Tulli

E-handelsaktör försökte utnyttja Ålands skattemässiga särställning – skatter på över 7 miljoner euro föremål för förundersökning

Dela
Tullen misstänker ett finskt dotterbolag till en svensk e-handelsaktör för omfattande ekonomiska oegentligheter i Finland 2011–2016. Företaget underlät att betala skatt till Finland, förfalskade sin bokföring och försummade att lämna exportdeklarationer till Tullen för returvaror.

Bolaget bestämde sig för att skicka produkter som beställts till Finland via Åland, istället för att skicka dem direkt från Sverige till Finland. Misstanken är att man har velat undvika moms på försäljningen. Fram till juli 2021 fick man sälja varor värda högst 22 euro skattefritt från Åland. Enligt förundersökningen har det dock varit fråga om skattepliktig distansförsäljning och då gäller inte bestämmelsen om skattefrihet, utan skatt borde ha betalats till Finland.

Enligt förundersökningen såldes varorna inklusive skatt till kunderna, fastän man till Tullen och Skatteförvaltningen hade meddelat att det är fråga om skattefri försäljning från Åland. Bolaget underlät att betala cirka 2,6 miljoner euro i försäljningsmoms till Finland.

Företaget hade i sin bokföring på sedvanligt sätt bokfört momsen från skattepliktig försäljning som momsskuld, men senare omvandlat den till inkomst, i stället för att betala försäljningsmomsen som redan tagits ut av kunderna till Skatteförvaltningen.

– Vi misstänker att företagets agerande har varit ett försök att dra nytta av Ålands dåvarande särställning för skattefri försäljning. Dessutom misstänks bolaget, som på Åland agerar som ombud för kunderna, för att ha gett felaktig information till Tullen om försändelsernas tullvärde och genom att göra så har man också kringgått en importmoms på cirka 177 000 euro. När ett företag agerar som ombud, inlämnar det tulldeklarationer och sköter redovisningen av skatterna åt sina kunder i situationer där skatter ska betalas baserat på försändelsens värde, berättar tullöverinspektören Johanna Mickelsson.

Företaget misstänks också för att ha gjort obefogade importmomsavdrag till ett värde av cirka 4,6 miljoner euro. Skatten har inte längre varit avdragsgill för företaget, eftersom företaget redan hade sålt produkterna till sina kunder innan de importerades till Åland. Skatteavdrag hade varit möjligt om företaget hade haft ett lager på Åland för sin försäljning och transporten av varorna till kunden hade börjat först därifrån.

Felaktigheter även vid förtullning av kundreturvaror

Tullen har som grovt tullredovisningsbrott utrett förfarandet, där bolaget anmälde kundreturvaror till Tullen vid Ålands skattegräns, trots att varorna transporterades direkt från Fastlandsfinland till Sverige. Senare ändrades handlingssättet så, att varorna transporterades från Fastlandsfinland via Åland till Sverige, men varorna anmäldes endast på skattegränslistor. Bolaget borde ha lämnat exportdeklarationer för leveranserna också när de fördes från Åland till Sverige. Det totala värdet av de varor som företaget inte deklarerat till Tullen har varit betydande, cirka 526 000 euro.

Tullen misstänker de som är ansvariga för den svenska koncernens finska dotterbolag och personen som agerat i den åländska avtalspartnerns namn för grovt skattebedrägeri, grovt bokföringsbrott och grovt tullklareringsbrott. Ärendet går vidare till åtalsprövning vid Södra Finlands åklagardistrikt.

Kort om det särskilda området Åland

  • Åland ligger inom EU:s tullområde men utanför EU:s skatteområde.
  • Åland hör till EU:s särskilda skatteområden och skiljs åt av en s.k. skattegräns från EU:s mervärdesskatte- och punktskatteområde. Enligt finsk lagstiftning tas punkt- och mervärdesskatt ut för varor som förs in till Åland.
  • Från och med juli 2021 har alla varor som går via Åland blivit fullt skattepliktiga oavsett deras tullvärde.
  • Mervärdesskatt måste betalats för försändelserna.
  • Försändelser som anländer till Åland förtullas nästan enligt samma anvisningar som försändelser som anländer till Finland från länder utanför EU.

Nyckelord

Kontakter

Johanna Mickelsson, tullöverinspektören
Kontakter via Tullens mediajour: tfn 0295 527 150, viestinta(at)tulli.fi

Om

Tulli
Tulli
PL 512 (Opastinsilta 12)
00101 Helsinki

https://tulli.fi

Finska tullen främjar smidigheten i utrikeshandeln med varor och säkerställer att den sker lagligt. Tullen tillhandahåller tjänster med kunden i fokus och skyddar samhället, miljön och medborgarna. Tullen uppbär effektivt tullar och skatter av tullnatur, farledsavgifter samt andra skatter och avgifter vid import. Tullen sammanställer också den officiella utrikeshandelsstatistiken över Finlands import, export och handelsbalans. Tullen är ett ämbetsverk som resultatstyrs av finansministeriet och som samarbetar med näringslivet samt med finska och utländska myndigheter. Tullen har omkring 2000 anställda. Finska tullen är en del av Europeiska unionens tullsystem.

Följ Tulli

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tulli

Cars registered in Russia can no longer enter Finland as of midnight today15.9.2023 16:01:01 EEST | Press release

As of 00.00 am on 16 September 2023, Finnish Customs will start implementing the national guidelines of the Ministry for Foreign Affairs of Finland concerning the explanatory note by the EU Commission regarding entry into Finland of cars registered in Russia. Immediately at the turn of day on Saturday, cars registered in Russia can no longer enter the EU via the Finnish border, but will be turned back to Russia by Customs.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum