimuksella, tiedolla ja palveluilla kestävän yhteiskunnan rakentamiseen. Suomen ympäristökeskus on valtion tutkimuslaitos, jossa työskentelee noin 700 asiantuntijaa ja tutkijaa Helsingissä, Oulussa, Jyväskylässä ja Joensuussa.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen ympäristökeskus

Observationerna av cyanobakterier har ökat något i insjöarna11.7.2024 14:50:43 EEST | Tiedote

Observationerna av cyanobakterier har ökat något i insjöarna i hela landet och observationer har gjorts ända till Lappland. På öppet hav finns det nu cyanobakterier i Finska viken och Skärgårdshavet, i södra Bottenhavet håller cyanobakterier på att utvecklas. I kustområdet har cyanobakterier fortfarande observerats huvudsakligen vid Nylands och Egentliga Finlands kuster och antalet observationer har knappt förändrats alls.

Slight increase in blue-green algae observations in inland waters11.7.2024 14:40:48 EEST | Press release

Blue-green algae observations have increased slightly throughout the country, and observations have been made even in Lapland. Blue-green algae now occur in the Gulf of Finland and the Archipelago Sea. In the southern part of the Bothnian Sea blue-green algae are just developing. Blue-green algae have still been observed in the coastal area, mainly on the coasts of Uusimaa and Southwest Finland, and the number of observations has not changed much.

Sinilevähavainnot sisävesillä lisääntyneet hieman11.7.2024 13:00:00 EEST | Tiedote

Sinilevähavainnot ovat hieman lisääntyneet sisävesillä koko maassa, ja havaintoja on tehty aina Lappia myöten. Avomerellä sinilevää on nyt Suomenlahdella ja Saaristomerellä, Selkämeren eteläosassa sinilevä on vasta kehittymässä. Rannikkoalueella sinilevää on havaittu edelleen pääasiassa Uudenmaan ja Varsinais-Suomen rannikolla, eikä havaintojen määrä ole juurikaan muuttunut. Huom! Korjattu tiedotteen lopussa: Kuluvalla viikolla Järvi-meriwikin ja Vesi.fi:n kautta saatiin enemmän kansalaishavaintoja kuin viime viikolla.

The blue-green algae situation has remained stable since last week, unstable and windy weather slows down the growth of blue-green algae4.7.2024 13:06:23 EEST | Press release

The blue-green algae situation has remained stable since last week. In inland waters, blue-green algae observations have slightly decreased, and the algae situation in coastal areas has remained unchanged. In sea areas, windy weather has largely mixed blue-green algae with water mass. In recent days, blue-green algae have been observed especially in the west of Hanko and the Upinniemi open sea area.

Algläget har hållits stabilt sedan förra veckan, det instabila och blåsiga vädret dämpar ökningen av cyanobakterier4.7.2024 13:03:26 EEST | Tiedote

Algläget har varit stabilt sedan förra veckan. Observationerna av cyanobakterier har minskat något i insjöarna och algläget i kustområdena har förblivit oförändrat. I havsområdena har det blåsiga vädret till stor del blandat ihop cyanobakterierna med vattenmassan. Under de senaste dagarna har cyanobakterier observerats särskilt väster om Hangö och i Obbnäsfjärden.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye