Uudenmaan ELY-keskus

Inventeringar av värdefulla naturtyper i Nylands område

Dela
Bild: Janne Sormunen
Bild: Janne Sormunen

NTM-centralen i Nyland inventerar värdefulla naturtyper under sommaren och hösten 2023. Inventeringar riktas mot rikkär och naturtyper i naturvårdslagen.

Rikkärren är de mest frodiga och sällsynta typerna av myrnatur. De är också en viktig livsmiljö för krävande och mångskiftande arter. Alla naturtyper av rikkärr är extremt hotade i södra Finland, där de återstående förekomsterna ofta är små med försämrad kvalitet. Nästan hälften av de hotade myrarterna lever främst i rikkärr. Att skydda rikkärr har därför en betydande inverkan på mångfalden.

Terrängsinventeringar började i Nylands område 2022. I projektet genomförs inventeringar med kända och potentiella rikkärr i Nyland. Målet är att sammanställa information som möjliggör bedömning av förekomsten av rikkärr, tillståndet samt behovet av vård och restaurering i landskapet. Målet är att öka öppet tillgänglig information om naturobjekt.

Naturtyper i naturvårdslagen är naturtyper som nämns i lagen och som är i naturtillstånd eller i därmed jämförbart tillstånd. Bevarandet av flera naturtyper förutsätter till och med fortlöpande vård. Syftet med inventeringar är att reda ut förekomster och nuvarande tillstånd av naturtyper samt bedöma möjliga vårdbehov.

Inventeringar är en del av miljöministeriets Helmi-programmet. Syftet med Helmi-programmet är att stärka Finlands biologiska mångfald och förbättra livsmiljöernas tillstånd. Inventeringsprojektet av rikkärr samordnas av Finlands miljöcentral.

Ytterligare information om Helmi-programmet

https://ym.fi/sv/livsmiljoprogrammet-helmi

Kontakter

Inventeringar:
Överinspektör Janne Sormunen, NTM-centralen i Nyland
fornamn.efternamn@ely-keskus.fi
Naturskyddsexpert Paula Salomäki, NTM-centralen i Nyland
fornamn.efternamn@ely-keskus.fi


Rikkärrsprojekt:
Äldre forskare Aira Kokko, Finlands miljöcentral (SYKE)
fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Bilder

Bild: Janne Sormunen
Bild: Janne Sormunen
Ladda ned bild

Om

Uudenmaan ELY-keskus
Uudenmaan ELY-keskus
Opastinsilta 12 A, 2. krs
00520 Helsinki

0295 021 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-uusimaa

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

Följ Uudenmaan ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uudenmaan ELY-keskus

Maantien 140 jalankulku- ja pyöräilyväylä kunnostetaan Vantaan Hakunilan Kyytitien ja Nikinmäen Sipoontien välillä29.9.2023 08:08:00 EEST | Tiedote

Maantie 140:n jalankulku- ja pyöräilyväylän leventäminen ja parantaminen Vantaan Hakunilan Kyytitien ja Nikinmäen Sipoontien (Mt 152) välisellä osuudella on käynnistynyt. Tämä yli 7 kilometrin mittainen osuus sijaitsee sekä Vantaan että Sipoon alueella. Hanke toteutetaan yhdessä ELY-keskuksen, Sipoon kunnan, Vantaan kaupungin ja Fintraffic Tie Oy:n kesken.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum