Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Fler observationer av blågröna alger än under de föregående veckorna i de österbottniska landskapen (NTM-centralen i Södra Österbotten)

Dela
Under vecka 28 har observationerna av blågröna alger ökat på grund av det varma vädret i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten. Blågröna alger har observerats på flera platser i insjöområdet och ställvis längs kusten i Karlebytrakten. I Vasatrakten och i de sydliga delarna av Österbotten är algläget lugnt: det har inte observerats blågröna alger vid kustens platser som ingår i den nationella alguppföljningen och det har inte heller kommit in observationer från medborgare. Om man jämför med medelvärdet för förekomsten av blågröna alger åren 1998–2022 enligt Järvi-Meriwiki, finns det för närvarande mer blågröna alger.
I Juurikaslahti i den östra delen av Lappajärvi observerades det rikliga mängder blågröna alger på onsdag 12.7.2023. Det vindstilla, varma vädret gjorde att det samlades rikligt med blågröna alger vid stranden.
I Juurikaslahti i den östra delen av Lappajärvi observerades det rikliga mängder blågröna alger på onsdag 12.7.2023. Det vindstilla, varma vädret gjorde att det samlades rikligt med blågröna alger vid stranden.

I insjöområdena på de platser som ingår i den nationella alguppföljningen har rikliga mängder blågröna alger observerats i Lakaniemi i Lappajärvi och vid badstranden i Hoisko i Alajärvi samt små mängder vid badstranden i Hauta-Aho i Alajärvi. I Lappajärvi har det även gjorts många medborgarobservationer om rikliga mängder blågröna alger längs stränderna i den södra och mellersta delen av sjön Lappajärvi, medan algförekomsten har bedömts vara mindre i den norra delen. I sjön Ähtärinjärvi förekommer det ringa mängder blågröna alger vid flera platser i den nationella uppföljningen längs hela sjön och rikliga mängder blågröna alger uppges det enligt medborgarobservationer förekomma i sjöns mellersta område. Medborgarobservationer om blågröna alger har även kommit från Kirkkojärvi i Alavo, Kätkänjärvi i Alajärvi, Ullavanjärvi i Karleby och Peckassjön i Kronoby. Miljöhälsovården i Mellersta Österbotten har observerat små mängder blågröna alger vid badstränderna i Heimsjö, Prästland och Seljes.

I havsområdena har miljöhälsovården i Österbotten observerat ringa mängder blågröna alger vid badstränderna i Gamla Hamnviken och Lahdenperä och rikliga mängder vid Rödbergen. I medborgarobservationerna har rikliga algmängder uppgetts vid Palmahovi och Marinkais. På satellitbilderna i Finlands miljöcentrals tjänst Tarkka+ observerades eventuellt blågröna alger cirka 5 kilometer från kusten i höjd med Korsnäs ute på det öppna havet.

Förekomsten av blågröna alger är ofta lokal, och det kan förekomma blågröna alger även i andra än de ovan nämnda områdena. Observationerna inom uppföljningen av blågröna alger ger information om läget på observationsplatsen endast vid tidpunkten i fråga och läget kan förändras snabbt om väderförhållandena förändras.

Blågröna alger trivs särskilt i näringsrikt, varmt vatten. När det är vindstilla, soligt och varmt väder ökar förekomsten av blågröna alger och de flyter upp till vattenytan. Kraftiga regn leder till att näringsämnen rinner ut i vattendragen, vilket skapar gynnsamma förhållanden för algerna att öka. Små mängder blågröna alger förekommer i vattnet som grön- eller gulaktiga smulor och när de driver till stranden, kan det uppstå smala ränder av alger. Om mängden blågröna alger är stor, bildas det vid vindstilla väder grön- eller gulaktiga stora ansamlingar på vattenytan och de anhopas också vid stränderna. Om vädret är blåsigt blir algerna svårare att märka, för då sprids större algförekomster ut och blandas i vattenmassan. Riktigt kraftiga förekomster kan påminna om tjock målfärg eller ärtsoppa.

Innan man tar sig ett dopp eller använder sjö- eller havsvatten är det skäl att granska vattnet med tanke på eventuella blågröna alger. Om det i vattnet ser ut att finnas grönaktiga korn eller vattnet

är grönfärgat, är det bra att göra ett dricksglastest. Då vattnet står stilla i t.ex. ett dricksglas, flyter blågröna alger upp till ytan på ungefär en timme. Det går också att använda en käpp för att testa om det är frågan om blågröna alger. Om man försöker lyfta algerna med en käpp och de hänger kvar i käppen, är det frågan om någon annan alg än blågröna alger. Blågröna alger hänger däremot inte kvar på käppen. Om du misstänker att det kan finnas blågröna alger i vattnet, är det bra att iaktta särskild försiktighet och inte använda vattnet som bastu-, tvätt- eller bevattningsvatten. I synnerhet småbarn och husdjur ska hållas borta från vatten där det finns blågröna alger. Vatten med blågröna alger kan orsaka bland annat hudsymptom, ögonirritation och illamående.

Aktuella uppgifter om algläget finns i Järvi-Meriwiki (ww.jarviwiki.fi). Medborgarna kan också meddela sina observationer i samma tjänst. Med Havaintolähetti-appen går det enkelt att spara observationer även med mobiltelefonen. Observationer av blågröna alger kan också meddelas till NTM-centralen i Södra Österbottens alguppföljningstelefon på nummer 0295 027 990. 

Nyckelord

Kontakter

Mer information:


Alguppföljningstelefonen 0295 027 990


Järviwiki www.jarviwiki.fi

Bilder

I Juurikaslahti i den östra delen av Lappajärvi observerades det rikliga mängder blågröna alger på onsdag 12.7.2023. Det vindstilla, varma vädret gjorde att det samlades rikligt med blågröna alger vid stranden.
I Juurikaslahti i den östra delen av Lappajärvi observerades det rikliga mängder blågröna alger på onsdag 12.7.2023. Det vindstilla, varma vädret gjorde att det samlades rikligt med blågröna alger vid stranden.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut YVA-yhteysviranomaisen perustellun päätelmän Metsä Board Oyj:n Kaskisten kartonkitehtaan YVA-selostuksesta (Pohjanmaa)27.9.2023 09:00:00 EEST | Tiedote

Metsä Board Oyj suunnittelee Kaskisiin kartonkitehdasta, joka sijoittuu nykyisen kemihierretehtaan kanssa samalle tehdasalueelle. Lisäksi tarkastellaan nykyiselle jätevesien purkupisteelle kahta vaihtoehtoista purkupistettä joko Tallvarpenin lahdella tai Ådskärin ja Tunngrundin välisellä merialueella.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum