Digi- ja väestötietovirasto

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata gör det smidigare för internationella studerande som anländer till Finland att registrera sig och ansöka om hemkommun

Dela
Tusentals internationella utbytes- och examensstuderande inleder igen sina högskolestudier i Finland i höst. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB) påskyndar deras ärendehantering genom att erbjuda ett digitalt sätt att anmäla uppgifter och genom att bland annat besöka läroanstalterna för att kontrollera studerandenas identitet.

En internationell studerande som anländer till Finland kan behöva uträtta ärenden vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata för att få en personbeteckning och ansöka om hemkommun. I migrationsärenden effektiviserar MDB för sin del myndighetsverksamheten genom att göra ansökningsprocesserna och de blanketter som används elektroniska. En ny webblankett för ansökan om hemkommun publicerades i början av augusti.

– Vi uppmuntrar de internationella studerandena att använda våra webblanketter för att anmäla sina uppgifter, eftersom det är smidigare att använda dem i stället för pappersblanketter, handläggningen är snabbare och samtidigt förbättras uppgifternas riktighet, berättar ledande sakkunnig Maisa Gynther vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Den studerande behöver en finländsk personbeteckning för sina studier. Om en internationell studerande ännu inte har en sådan, gör hen en begäran om registrering av utlänning till MDB. Personbeteckningen kan också behövas för att uträtta ärenden hos myndigheter, för att öppna ett bankkonto och för utbetalning av lön.  

Ansökan om hemkommun kan göras på nätet när den studerande har en personbeteckning och uppfyller de lagstadgade förutsättningarna för att få en hemkommun. Man måste inte ansöka om hemkommun, men den behövs till exempel för att få ett finländskt identitetskort eller studeranderabatt inom kollektivtrafiken.

Pop up-evenemangen underlättar såväl studerandenas som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas verksamhet

När en studerande har gjort en ansökan om hemkommun eller en begäran om registrering av utlänning ska MDB i allmänhet ännu träffa hen personligen. Här har MDB tagit en kundorienterad roll.

– Eftersom antalet studerande som kommer till Finland är stort ordnar vi pop up-evenemang i samarbete med högskolorna. Där kan en internationell studerande identifiera sig för sin ansökan. Evenemangen ordnas bland annat vid läroanstalterna och i MDB:s lokaler. På så sätt behöver den studerande inte boka tid till MDB:s kundtjänst och vi kan betjäna våra övriga kunder smidigare", berättar Gynther.

Studerandena kan be sin egen finländska läroanstalt om mer information om eventuella evenemang.

***

Faktabox: Så här framskrider ärendet vid MDB för en studerande som anländer till Finland

  1. Den studerande fyller i en webblankett på dvv.fi
  2. Den studerande ska identifiera sig inom en månad efter att webblanketten har skickats. För de studerande ordnas identifieringstillfällen i samarbete med högskolorna.
  3. MDB behandlar ärendet.
  4. Den studerande får information om registreringen.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Digi- ja väestötietovirasto
Digi- ja väestötietovirasto
Lintulahdenkuja 2
00530 HELSINKI

0295 536 000 (vaihde)https://dvv.fi

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata främjar digitaliseringen av samhället, tryggar tillgången till information och erbjuder tjänster för kundernas livshändelser.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata sörjer för den grundläggande administrationen av befolkningsdatasystemet och digitaliseringen av samhället. Till myndighetens uppgifter hör bland annat borgerliga vigslar, namn- och adressändringar, förmynderskaps- och intressebevakningsärenden, administration av befolkningsdatasystemet, utveckling av lösningar för elektronisk identitet samt utveckling och underhåll av centraliserade stödtjänster för e-tjänster. Dessa stödtjänster för e-tjänster omfattar bland annat Suomi.fi-webbtjänsten, elektroniska myndighetsmeddelanden (Suomi.fi-meddelanden) samt fullmakter att sköta ärenden för andras räkning (Suomi.fi-fullmakter).

http://dvv.fi/sv

Följ Digi- ja väestötietovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Digi- ja väestötietovirasto

Forskning: Endast 15 % av finländarna litar på AI-tjänster – "Utbildning i digital säkerhet intresserar allt fler”21.9.2023 06:00:00 EEST | Tiedote

Enligt Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas färska Barometer för digital säkerhet har finländarnas känsla av säkerhet i den digitala miljön hållits på en utmärkt nivå. Upp till 85 procent upplever den digitala miljön som åtminstone ganska säker. Upp till 28 procent uppger dock att förtroendet för den digitala säkerheten har försämrats under det senaste halvåret. Bakom förändringen syns en betydande ökning av nätbrottslighet och till exempel färska tjänster inom artificiell intelligens, som man förhåller sig intresserat men skeptiskt till. I resultaten framhävs dessutom det växande intresset för utbildning i digital säkerhet.

Tutkimus: Suomalaisista vain 15 % luottaa tekoälypalveluihin – “Digiturvakoulutus kiinnostaa yhä useampia”21.9.2023 06:00:00 EEST | Tiedote

Digi- ja väestötietoviraston tuoreen Digiturvabarometrin mukaan suomalaisten turvallisuuden tunne digitaalisessa ympäristössä on pysynyt erinomaisella tasolla. Jopa 85 prosenttia kokee digiympäristön vähintään melko turvalliseksi. Kuitenkin jopa 28 prosenttia kertoo luottamuksen digitaaliseen turvallisuuteen heikentyneen viimeisen puolen vuoden aikana. Muutoksen taustalla näkyy verkkorikollisuuden merkittävä kasvu ja esimerkiksi tuoreet tekoälypalvelut, joihin suhtaudutaan kiinnostuneesti, mutta skeptisesti. Lisäksi tuloksissa korostuu kasvava kiinnostus digiturvakoulutukseen.

Dörrarna till Kärleksmyndigheten öppnas efter kontorstid på vigselkväll i Helsingfors19.9.2023 08:00:00 EEST | Tiedote

På Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas dvs. Kärleksmyndighets vigselkväll i Helsingfors vigs tiotals par till äktenskap undantagsvis under en vardagskväll. Det fullbokade evenemanget svarar på efterfrågan som uppstod under sommaren och erbjuder ett alternativ till vigsel utanför byrån. Speciella datum är också populära för vigsel, och i tidsbokningen ser man redan nu att skottdagen nästa år är en populär vigseldag.

Helsingin vihki-illassa Rakkausviraston ovet avautuvat virka-ajan jälkeen19.9.2023 08:00:00 EEST | Tiedote

Digi- ja väestötietoviraston eli Rakkausviraston vihki-illassa Helsingissä vihitään kymmeniä pareja avioliittoon poikkeuksellisesti arki-iltana. Loppuunvarattu tapahtuma vastaa kesän patoutuneeseen kysyntään ja tuo vaihtoehdon viraston ulkopuolella tehtävälle vihkimiselle. Suosittuja vihkipäiviä ovat myös erikoiset päivämäärät, ja viraston ajanvarauksessa huomataankin jo ensi vuoden karkauspäivän suosio vihkipäivänä.

The doors of the Love Agency will open after office hours on the Helsinki wedding evening19.9.2023 08:00:00 EEST | Press release

Dozens of couples will be exceptionally married on a weekday wedding evening at the Helsinki Love Agency, otherwise known as the Digital and Population Data Services Agency. This fully-booked event was organised in response to the backlog of marriage ceremonies from the summer and offers an alternative to off-site weddings. Popular days for holding a marriage ceremony also include special dates, and the agency's booking service is already taking the popularity of the next Leap Day (29 February) into account.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum