Suomen riistakeskus – Rannikko-Pohjanmaa

De minskande hjortdjurstammarna minskar också licesmängden i Kust-Österbottens region

Dela
I Kust-Österbotten beviljades 1173 st. jaktlicenser för älg och 1088 st. licenser för att fälla vitsvanshjort

Finlands Viltcentral Kust-Österbotten har för inkommande jaktår beviljat 1173 st. jaktlicenser för älg. År 2022 användes 78,4 % av de beviljade licenserna och då fälldes i Kust-Österbotten 1539 st. älgar med de då beviljade 1490 st. jaktlicenserna. Jaktlicenser på vitsvanshjort beviljades 1088 st. (år 2022 beviljades 1497 st. vitsvanshjortlicenser och av de då tilldelade vitsvanshjortlicenser användes 41,2% och man fällde då 830 st. vitsvanshjortar.)

En jaktlicens för hjortdjur berättigar till att fälla antingen en fullvuxen eller två kalvar.

Licensmängden baserar sig på Kust-Österbottens regionala viltråds fastställda målsättning för hjortdjursstammarna. Målsättningen är satta älgförvaltningsområdesvis och är i kraft i tre år för älg och två år för vitsvanshjortens del. I Kust-Österbotten finns tre älgförvaltningsområden. Målsättningarna för kvarvarande älgstam varierar i de olika älgförvaltningsområdena till mellan 3,0–4,0 älgar / 1000 ha. samt för vitsvanshjort mellan 1-7 st. / 1000 ha.

På alla älgförvaltningsområden har jaktvårdsföreningarna uppgjort en beskattningsplan, baserad på viltforskningens uppskattade hjortdjursstam våren 2023, beskattningsplanerna siktar till att öka eller bibehålla uppnådd stamnivån så att de fastställda målsättningarna för hjortdjursstammarna uppnås.

Hjortdjurens jakttid börjar 1.9 med vaktjakt. Vitsvanshjort kan med full intensitet jagas med början från 30.9 och älg från och med 14.10.

Jaktvårdsföreningsvis beviljat licensantal i Kust-Österbotten för jaktsäsongen 2023–2024 (2022-2023)

Jaktvårdsförening                         Älg                       Vitsvanshjort

Karlebynejden                               84 (75)                25 (25)

Pedersörenejden                           128 (95)              65 (67)

Nykarlebynejden                           178 (138)            44 (100)

Vörånejden                                     165 (252)            77 (107)

Vasanejden                                    165 (213)            211 (284)

Malaxnejden                                  93 (124)              79 (119)

Närpesnejden                                125 (342)            226 (447)

Lappfjärdsnejden                          235 (251)            361 (348)

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Suomen riistakeskus – Rannikko-Pohjanmaa
Suomen riistakeskus – Rannikko-PohjanmaaFinlands viltcentral är en självständig offentligrättslig inrättning som främjar en hållbar vilthushållning, stöder jaktvårdsföreningarnas verksamhet, ser till att viltpolitiken verkställs och svarar för de offentliga förvaltningsuppgifter som föreskrivs.