Finnboat

Flytande toppar Finlands båtsommar i augusti

Dela
Finlands båtsommar kulminerar i medlet av augusti i och med storevenemanget på Drumsö, Helsingfors för båtfolket, sportfiskarna och för andra utövaren av vattenaktiviteter. Finlands största flytande båtutställning Uiva Flytande arrangeras i år 17–20 augusti.
Under de senaste 25 åren Flytande båtutställningen har arrangerats  i samråd med Helsingfors Segelklubb på östra stranden av Drumsö.  Evenemangets historia sträcker sig till slutet av 1970-talet. Sedan dess har Helsingfors Flytande båtutställning utvecklats till den största utställningen i sitt slag i Norden.
Under de senaste 25 åren Flytande båtutställningen har arrangerats i samråd med Helsingfors Segelklubb på östra stranden av Drumsö. Evenemangets historia sträcker sig till slutet av 1970-talet. Sedan dess har Helsingfors Flytande båtutställning utvecklats till den största utställningen i sitt slag i Norden.

”Flytande båtutställningen är ett viktigt evenemang speciellt för dem som planerar att införskaffa en större båt, men då sommaren närmar sitt slut är Flytande även ett utmärkt tillfälle att granska båtvärmare, elektronik, vinterförvaringstjänster och nyheter inom fritidsfisket. På det drygt två hektar stora landområdet finns alla produkter och tjänster för båtfolket, från linor, plotters och seglingskläder till utombordare och inombordsmotorer”, berättar Jarkko Pajusalo, verkställande direktör för evenemangets arrangör Båtbranschens Centralförbund Finnboat.

HSK:s klubbhamns bryggor, på östra stranden av Drumsö, utgör en bra plats att granska det aktuella båtutbudet, men under årtionden har Flytande vuxit från en renodlad båtutställning till ett evenemang som hör till hela familjens sommarprogram. På Flytande har man till exempel möjligheten att reservera provkörningar för att prova båtar och med PORY:s instruktörer kan man prova på segling. I Segling och Båtsport i Finlands barnvärld kan familjens minsta bekanta sig med segling och båtliv via roliga och sportiga aktiviteter.

”Till hela familjens programhöjdpunkter hör Extreme Lifes akrobaters flyboard- och freestyle-vattenskoter uppvisningar från fredag till söndag. Bredvid Flytandes programscen finns liksom under tidigare år ett brett utbud av street food-stånd”, berättar Pajusalo.

På Flytandes programscen kan man under många framställningar bekanta sig med allt som hör till båtunderhåll och -service. Årets speciella tema utgörs av förberedelserna för en oceansegling. Temat behandlas såväl ur långfärdsseglarens som kappseglarens synvinkel.

Augustievenemanget betjänar båtbytarna

Helsingfors Flytande båtutställning har under 45 år förstärkt sin ställning som Finlands största flytande båtuställning som har även internationellt betydande. På bryggorna och i landmontrarna betjänar drygt 150 företag båtfolket och med finns drygt 250 olika vattenfarkoster från vattenjetar och roddbåtar till stora långfärdsbåtar. Efter midsommaren är praktiskt taget alla bryggplatser redan reserverade och på land finns det ännu rum för enstaka utställare.

”Uiva Flytande-utställningens popularitetet visar hur båtbranschens aktörer har funnit att augusti-evenemanget betjänar båtfolket bra. Utställningen erbjuder tillverkare och återförsäljare ett utmärkt tillfälle att betjäna särskilt de båtägare som planerar att byta ut sin befintliga båt mot en ny. Sommarens båtsäsong pågår ännu och båtarna är i sjön, vilken underlättar utvärderingen av bytesbåtarna”, resonerar Pajusalo.

Antalsmässigt är största delen av utställningsbåtarna fem meters utombordarbåtar, som finländarna föredrar, och vilka lämpar sig såsom sommarstugans universalbåt samt till sportfiskehobbyn av olika slag. 

”En betydelsefull del av Flytande båtutställningen är ändå 10–15 meter långa båtar som lämpar sig för långfärdsbruk, och vilkas anskaffningsbeslut måste göras i god tid före nästa båtsäsong. Mindre båtar skaffas under Flytande ännu för höstens stug- och fiskefärder”, berättar Pajusalo.

Utställningen har arrangerats från och med år 1978

Uiva Flytande har arrangerats på nuvarande plats i HSK:s klubbhamn på Drumsö från och med år 1998, men evenemangets historia sträcker sig till slutet av 1970-talet.

Helsingfors Flytande båtutställning arrangerades första gången som ett samarbete mellan Finlands Mässa och segelsällskap Suomalainen Pursiseura, på Flisholmen i september 1978. Som uppdragsgivare för utställningen stod Finnboats föregångare Finlands Båt- och motorförening rf. I den första Uiva Flytande deltog 50 utställare och 68 båtar. Sedan dess har Helsingfors Flytande båtutställning utvecklats till den största utställningen i sitt slag i Norden.

År 1980 flyttade utställningsplatsen till Blekholmen utanför Södra hamnen och från och med 1998 har Helsingfors Flytande arrangerats på nuvarande plats i HSK:s välskyddade klubbhamn på Drumsö östra strand.

Flytande båtutställningen har alltid arrangerats i samråd med huvudstadsregionens segelföreningar, vilka kan erbjuda behövligt kajutrymme för ett storevenemang. Den första samarbetspartnern under slutet av 1970-talet var Suomalainen Pursiseura, därefter Nyländska Jaktklubben (NJK) och under de senaste 25 åren ”Hoski”, d.v.s. Helsingfors Segelklubb (HSK).

Båtbranschen är en betydande sysselsättare i Finland: direkt i branschföretagen arbetar 3500 personer och sysselsättningsinverkan är totalt 4000–6000 personer. Avvikande från de övriga nordiska länderna har Finland en stark egen produktion, exportens andel av totalproduktionen var senaste år hela 73 procent.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Under de senaste 25 åren Flytande båtutställningen har arrangerats  i samråd med Helsingfors Segelklubb på östra stranden av Drumsö.  Evenemangets historia sträcker sig till slutet av 1970-talet. Sedan dess har Helsingfors Flytande båtutställning utvecklats till den största utställningen i sitt slag i Norden.
Under de senaste 25 åren Flytande båtutställningen har arrangerats i samråd med Helsingfors Segelklubb på östra stranden av Drumsö. Evenemangets historia sträcker sig till slutet av 1970-talet. Sedan dess har Helsingfors Flytande båtutställning utvecklats till den största utställningen i sitt slag i Norden.
Ladda ned bild
Under årtionden har Flytande vuxit från en renodlad båtutställning till ett evenemang som hör till hela familjens sommarprogram. På bryggorna och i landmontrarna betjänar drygt 150 företag båtfolket och med finns drygt 250 olika vattenfarkoster från vattenjetar och roddbåtar till stora långfärdsbåtar. Flytande är even ett utmärkt tillfälle att granska båtvärmare, elektronik, vinterförvaringstjänster och nyheter inom fritidsfisket.
Under årtionden har Flytande vuxit från en renodlad båtutställning till ett evenemang som hör till hela familjens sommarprogram. På bryggorna och i landmontrarna betjänar drygt 150 företag båtfolket och med finns drygt 250 olika vattenfarkoster från vattenjetar och roddbåtar till stora långfärdsbåtar. Flytande är even ett utmärkt tillfälle att granska båtvärmare, elektronik, vinterförvaringstjänster och nyheter inom fritidsfisket.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Finnboat
Finnboat
Käenkuja 8 A 47
00500 Helsinki

http://www.finnboat.fi/

Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf är branschförbundet för landets båtindustri och -handel. Finnboats medlemskår står nästan till hundra procent för branschens inhemska omsättning och Finlands båtexport. Direkt i branschföretagen i Finland arbetar 3500 personer och sysselsättningsinverkan är totalt 4000–6000 personer. Finland har en stark egen produktion, exportens andel av totalproduktionen är mer än 73 procent.

Följ Finnboat

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Finnboat

Utmanande år för Finlands båtsektor, trots ökning i exportvärdet9.2.2024 06:00:00 EET | Tiedote

Konsumenternas försvagade köpkraft och den osäkra situationen återspeglades i båtsektorns försäljningssiffror. Enligt statistik över registrering och leveranser i grossistledet minskade antalet sålda nya båtar med nästan trettio procent jämfört med föregående år, och omsättningen för båtbranschens företag sjönk med 7 procent. Båtbranschen sysselsätter cirka 3 500 personer i Finland. Medlemsföretagen i Finnboat genererade en omsättning på över 800 miljoner euro.

Challenging year for Finnish boating industry, but value of exports rise9.2.2024 06:00:00 EET | Press release

The weakened purchasing power of consumers and the uncertain economic situation were reflected in the sales of the Finnish boating industry in 2023. According to statistics for registrations and wholesale deliveries, the number of new boats sold decreased by almost thirty percent from the previous year, while the net sales of boating industry companies decreased by 7 percent. The boating industry employs approximately 3500 people in Finland, and according to preliminary estimates, the net sales of Finnboat’s member companies exceeded EUR 800 million in 2023.

Suomen venealalla haastava vuosi, vaikka viennin arvo kasvoi9.2.2024 06:00:00 EET | Tiedote

Kuluttajien heikentynyt ostovoima ja epävarma tilanne heijastui venealan vuoden 2023 myyntiin. Myytyjen uusien veneiden määrä väheni rekisteröinti- ja tukkutoimitustilastojen mukaan lähes kolmekymmentä prosenttia edellisestä vuodesta ja venealan yritysten liikevaihto laski 7 prosenttia. Veneala työllistää Suomessa noin 3500 henkeä ja Finnboatin jäsenyritysten liikevaihto ylitti alustavan arvion mukaan 800 miljoonaa euroa.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye