Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

EU har beslutat om nya sanktioner mot Belarus

Share
Europeiska unionen har reagerat på det försämrade interna läget i Belarus och landets delaktighet i Rysslands anfallskrig mot Ukraina genom nya sanktioner. EU-länderna godkände den 3 augusti 2023 ytterligare sanktioner mot Belarus.

Beslutet harmoniserar sanktionerna mot Ryssland och Belarus så att försöken att kringgå sanktionerna mot Ryssland ska kunna stoppas. EU beslutade också om sanktioner mot personer och enheter.

Enligt EU:s beslut är det förbjudet att sälja, leverera, överföra eller exportera skjutvapen till Belarus. EU utökade också förbuden mot att exportera produkter med dubbel användning och teknik till att omfatta bland annat halvledare, elektroniska integrerade kretsar och optiska komponenter. Därtill utökade EU exportförbuden som gäller luftfarts- eller rymdindustrin till att omfatta bland annat motorer för luftfartyg och komponenter till dem.

EU fastställde för första gången sanktioner mot Belarus år 2004. På sanktionslistan finns både personer och enheter. Utöver dessa berörs Belarus av vapenembargo, förbud mot att landa på, starta från eller flyga över EU:s territorium samt de sektorsspecifika restriktioner som fastställdes i mars 2022.

Mer information:

Marita Ojala, lagstiftningssekreterare, enheten för folkrätt, tfn 358 50 476 1337

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@gov.fi.

Keywords

Images

Links

About Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

Ulkoministeriö / Utrikesministeriet
Ulkoministeriö / Utrikesministeriet
Laivastokatu 22, PL 176
00023 Valtioneuvosto

0295 16001http://um.fi

Subscribe to releases from Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

Subscribe to all the latest releases from Ulkoministeriö / Utrikesministeriet by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

In our pressroom you can read all our latest releases, find our press contacts, images, documents and other relevant information about us.

Visit our pressroom