Digi- ja väestötietovirasto

The Digital and Population Data Services Agency streamlines the registration of international students arriving in Finland and their application for a municipality of residence

Share
Thousands of international exchange and degree students will start their higher education studies in Finland again this autumn. The Digital and Population Data Services Agency (DVV) speeds up students’ transactions by providing a digital method for reporting information and by organising pop-up events for verifying the students’ identity.

International student’s service needs at DVV may include obtaining a personal identity code and applying for a municipality of residence. In immigration matters, DVV contributes to improving the efficiency of the public sector by digitising the application processes and the applicable forms. A new online form for applying for a municipality of residence was published at the beginning of August.

– We encourage international students to use our online forms for reporting information, as it is easier to use them than paper forms, their processing is faster and the accuracy of the information is also improved, says Chief Specialist Maisa Gynther from The Digital and Population Data Services Agency.

Students need a Finnish personal identity code for their studies. If an international student does not yet have one, they request the registration of a foreigner from DVV. A personal identity code may also be needed when dealing with the authorities, opening a bank account and paying wages.  

Students can apply for a municipality of residence online if they have a personal identity code and they meet the statutory requirements for obtaining a municipality of residence. You do not have to apply for a municipality of residence, but it is needed, for example, for a Finnish electronic ID card or a student discount on public transport.

Pop-up events make things easier for students and The Digital and Population Data Services Agency

Once the student has submitted the application for a municipality of residence or a registration request for a foreigner, DVV usually still has to meet them in person. DVV has adopted a customer-oriented role in this.

– As the number of students arriving in Finland is large, we organise pop-up events in co-operation with universities. In these events, an international student can have themselves identified for their application. These events are organised in example at the educational institutions and DVV premises. This way, the student does not need to make an appointment at DVV customer service, and we are able to serve our other customers more flexibly, says Gynther.

Students can ask their Finnish institution for more information about possible events.

***

Fact box: How the case of a student arriving in Finland progresses at The Digital and Population Data Services Agency

  1. The student fills in an online form at dvv.fi.
  2. They must have themselves identified within one month of submitting the online form. Identification events are organised for students in co-operation with higher education institutions.
  3. The Digital and Population Data Services Agency processes the matter.
  4. The student is notified of the registration

Keywords

Contacts

Links

About Digi- ja väestötietovirasto

Digi- ja väestötietovirasto
Digi- ja väestötietovirasto
Lintulahdenkuja 2
00530 HELSINKI

0295 536 000 (vaihde)https://dvv.fi

Digital and Population Data Services Agency (The Finnish Digital Agency)

Digital and Population Data Services Agency (The Finnish Digital Agency) promotes the digitalisation of society, secures the availability of information and provides services related to customers’ life events.

The Digital and Population Data Services Agency (The Finnish Digital Agency) sees to the maintenance of the Population Information System, which is the foundation for our society, and to the digitalisation of society. The agency’s tasks include civil marriages, name and address changes, guardianship and administrative guardianship, maintenance of the Population Information System, development of solutions for electronic identification, as well as the development and maintenance of centralised support services for e-services. E-service support services include the Suomi.fi Web Service, electronic messages from authorities (Suomi.fi Messages) as well as authorisation for acting on behalf of another party (Suomi.fi e-Authorization).

http://dvv.fi/en

Subscribe to releases from Digi- ja väestötietovirasto

Subscribe to all the latest releases from Digi- ja väestötietovirasto by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from Digi- ja väestötietovirasto

Forskning: Endast 15 % av finländarna litar på AI-tjänster – "Utbildning i digital säkerhet intresserar allt fler”21.9.2023 06:00:00 EEST | Tiedote

Enligt Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas färska Barometer för digital säkerhet har finländarnas känsla av säkerhet i den digitala miljön hållits på en utmärkt nivå. Upp till 85 procent upplever den digitala miljön som åtminstone ganska säker. Upp till 28 procent uppger dock att förtroendet för den digitala säkerheten har försämrats under det senaste halvåret. Bakom förändringen syns en betydande ökning av nätbrottslighet och till exempel färska tjänster inom artificiell intelligens, som man förhåller sig intresserat men skeptiskt till. I resultaten framhävs dessutom det växande intresset för utbildning i digital säkerhet.

Tutkimus: Suomalaisista vain 15 % luottaa tekoälypalveluihin – “Digiturvakoulutus kiinnostaa yhä useampia”21.9.2023 06:00:00 EEST | Tiedote

Digi- ja väestötietoviraston tuoreen Digiturvabarometrin mukaan suomalaisten turvallisuuden tunne digitaalisessa ympäristössä on pysynyt erinomaisella tasolla. Jopa 85 prosenttia kokee digiympäristön vähintään melko turvalliseksi. Kuitenkin jopa 28 prosenttia kertoo luottamuksen digitaaliseen turvallisuuteen heikentyneen viimeisen puolen vuoden aikana. Muutoksen taustalla näkyy verkkorikollisuuden merkittävä kasvu ja esimerkiksi tuoreet tekoälypalvelut, joihin suhtaudutaan kiinnostuneesti, mutta skeptisesti. Lisäksi tuloksissa korostuu kasvava kiinnostus digiturvakoulutukseen.

Dörrarna till Kärleksmyndigheten öppnas efter kontorstid på vigselkväll i Helsingfors19.9.2023 08:00:00 EEST | Tiedote

På Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas dvs. Kärleksmyndighets vigselkväll i Helsingfors vigs tiotals par till äktenskap undantagsvis under en vardagskväll. Det fullbokade evenemanget svarar på efterfrågan som uppstod under sommaren och erbjuder ett alternativ till vigsel utanför byrån. Speciella datum är också populära för vigsel, och i tidsbokningen ser man redan nu att skottdagen nästa år är en populär vigseldag.

Helsingin vihki-illassa Rakkausviraston ovet avautuvat virka-ajan jälkeen19.9.2023 08:00:00 EEST | Tiedote

Digi- ja väestötietoviraston eli Rakkausviraston vihki-illassa Helsingissä vihitään kymmeniä pareja avioliittoon poikkeuksellisesti arki-iltana. Loppuunvarattu tapahtuma vastaa kesän patoutuneeseen kysyntään ja tuo vaihtoehdon viraston ulkopuolella tehtävälle vihkimiselle. Suosittuja vihkipäiviä ovat myös erikoiset päivämäärät, ja viraston ajanvarauksessa huomataankin jo ensi vuoden karkauspäivän suosio vihkipäivänä.

The doors of the Love Agency will open after office hours on the Helsinki wedding evening19.9.2023 08:00:00 EEST | Press release

Dozens of couples will be exceptionally married on a weekday wedding evening at the Helsinki Love Agency, otherwise known as the Digital and Population Data Services Agency. This fully-booked event was organised in response to the backlog of marriage ceremonies from the summer and offers an alternative to off-site weddings. Popular days for holding a marriage ceremony also include special dates, and the agency's booking service is already taking the popularity of the next Leap Day (29 February) into account.

In our pressroom you can read all our latest releases, find our press contacts, images, documents and other relevant information about us.

Visit our pressroom