Suomen riistakeskus – Varsinais-Suomi

Egentliga Finlands hjortdjurslicenser är beviljade – Den effektiva hjortjakten fortsätter

Dela
För kommande jaktsäsongen 2023 har till Finlands viltcentrals verksamhetsområde i Egentliga Finland beviljats 23777 jaktlicenser för vitsvanshjort, 1332 jaktlicenser för älg samt 43 jaktlicenser för dovhjort. Med en jaktlicens kan man fälla ett vuxet djur eller två kalvar.

I Egentliga Finland finns landets största och mest heltäckande vitsvanshjortstam. Målet är fortfarande att klart minska stammen trots att de beviljade jaktlicenserna minskade med några procent. De lokala variationerna i hjortstammen är stora.

Trots att hjortbytet minskade under den föregående jaktsäsongen med ca 2000 hjortar till 23 000 är det fortfarande osäkert om hjortstammen minskat i landskapet. De beviljade jaktlicenserna för den kommande jaktsäsongen räcker för att fälla över 30 000 hjortar.

Jaktlicenserna för dovhjort har till övervägande del beviljats till Nagu kommundel i Pargas.

Älgstammen har ställvis sjunkit under målnivåerna och antalet jaktlicenser har minskat

Älgjaktlicenserna har minskat från föregående säsong med ca 15 % i Egentliga Finland. På de flesta områden är älgstammen på den målsatta nivån förutom i skärgården och på området söder om Riksväg 1 dvs Åbo-Helsingfors motorväg, där stammen sjunkit under målnivån.

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Länkar

Om

Suomen riistakeskus – Varsinais-Suomi
Suomen riistakeskus – Varsinais-SuomiFinlands viltcentral är en självständig offentligrättslig inrättning som främjar en hållbar vilthushållning, stöder jaktvårdsföreningarnas verksamhet, ser till att viltpolitiken verkställs och svarar för de offentliga förvaltningsuppgifter som föreskrivs.

Följ Suomen riistakeskus – Varsinais-Suomi

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen riistakeskus – Varsinais-Suomi